• Analýza stromů spolehlivosti 

   Defence status: DEFENDED
   Masák, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 25. 6. 2014
   V práci jsou popsány vybrané procedury analýzy stromů spolehlivosti a jejich aplikace na spolehlivostní analýzu systému. Důraz je kladen především na efektivní nalezení množiny minimálních řezů za dodatečného předpokladu ...
  • Generátory náhodných čísel 

   Defence status: DEFENDED
   Bartoníčková, Ilona (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
  • Genetické algoritmy a jejich využití v optimalizaci 

   Defence status: DEFENDED
   Krtek, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 12. 5. 2008
   In the present work we deal with a branch of stochastic optimization algorithms, so called genetic algorithms. In the first chapter we can find description of a run of the genetic algorithm and the main operations which ...
  • M-odhady 

   Defence status: DEFENDED
   Šindelář, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 28. 6. 2010
  • Metoda k-průměrů 

   Defence status: DEFENDED
   Hricová, Jana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Názov práce: Metoda k-průměrů Autor: Jana Hricová Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedúci bakalárskej práce: prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc., Katedra pravdě- podobnosti a matematické statistiky ...
  • Metoda výběru podle důležitosti 

   Defence status: DEFENDED
   Hovorka, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 9. 2008
   V předložené práci je prezentována metoda výběru podle důležitosti. Tato metoda slouží k snížení rozptylu odhadu pravděpodobnosti simulační technikou Monte Carlo. Jsou předvedeny základní teoretické vlastnosti odhadů ...
  • Metody kontrukce klasifikátorů vhodných pro segmentaci zákazníků 

   Defence status: DEFENDED
   Hricová, Jana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   Název práce: Metody konstrukce klasifikátorů vhodných pro segmentaci zákaz- níků Autor: Bc. Jana Hricová Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc., ...
  • Modern Asymptotic Perspectives on Errors-in-variables Modeling 

   Defence status: DEFENDED
   Pešta, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 12. 2010
   A linear regression model, where covariates and a response are subject to errors, is considered in this thesis. For so-called errors-in-variables (EIV) model, suitable error structures are proposed, various unknown parameter ...
  • Morpho-Colorimetric and Non-Parametric Analyses in Statistical Classification of Vascular Flora (Classification in Image Analysis) 

   Defence status: DEFENDED
   Frigau, Luca (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 30. 3. 2016
   Luca Frigau Abstract of PhD thesis This dissertation deals with statistical methodologies to apply to morphological classification of seeds through extracting information directly from their digital images. It concentrates ...
  • Neighborhood components analysis and machine learning 

   Defence status: DEFENDED
   Hanousek, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 13. 9. 2018
   In this thesis we focus on the NCA algorithm, which is a modification of k-nearest neighbors algorithm. Following a brief introduction into classification algorithms we overview KNN algorithm, its strengths and flaws and ...
  • Použití filtrovacích algoritmů ve shlukové analýze 

   Defence status: DEFENDED
   Pacovský, Matěj (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Práce je rozdělena do pěti kapitol. V prvních dvou kapitolách shrnuji sebrané poznatky o shlukové analýze dat, uvádím definice pojmů použitých v~práci a popisuji algoritmus k-průměrů. Ve třetí kapitole se zabývám filtrovacím ...
  • Použití Markovových rozhodovacích procesů pro modelování kolektivních her 

   Defence status: DEFENDED
   Zákutný, Roman (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 6. 9. 2010
   V tejto práci je navrhnutý a implementovaný model vychádzajúci z teórie Markovovho procesu so spojitým časom na jednu vybranú kolektívnu hru. Na vstupných dátach je prevedená rozsiahla analýza, na základe ktorej sú odvodené ...
  • Použití náhodných procesů pro výpočet rizika, spolehlivosti a pohotovosti složitých průmyslových systémů 

   Defence status: DEFENDED
   Kubelka, Vít (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 6. 2016
   Tato diplomová práce se zabývá aplikací Markovových procesů v analýze spo- lehlivosti složitých průmyslových systémů. Je zde podrobně popsán obecný algo- ritmus, jehož vstupem je strom poruch ve speciálním tvaru, popisující ...
  • Selected Aspects of Functional Estimation and Testing 

   Defence status: DEFENDED
   Prchal, Luboš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 6. 5. 2008
  • Sensometrické diskriminační testování - porovnání párové porovnávací zkoušky a pořadové zkoušky 

   Defence status: DEFENDED
   Švarcová, Karolína (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 7. 2021
   Sensometrické zkoušky jsou vhodné k rozhodnutí, zda mezi dvěma či více výrobky existuje vnímatelný senzorický rozdíl. Zkoušky se dají rozdělit do dvou hlavních skupin - první pro určení existence rozdílu na základě konkrétní ...
  • Shodnost a spolehlivost klasifikátorů: Vybrané přístupy pomocí ROC křivek a bootstrapu 

   Defence status: DEFENDED
   Betinec, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 19. 9. 2007
  • Spolehlivost systémů s redundandními podsystémy a/nebo prvky 

   Defence status: DEFENDED
   Čáha, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 9. 2014
   Bakalářská práce popisuje základní pojmy z teorie spolehlivosti systémů, jako jsou porucha, doba do poruchy, funkce spolehlivosti, střední doba do poruchy, intenzita poruch, atd. Popsána jsou také pravděpodobnostní rozdělení, ...
  • Statistická analýza historických časových řad 

   Defence status: DEFENDED
   Gergelits, Václav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 9. 2013
   Název práce: Statistická analýza historických časových řad Autor: Václav Gergelits Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc. e-mail vedoucího: ...
  • Statistická analýza intervalových dat 

   Defence status: DEFENDED
   Troshkov, Kirill (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Tradiční statistická analýza začíná výpočtem základních statistických charakteristik jako je výběrová střední hodnota E, výběrový rozptyl V , kovariance či korelace. Při výpočtu těchto charakteristik se většinou předpokládá, ...
  • Statistická analýza obrazu v kontrole jakosti 

   Defence status: DEFENDED
   Legát, David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Title: Statistical image analysis in quality control Author: David Legát Department: Department of probability and mathematical statistics Supervisor: Prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc. Abstract: Currently, necessity to ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV