• Differential equations and stability of competitive economy 

   Šabata, Marek (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
   Práce se zabývá teorií diferenciálních rovnic a její využití v ekonomickém modelu stability cen na dokonale konkurenčních trzích. Nejprve je uveden ekonomický model vhodný ke studiu stability tržních ekonomik. Dále je ...
  • Integrální rovnice a aplikace na populační modely 

   Kárníková, Kateřina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 6. 2019
   Předmětem první části bakalářské práce je seznámit čtenáře se základní teorií integrálních a integrodiferenciálních rovnic, vztahem mezi nimi. Obsahuje také věty týkající se především jádra a resolventy, pojmů, které s ...
  • Integrování racionálních funkcí pomocí komplexních parciálních zlomků 

   Franc, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 26. 6. 2008
  • Kmitání pružiny s proměnnou tuhostí 

   Kohutka, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 10. 9. 2010
  • Laplaceova rovnice ve zlomkových Sobolevových prostorech 

   Bartoš, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Cílem práce je zkoumat Laplaceovu rovnici na jednotkovém kruhu. Na přede- psané funkční hodnoty na hranici kruhu lze nahlížet jako na 2π-periodickou funkci a řešení je získáno pomocí Fourierovy metody. Jsou definovány ...
  • Laplaceova transformace a lineární diferenciální rovnice s konstantními koeficienty 

   Labant, Ján (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 9. 2009
  • Laplaceova transformace a lineární diferenciální rovnice s konstantními koeficienty 

   Sojka, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 22. 6. 2012
  • Lojasiewiczova nerovnost pro různé třídy funkcí 

   Surma, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   Bachelor thesis pursue the Łojasiewicz inequality. The Łojasiewicz inequality is proved here for generalized Morse-Bott functions and for functions with simple normal crossings. Further on, we study optimality of the ...
  • Monotonie funkcí vyjádřitelných pomocí elementárních funkcí 

   Peltan, Libor (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   U určitých typů funkcí daných vzorci (ekvivalentně: funkcí ze tříd uzavřených na aritmetické operace) jsme za uvedených předpokladů dokázali monotonii na nějakých okolích +∞. Jsou to: vzorce s exp, log, sin, arctg apod. s ...
  • Rychlost konvergence tlumeného kmitání 

   Fara, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   We study solutions convergence of ordinary differential second order equation u′′(t)+ f(u′(t), t)u′(t) + |u|βu = 0, where β is a positive constant and f is a positive function. Physical meaning of this equation is ...
  • Slabá řešení pro třídu nelineárních integrodiferenciálních rovnic 

   Soukup, Ivan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 31. 5. 2012
   Název práce: Slabá řešení pro třídu nelineárních integrodiferenciálních rovnic Autor: Ivan Soukup Katedra: Katedra matematické analýzy Vedoucí diplomové práce: RNDr. Tomáš Bárta, Ph.D. e-mail vedoucího: tomas.barta@mff.cuni.cz ...
  • Spektrum operátoru a stabilita řěšení diferenciálních rovnic 

   Soukup, Ivan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 18. 9. 2009
  • Transformations of ODEs into gradient systems in stationary points 

   Bílý, Michael (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Tato bakalářská práce navazuje na článek Bárta, Chill a Fašangová [1]. V tomto článku bylo ukázáno, že každá obyčejná diferenciální rovnice s Lyapunovskou funkcí je i gradientovým systémem. Toto bylo ukázáno pro určitou ...
  • Zavedení exponenciály a logaritmu 

   Franc, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 9. 2010
   V této diplomové práci uvedeme šest de nic exponenciály o základu e a pět de nic přirozeného logaritmu. Dokážeme korektnost jednotlivých de nic, odvodíme základní vlastnosti obou funkcí a ukážeme ekvivalenci všech de nic ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV