Now showing items 1-20 of 39

  • Animoterapie 

   Defence status: DEFENDED
   Königsmarková, Michala (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 5. 2010
  • Dodržování lidských práv v péči o seniory v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Kuncová Ruthová, Gíta (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 9. 2010
   Hlavním tématem této diplomové práce je problematika dodržování lidských práv v péči o seniory v České republice. Jde o práci převážně teoretickou, která představuje vybrané právní dokumenty a vymezuje základní pojmy dané ...
  • Manželství a rodina pohledem mužů 

   Defence status: DEFENDED
   Hoffmanová, Denisa (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 9. 2018
  • Možnost pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením v rámci městské části Praha 4 

   Defence status: DEFENDED
   Šístková, Jarmila (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 5. 2006
   This dissertation is focused on the problem of employing people with medical handicap in the free labour market. In the seven chapters there is the organization and regulation of state policy of employment, in the situation ...
  • Muži jako oběti domácího násilí 

   Defence status: DEFENDED
   Tichá, Iveta (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 6. 2018
  • Náhradní rodinná péče v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Závůrková, Hana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 5. 2008
  • Nové možnosti sociálního začleňování a prevence recidivy pachatelů trestných činů 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Magdalena (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 6. 2016
   Anotace: Tendence klesající kriminality v posledních letech naproti tomu však stoupající recidiva vyvolává řadu otázek pro stávající systém trestní spravedlnosti. Vysoká návratnost do věz- nic budí dojem, že účel nepodmíněného ...
  • Podporované zaměstnáván pro lidi s mentálním postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Vacínová, Kateřina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 5. 2008
  • Postavení sociální práce při výkonu agendy dávek pomoci v hmotné nouzi 

   Defence status: DEFENDED
   Aubusová, Karolína (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 9. 2018
   1 Abstrakt Diplomová práce pojednává o postavení sociální práce v agendě dávek pomoci v hmotné nouzi. V teoretické části se zabývám organizační strukturou Úřadu práce ČR a zastavuji se i u tématu, k jakým změnám došlo v ...
  • Problematika AIDS 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Ilona (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 5. 2008
   Diploma thesis "The Problemacy of AIDS" deals with HIV/AIDS desease. My goal is to inform about this desease, about posibilities of interpretation of this desease in the past, about risks of the virus.
  • Problematika dávek státní sociální podpory v České republice a v některých zemích Evropské unie 

   Defence status: DEFENDED
   Hrušová, Monika (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   V první části práce se zabývám historií sociální politiky a potřebnými pojmy. Nejdůležitější kapitolou jsou však nároky na dávky státní sociální podpory v České republice v minulosti a v současnosti. V praktické části se ...
  • Problematika domácího násilí 

   Defence status: DEFENDED
   Pelčáková, Hana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   Diplomová práce "Problematika domácího násilí" pojednává o závažném celospolečenském problému současnosti. Práce je rozdělena na teoretickou část a praktickou část. Teorie po vymezení pojmu domácího násilí, jeho specifik, ...
  • Problematika mezinárodních únosů dětí v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Orlová, Jana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 9. 2010
   Diplomová práce "Problematika mezinárodních únosů dětí v České republice" pojednává o situaci dětí a rodičů v konfliktní situaci. Tímto konfliktem míním vyhrocený stav, kdy rodič uvažuje o únosu dítěte nebo bylo-li dítě ...
  • Problematika neúplných rodin v České republice a ve vybraných státech Evropské unie z hlediska sociální politiky státu 

   Defence status: DEFENDED
   Bonková, Petra (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 9. 9. 2011
   Moje diplomová práce se zaměřuje na problematiku neúplných rodin v České republice a ve vybraných státech Evropské unie z hlediska sociální politiky. Vybrala jsem si státy, které sousedí s Českou republikou - Slovensko, ...
  • Problematika pracovních míst pro občany se zdravotním postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Hora, Karolína (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
  • Problematika přístupu a spokojenosti cizinců ke zdravotnímu pojištění (na příkladu České republiky) 

   Defence status: DEFENDED
   Kušniráková, Eliška (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   The master thesis The Issue of the Satisfaction and Access of Foreigners into the Health Insurance (A Case of the Czech Republic) focuses on the topic of the situation of foreigners residing in Czechia and their access ...
  • Problematika přístupu cizinců ke zdravotnímu pojištění (na příkladu České republiky) 

   Defence status: DEFENDED
   Kušniráková, Eliška (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 9. 2010
  • Problematika sebepoškozování u dospívajících ve srovnání běžné školy a výchovného zařízení 

   Defence status: DEFENDED
   Zimmermannová, Táňa (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   A b s t r a k t ZIMMERMANNOVÁ, Táňa. Problematika sebepoškozování u dospívajících ve srovnání běžné školy a výchovného zařízení. Praha: Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy, 2014. s. 80. Diplomová práce. Tato ...
  • Příspěvek na péči jako jeden z pilířů péče o osobu zdravotně postiženou 

   Defence status: DEFENDED
   Zíková, Markéta (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 26. 9. 2019
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku příspěvku na péči. Teoretická část obsahuje základní informace o této sociální dávce. Jsou zde popsány jednotlivé formy správních řízení. Je nezbytně nutné, znát sociální služby, ...
  • Psychosociální a právní pomoc obětem dopravních nehod 

   Defence status: DEFENDED
   Běhanová, Jana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 5. 2006
   The diploma thesis treats of momentousness of the road traffic accidents and consequences to the lives of the victims of the traffic accidents and survivors. The thesis arises from the matter of psychosocial sciences and ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV