Now showing items 1-20 of 20

  • The American Dream Machine: Anti-Systemic Fictions of Coover, Thompson, Burroughs, and Acker 

   Defence status: DEFENDED
   Novická, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 9. 2017
   Thesis Abstract The thesis examines manifestations of transgression in Robert Coover's The Public Burning (1977), Hunter S. Thompson's Fear and Loathing in Las Vegas: A Savage Journey to the Heart of the American Dream ...
  • Authority and Authorship: James Agee's Let Us Now Praise Famous Men as a Work of Fictocriticism 

   Defence status: DEFENDED
   Childs, Morgan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   vi Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá knihou Jamese Ageeho Let Us Now Praise Famous Men z roku 1939, v níž se pokouší zhodnotit úlohu tzv. fiktokriticismu pomocí důrazu na nemožnost vypuštění autora z textu. Hlavním ...
  • The Avant-Postman: James Joyce, the Avant-Garde, and Postmodernism 

   Defence status: DEFENDED
   Vichnar, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 20. 1. 2014
   Disertační práce s názvem "The Avant-Postman: James Joyce, the Avant- Garde and Postmodernism," se pokouší sestavit literární genealogii vycházející z odkazu Jamese Joyce - tedy genealogii joyceovské avantgardy ...
  • Brophy, Deligny, and Guattari: the Avant-Garde as Subsumption and Stratification 

   Defence status: DEFENDED
   Sabitova, Valeriya (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 9. 9. 2021
   Tato práce využívá pojetí transverzality Félixe Guattariho, anti-pedagogiku Fernanda Deligny a román Bridget Brophy In Transit (1969) k formulaci argumentu, že skrze podmínky začleňování a rozvrstvování vzniká potenciál ...
  • Copy, imitation, forgery as an artistic principle in the novel Chatterton by Peter Ackroyd 

   Defence status: DEFENDED
   Labanczová, Johana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Práce se zabývá různými druhy opakování, které je možno v neobyčejně hojné míře pozorovat v románu Chatterton od britského prozaika Petera Ackroyda, a to v nejrůznějších rovinách knihy: v tematickém a motivickém plánu, ...
  • Edward W. Said: postcolonial studies and the politics of literary theory 

   Defence status: DEFENDED
   Machátová, Bibiana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 20. 9. 2007
   Ciel'om tejto diplomovej pnice bolo identifikovat' a interpretovat' kl'ucove momenty v diele litenirneho teoretika, kulturneho kritika a v neposlednom rade politickeho myslitel'a Edwarda W. Saida. Táto praca sa tak venuje ...
  • Forking the Path: A Study of Hypertext 

   Defence status: DEFENDED
   Ismiyeva, Narmin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 2. 2. 2023
   Bc. Narmin Ismiyeva Diplomová práce Forking the Path: A Study of Hypertext/Rozvětvené cestičky: Studie hypertextu Vedoucí práce: Louis Armand, Ph.D. Praha 2022 Abstrakt Cílem této diplomové práce je kriticky uchopit koncept ...
  • Giving a voice to the Other: Said's theory of anti-colonial resistance 

   Defence status: DEFENDED
   Daghman, Ali (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 26. 5. 2010
   Tato práce se zabývá analýzou problematiky protikoloniálního odporu, jak jej zpracovávají Michel Foucault, Homi Bhabha a Edward Said. Konceptu protikoloniálního odporu se v porovnání s tématy koloniální moci a koloniálního ...
  • "The Grand Conspiracy: A Lacanian Reading of Contemporary Conspiracy Theories" 

   Defence status: DEFENDED
   Bohal, Vít (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 26. 5. 2015
   Početné a různorodé konspirační teorie, které cirkulují v soudobém diskurzu jsou často mezi sebou propojovány post-moderní hypersticí. Tímto vznikají složítější a vrstvené struktury, z kterých se může, v rámci typologie ...
  • Incompatibilities: the possibility of engagement in contemporary literary theory 

   Defence status: DEFENDED
   Černovský, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 20. 9. 2006
   Tato prace zkouma moznost angazovanosti v literarni teorii. Hovofit 0 angazovanosti vsak predpoklada urCite zmeny ve zpusobu, jakym jsou chap any nektere tradicni pojmy literarni teorie, v teto praci reprezentovany predevsim ...
  • Joyce against theory 

   Defence status: DEFENDED
   Vichnar, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 17. 9. 2008
   This work sets out to map the genealogy of a possible location of "Joyce" and "theory" in the present-day Joyce studies, and, equally important, to think of the meanings of the copulative conjunction and which separates/unites ...
  • The Language and Subjectivity of a Portrait 

   Defence status: DEFENDED
   Dudešek, Štěpán (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 2. 2012
   James Joyce v Portrétu umělce v jinošských letech opouští tradiční objektivní vyprávění a přiklání se k subjektivnějšímu způsobu psaní. Čtenář může vnímat příběh a postavy nejen prostřednictvím toho, co je napsáno, ale i ...
  • Literary semiotics in the early works of Harry Mathews 

   Defence status: DEFENDED
   Stankovianska, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   P·redkl¶adan¶a pr¶ace se zab¶yv¶a ran¶ymi pracemi americk¶eho spiso- vatele Harryho Mathewse, speci¶aln·e liter¶arn¶ s¶emiotikou Mathewsova rom¶anu The Sinking of the Odradek Stadium. Pr¶ace t¶e·z pojedn¶av¶a o vztahu Math- ...
  • The New America in Beat Literature:Spontaneous, Far Out, and All That Jazz 

   Defence status: DEFENDED
   Novická, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   1 Abstrakt práce Tato bakalářská práce etabluje Beat generaci jako součást amerického literárního kánonu i přes její odmítavý postoj k tehdejšímu literárnímu establishmentu a akademické kritice. Je to právě inovativní ...
  • Personae in A Portrait Through the Use of Language 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Dudešek, Štěpán (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
  • Postmodernity's Search for Postgender: Brophy, Winterson and Place 

   Defence status: DEFENDED
   Peková, Olga (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Postmodernita hledá postgender: Brophy, Winterson a Place (Abstrakt) Práce se zabývá třemi formálně velmi odlišnými texty, publikovanými v letech 1969, 1993 a 2013, které tvořivě přistupují ke genderové binaritě a rozvracejí ...
  • The self versus the other: an exposition of an individual's condition in the technological society based on Anthony Burgess's novels A clockwork orange, M/F and The doctor is sick 

   Defence status: DEFENDED
   Lauer, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Jedním ze stěžejních témat novel Anthonyho Burgesse Mechanický pomeranč, M/F a Doktor je nemocný je konflikt jedince a jeho osobních záměrů a projevů svobody se společností a její snahou tyto výrazy osobní svobody omezit. ...
  • Shapes of writing in modern American poetry and art: Ashbery, Andre, Twombly 

   Defence status: DEFENDED
   Hovorka, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Diplomová práce "Tvary psaní v moderní americké poezii a umění" se zaměřuje na analýzu psaného jazyka jako vizuálního a materiálního prvku v poezii a výtvarném umění v období padesátých až sedmdesátých let 20. století. ...
  • Stolen generation in Australia 

   Defence status: DEFENDED
   Valentová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 25. 6. 2012
   Hlavním tématem této bakalářské práce je australská "Ukradená generace". Tento termín se týká dětí Austrálců a obyvatel ostrovů Torres Strait, které byly v letech 1909 - 1969 násilím odtrženy od svých rodin. Toto časové ...
  • Street Art in Galleries: Aura, Authenticity, and The Postmodern Condition 

   Defence status: DEFENDED
   Chiu, Ewelina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 6. 2014
   Tato práce zkoumá současný street art a jeho výstavy v galeriích a muzeích ve spojitosti s koncepty aury a autenticity v postmoderní době, tak jak je teoretizoval Walter Benjamin. Street art je pojímán jako okrajový druh ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV