• Computational Complexity of Graph Planarity Testing 

   Defence status: DEFENDED
   Krčál, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 27. 6. 2006
   In this paper we will show that the problem of planarity testing is in SL (symmetric nondeterministic LOGSPACE). The main part of our proof is a reduction of the problem to planarity of graphs with maximal degree three. ...
  • Feature extraction from Android application packages and its usage in machine learning for malware classification 

   Defence status: DEFENDED
   Smrž, Dominik (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   In this Thesis, we propose a machine-learning based classification algorithm of applications for a popular mobile phone operating system Android that can dis- tinguish malicious samples from benign ones. Feature extraction ...
  • Hudební editor s analýzou zvukového vstupu 

   Defence status: DEFENDED
   Cihelková, Tereza (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 8. 9. 2008
  • Hudobné efekty 

   Defence status: DEFENDED
   Marko, Matej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
   Názov práce: Hudobné efekty Autor: Matej Marko Katedra (ústav): Katedra aplikovanej matematiky Vedúci baklárskej práce: Mgr. Martin Bálek e-mail vedúceho: Martin.Balek@mff.cuni.cz Abstrakt: Efekty zohrávajú v procese tvorby ...
  • OCR ručně kreslených chemických strukturních vzorců 

   Defence status: DEFENDED
   Zajíc, Vítězslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   Práce se zabývá metodami a algoritmy použitými ve vypracovaném programu na rozpoznávání ručně kreslených chemických strukturních vzorců. Popisuje předzpracování vstupního obrazu pomocí Gaussova filtru, rozpoznávání čar v ...
  • Porovnávání hudby 

   Defence status: DEFENDED
   Sadloň, Vladimír (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 11. 9. 2007
   Práca predkladá spôsob ako z hudobného diela vytvorit štruktúru ktorá sa dalej bude dat spracovávat algoritmami slúžiacimi na porovnávanie retazcov. Pri tvorbe tejto štruktúry práca vychádza z poznatkov z teórie hudby a ...
  • Porovnávání obrázků na základě simulace pohybu očí 

   Defence status: DEFENDED
   Veľk, Miroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 2. 2. 2012
   V tejto práci si predstavíme biologicky a psychologicky inšpirovaný model ľudskej vizuálnej pozornosti a vysvetlíme si význam podobných modelov. Navrhneme a implementujeme metódy na vyhľadávanie výrazných oblastí v obrázkoch. ...
  • Převod zvukového záznamu do notového zápisu 

   Defence status: DEFENDED
   Libovický, Jindřich (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
  • Rozpoznávání vzorů momentovou metodou 

   Defence status: DEFENDED
   Staněk, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 26. 6. 2007
   Tato práce a přiložený program jsou zaměřeny na momentovou metodu používanou při rozpoznávání vzorů. Text obsahuje základní informace o metodě, jejích výhodách, omezeních, úpravách a rozšířeních. Práce je zaměřena především ...
  • Simulace burzovního trhu 

   Defence status: DEFENDED
   Šejnoha, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   Tématem práce je simulace burzovního trhu. Studuje se závislost burzovního indexu PX Pražské burzy cenných papírů a.s. v závislosti na makroekonomických veličinách. Využívá se spojení metod neuronových sítí a náhodné ...
  • Simulace tvaru buňek pomocí modelu cytoskeletu 

   Defence status: DEFENDED
   Horáček, Jaroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   Práce se zabývá počítačovým modelováním činnosti buněk. Hlavní důraz je kladen na simulaci tvarování buněk. Cílem práce je vytvořit teoretickou strukturu, která bude vhodně representovat buněčný cytoskelet. Model je založen ...
  • Tvorba spektrogramů a jejich zpětná syntéza 

   Defence status: DEFENDED
   Krajíček, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   V práci je popsána tvorba grafů čas-frekvence-intenzita (spektrogramů) ze zvukových nahrávek pomocí Fourierovy transformace. Dále jsou zhodnoceny teoretické možnosti a omezení zpětné syntézy zvuku ze spektrogramu a popsány ...
  • Vizualizace sociomap 

   Defence status: DEFENDED
   Höschl, Cyril (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
   V této práci představujeme postupy pro grafické znázornění sociomap. Soustředíme se na algoritmus vektorizace bitmapy a na postupy vedoucí k vytvoření grafické reprezentace hierarchických clusterů, při kterých využijeme ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV