• In vitro saturačné študie 99mTc-HYNIC-ramucirumabu na PC-3 bunkách 

   Defence status: DEFENDED
   Lach, František (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 5. 6. 2018
   Abstakt v slovenskom jazyku Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biofyziky a fyzikálni chemie Študent: František Lach Školiteľ: Mgr. Pavel Bárta, PhD Konzultant: Mgr. Lucie Hyršová Názov ...
  • In vitro saturačné študie 99mTc-HYNIC-ramucirumabu na PC-3 bunkách 

   Defence status: DEFENDED
   Lach, František (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 8. 2. 2019
   Abstakt v slovenskom jazyku Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biofyziky a fyzikálni chemie Študent: František Lach Školiteľ: Mgr. Pavel Bárta, PhD Konzultant: Mgr. Lucie Hyršová Názov ...
  • In vitro saturačné študie 99mTc-HYNIC-ramucirumabu na SKOV3 bunkách 

   Defence status: DEFENDED
   Klimová, Juliána (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 5. 6. 2018
   v slovenskom jazyku Univerzita Karlova v Prahe Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
 Katedra fyziky a fyzikálnej chémie
 Študentka: Juliána Klimová Školitel: Mgr. Pavel Bárta, Ph.D.
 Názov diplomovej práce: In vitro ...
  • In vitro saturačné štúdie gáliom-67 a zirkóniom-89 značenej monoklonálnej protilátky ramucirumab na SKOV-3 bunkovej línii 

   Defence status: DEFENDED
   Holodňáková, Nikola (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2020)
   Date of defense: 17. 9. 2020
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra fyziky a fyzikálnej chémie Študentka: Nikola Holodňáková Školiteľ: Mgr. Pavel Bárta, Ph.D. Názov diplomovej práce: In vitro saturačné štúdie gáliom-67 a ...
  • Príprava a nasledujúce in vitro saturačné štúdie rádiofarmaka 99mTc-DTPA-ramucirumab na PC-3 bunkách 

   Defence status: DEFENDED
   Sabolová, Klaudia (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2020)
   Date of defense: 3. 6. 2020
   Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biophysics and Physical Chemistry Student: Klaudia Sabolová Supervisor: Mgr. Pavel Bárta, Ph.D. Title of diploma thesis: The preparation and ...
  • Radioaktivně značené protilátky - perspektiva pro diagnostiku a terapii 

   Defence status: DEFENDED
   Mejtská, Jana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2017)
   Date of defense: 1. 6. 2017
   1 UNIVERZITA KARLOVA FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ KATEDRA BIOFYZIKY A FYZIKÁLNÍ CHEMIE DIPLOMOVÁ PRÁCE RADIOAKTIVNĚ ZNAČENÉ PROTILÁTKY - PERSPEKTIVA PRO DIAGNOSTIKU A TERAPII Vedoucí diplomové práce: Mgr. PAVEL ...
  • Radioaktivně značené receptorově-specifické peptidy pro diagnostiku a terapii nádorů 

   Defence status: DEFENDED
   Parýzková, Barbora (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 5. 6. 2018
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biofyziky a fyzikální chemie Kandidát: Bc. Barbora Parýzková Školitel: Mgr. Pavel Bárta, Ph.D. Název diplomové práce: Radioaktivně značené receptorově-specifické ...
  • Radioaktivní značení ramucirumabu s následnou studií jeho internalizace in vitro 

   Defence status: DEFENDED
   Gajdoš, Jakub (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   v českém jazyce Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biofyziky a fyzikální chemie Student: Bc. Jakub Gajdoš Školitel: Mgr. Pavel Bárta, Ph.D. Název diplomové práce: Radioaktivní značení ...
  • Radioaktivní značení ramucirumabu s následnou studií jeho internalizace in vitro 

   Defence status: DEFENDED
   Gajdoš, Jakub (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 5. 6. 2018
   v českém jazyce Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biofyziky a fyzikální chemie Student: Bc. Jakub Gajdoš Školitel: Mgr. Pavel Bárta, Ph.D. Název diplomové práce: Radioaktivní značení ...
  • Studium vlivu množství přidaného chelatačního činidla na výsledek konjugace monoklonální protilátky 

   Defence status: DEFENDED
   Janečková, Adriana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 24. 9. 2021
   v anglickém jazyce Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Student: Mgr. Adriana Janečková Supervisor: Mgr. Pavel Bárta, Ph.D. Title of rigorosum thesis: Study of ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV