Now showing items 1-20 of 37

  • Animace jako výtvarný projekt táborové činnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Ziková, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 7. 1. 2014
  • Animovaný film na prvním stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Žaloudková, Radka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 15. 1. 2013
   a klíčová slova ŽALOUDKOVÁ, R.: Animovaný film na 1. stupni ZŠ. [Diplomová práce] Praha 2012 - Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy, 124 s. (Přílohy: DVD s animovanými filmy žáků 1. stupně ZŠ, ...
  • Audiovizuální média na prvním stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Šváchová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 16. 5. 2011
   Diplomová práce se zabývá odkrýváním možností práce s audiovizuálními médii na prvním stupni ZŠ v rámci filmové a audiovizuální výchovy. Poskytuje základní informace, které jsou pro učitele dobré znát před vstupem do hodiny ...
  • Deník z cest. Animovaný film jako způsob reflexe zážitku 

   Defence status: DEFENDED
   Matušínská, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 16. 1. 2012
   Práce se zabývá fenoménem cesty, cestování a s nimi spojený termín Genius Loci. Zaměřuje se na reflexi zážitku v podobě deníku z cest. Analyzuje způsob zaznamenávání dat a hledání paralely mezi médii literárními a médii ...
  • Dynamika obrazu aneb život v ploše 

   Defence status: DEFENDED
   Kamenský, Lukáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Práce se zabývá způsoby, možnostmi působení a zaznamenání pohybu v plošných dílech, která vznikla v určitých výtvarných -ismech ve 20. století. Dále se zabývá působením výtvarného umění na filmovou tvorbu, jež byla určitými ...
  • Dynamika obrazu aneb život v ploše 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Kamenský, Lukáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 1. 2013
   Práce se zabývá způsoby, možnostmi působení a zaznamenání pohybu v plošných dílech, které vznikly v určitých výtvarných ismech ve 20. století. Dále se zabývá působením výtvarného umění na filmovou tvorbu, která byla určitými ...
  • Experimentální film a video 2. pol. 20. stol. v didaktických souvislostech 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 18. 1. 2017
   Černá, T.: Experimentální film a video 2. pol. 20. stol. v didaktických souvislostech. [Diplomová práce] Praha 2016 - Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy, 95 s. (Přílohy: výtvarné práce žáků ...
  • Filmová výchova u nás a ve světě v souvislosti s výtvarnou výchovou 

   Defence status: DEFENDED
   Horváthová, Amálie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 26. 5. 2016
   BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Bakalářská práce se zabývá filmovou výchovou a ukazuje její různá pojetí, zkoumá filmovou výchovu v souvislosti s výchovou výtvarnou. Představuje a srovnává různé zahraniční přístupy, poukazuje na zajímavé ...
  • Fotodeník. Deník jako způsob reflexe zážitku ve výtvarné výchově 

   Defence status: DEFENDED
   Kunderová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 5. 2016
   Bakalářská práce se věnuje fenoménu deníku, především pak jeho uměleckým a dalším vizuálním formám zpracování, zejména prostřednictvím fotografie. V teoretické části práce nastiňuje obecnou historii vývoje tradičních ...
  • Identita ve fotografii a aplikace tématu do koncepce výuky výtvarné výchovy 

   Defence status: DEFENDED
   Křištová, Adéla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 23. 5. 2018
   KŘIŠTOVÁ, A.; Identita ve fotografii a aplikace tématu do koncepce výuky výtvarné výchovy. [Diplomová práce] Praha 2018 - Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy, 110 s. ABSTRAKT Diplomová práce ...
  • Loutkový animovaný film jako prostředek výtvarného vyjádření ve výtvarné výchově 

   Defence status: DEFENDED
   Šafka, Václav (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 9. 2016
   Práce se zabývá fenoménem loutkového animovaného filmu. V teoretické části sleduje tuto problematiku od divadelní loutky až k samotnému loutkovému animovanému filmu a na několika příkladech z tvorby reprezentativních autorů ...
  • Malba a animovaný film v souvislosti s výtvarnou výchovou 

   Defence status: DEFENDED
   Kocourková, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 5. 2018
   Bakalářská práce Malba a animovaný film v souvislosti s výtvarnou výchovou Zuzana Kocourková, duben 2018 ABSTRAKT Bakalářská práce se zaměřuje na propojení malby a animovaného filmu. V teoretické částirozebírápřístupyazp ...
  • Malováno tancem 

   Defence status: DEFENDED
   Sedláčková, Eliška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 2. 9. 2014
   SEDLÁČKOVÁ, E., Malováno tancem. /závěrečná diplomová práce/ Praha 2014. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy. 106 stran (78 normostran) Diplomová práce Malováno tancem se zaměřuje na ...
  • Materiál, hmota a animovaný film ve výtvarné výchově 

   Defence status: DEFENDED
   Hamplová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   Experiment s materiálem a hmotou v animovaném filmu. Různé postupy a techniky jsou prezentovány na příkladech práce uznávaných tvůrců animovaných filmů, kteří se tímto typem experimentu zabývali. Za východisko slouží stručné ...
  • Možnosti využití artefiletiky v pedagogice volného času 

   Defence status: DEFENDED
   Šelová, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 6. 2013
  • Nová média ve školní družině 

   Defence status: DEFENDED
   Nováčková, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 16. 5. 2011
  • Odraz aktuálních trendů grafické tvorby ve výtvarné výchově na 1. stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Svatoňová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 22. 5. 2012
   UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy Odraz aktuálních trendů grafické tvorby ve výtvarné výchově na 1. stupni ZŠ Vedoucí diplomové práce: Mgr. Arbanová Linda, Ph. D. Autor diplomové práce: ...
  • Odrazy prvopočátků kinematografie v současné výtvarné výchově 

   Defence status: DEFENDED
   Peroutková, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 9. 2016
  • Odysseia 

   Defence status: DEFENDED
   Masariková, Elena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   Bakalářská práce zpracovává téma antické báje pro didaktické využití při práci ve školní družině. Téma je pojato formou dlouhodobého výtvarně-výchovného projektu. V úvodní části jsou vysvětlena východiska pro didaktickou ...
  • Používání veřejného prostoru ve vztahu k výtvarnému umění a vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Viková, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 13. 9. 2019
   VIKOVÁ, Tereza. The Uses of Public Space in Connection to Visual Art and Art Education [Dissertation]. Prague, 2019. Charles University, Faculty of Education, Art Education Department. 98 pages (Attachments on CD: 1 text, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV