• Analýza funkcí lidské důstojnosti v ústavním právu se zaměřením na judikaturu Ústavního soudu České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Horák, Filip (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 13. 6. 2018
   Poté, co se lidská důstojnost rozšířila do velkého množství ústav na celém světě, se stává její podrobné prozkoumání stále důležitějším. Tato práce rozlišuje tři samostatná pojetí lidské důstojnosti v ústavním právu, ...
  • Financování politických stran - právní úprava, kontrola, transparentnost 

   Defence status: DEFENDED
   Valenta, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 2. 7. 2013
   Předmětem diplomové práce je analýza stávajícího modelu financování politických stran v České republice. Cílem práce bylo kriticky zhodnotit právní úpravu a poukázat na její potenciální nedostatky a na možnosti jejího ...
  • Financování politických stran: mezinárodní komparace 

   Defence status: DEFENDED
   Bejdák, Matěj (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 23. 1. 2019
   Cílem této práce je zjistit, jaké jsou výrazné nedostatky systému financování politických stran v České republice a navrhnout jejich možné řešení. K analýze platné právní úpravy jsou využity poznatky získané v první části ...
  • Judikatura soudů ve volebních věcech 

   Defence status: DEFENDED
   Záleský, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 5. 2018
   Práce se zabývá analýzou judikatury českých soudů (zejména Ústavního a Nejvyššího správního soudu) v otázkách souvisejících s volbami a politickými stranami. Zaměřuje se především na analýzu institutů, jenž bývají často ...
  • Platy soudců jako záruka soudcovské nezávislosti? 

   Defence status: DEFENDED
   Andraková, Karolína (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 6. 2019
   Cílem této práce je zodpovědět otázku, zdali platy soudců představují ústavní záruku soudní nezávislosti, a tedy zda mohou mít reálný vliv na rozhodování soudců. S ohledem na to, se bude diplomová práce nejprve zabývat ...
  • Politická reklama 

   Defence status: DEFENDED
   Janotová, Hana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 22. 6. 2016
   Tato práce si klade za cíl zodpovědět otázku, zda je zákaz vysílat politická obchodní sdělení zakotvený v zákoně o provozování rozhlasového a televizního vysílání v souladu s právem na svobodu projevu. Konkrétně, zda je v ...
  • Právo být zapomenut - právo na soukromí v internetovém věku 

   Defence status: DEFENDED
   Váňa, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 30. 4. 2019
   Right to be Forgotten - Right to Privacy in the Internet Age Abstract The first chapter of the diploma thesis aims to identify the threats to human privacy and forgetting that were brought on by the advancements in the ...
  • První přímá volba prezidenta v České republice a z ní plynoucí konsekvence 

   Defence status: DEFENDED
   Kourek, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 30. 4. 2015
   The introduction of the direct presidential election in the Czech Republic had been for a long time marginal topic that gradually grew in importance in the connection of growing public support and undignified process of ...
  • Registrace kandidátů na úřad prezidenta republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Vodehnal, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   Resumé Diplomová práce se zabývá problematikou nominace a registrace kandidátů pro volbu prezidenta republiky. V roce 2012 přijal Parlament novelu Ústavy, která změnila volbu prezidenta republiky z nepřímé volby Parlamentem ...
  • Řízení o rozpuštění politické strany - zkušenosti z české i zahraniční praxe 

   Defence status: DEFENDED
   Schneebergerová, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 12. 2012
   Tématem této diplomové práce je řízení o rozpuštění politických stran. Jedná se sice o malý výsek z úpravy právního postavení a fungování politických stran, nicméně jde o téma zajímavé a často diskutované. Cílem diplomové ...
  • Ústavněprávní aspekty korespondenčního hlasování při výkonu volebního práva 

   Defence status: DEFENDED
   Řehořek, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 14. 6. 2017
   Tématem této diplomové práce jsou ústavněprávní aspekty korespondenčního hlasování při výkonu volebního práva. Hlavním cílem diplomové práce je zodpovědět dvojici otázek: Mělo by být korespondenční hlasování zavedeno v ...
  • Ústavněprávní limity zásahů do osobní svobody 

   Defence status: DEFENDED
   Fišerová, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 6. 2019
   Ústavněprávní limity zásahu do osobní svobody Abstrakt Diplomová práce se zabývá obsáhlým tématem omezení osobní svobody. Mým cílem však není dopodrobna rozebrat jednotlivé přípustné důvody omezení osobní svobody, ale ...
  • "Ústavněprávní vymezení kontrolních mechanismů územních samosprávných celků" 

   Defence status: DEFENDED
   Dušek, Libor (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 28. 5. 2013
   The aim is to answer the question of whether effective control mechanisms exist in the Czech Republic which would guarantee the fulfilment of legal regulations by municipalities and regional authorities dealing with public ...
  • Ústavní soud: negativní zákonodárce? 

   Defence status: DEFENDED
   Večerka, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 26. 9. 2019
   Ústavní soud: negativní zákonodárce? Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá otázkou, zdali lze Ústavní soud České republiky považovat, v souvislosti s rozhodováním o návrzích na zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ...
  • Volební kampaň a její limity 

   Defence status: DEFENDED
   Vybíralová, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 15. 5. 2013
   As mentioned above, this master thesis is focused on some processes which an election campaign is affected by. In the first place, it analyses processes and trends which are typical for the legal regulation of election ...
  • Volební kampaň ve světle nové legislativy 

   Defence status: DEFENDED
   Pikous, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 30. 1. 2020
   The aim of this thesis is a comprehensive overview and analysis of the amandments of Czech election legislation and Act on assembly in political parties and movements from the year of 2016 (Acts no. 322/2016 and 302/2016 ...
  • Volební systém ve volbách do PS PČR a jeho možná změna 

   Defence status: DEFENDED
   Šochman, Václav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 28. 5. 2013
   SHRNUTÍ Cílem diplomové práce je ověření hypotézy, že současná právní úprava volebního zákona odpovídá ústavním principům. Současně je záměrem práce označit části zákona, které by mohly být v rozporu s Ústavou. Ověření, ...
  • Vzájemné porovnání systému jmenování soudců v České republice a jmenování soudců na základě výběrového řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Němec, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 28. 1. 2015
   Vzájemné porovnání systému jmenování soudců v České republice a jmenování soudců na základě výběrového řízení Diplomová práce se zabývá porovnáním systému jmenování soudců v České republice a jmenování soudců na základě ...
  • Zákon o volbě prezidenta republiky a jeho komparace s úpravou ve státech EU 

   Defence status: DEFENDED
   Šutka, Pavel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 6. 2015
   Práce se zabývá novelizaci právní úpravy volby prezidenta České republiky z roku 2012. Tato novelizace zavedla přímou volbu prezidenta, což pro české právo představuje historický milník. Nová úprava však byla přijímána ve ...
  • Zásah do základních lidských práv hromadným sledováním 

   Defence status: DEFENDED
   Kousal, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 6. 2019
   Zásah do základních lidských práv hromadným sledováním Abstrakt V této diplomové práci se převážně zabývám nástroji hromadného sledování, jejichž existence byla v relativně nedávné době odhalena veřejnosti americkým IT ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV