• Addressing structural inequality through education access 

   Defence status: DEFENDED
   Davey, Elizabeth (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 15. 9. 2020
   Vzdělávání bylo dlouho považováno za klíč k pozitivní sociální mobilitě, nicméně přibývající důkazy ukázaly, že pro mnoho studentů s nízkými příjmy jde spíše o mýtus než realitu. Rozdíly mezi studenty pocházejícími z různých ...
  • Analýza romské integrace v ČR pomocí teorie sociální konstrukce cílových populací 

   Defence status: DEFENDED
   Tuzar, Vojtěch (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2022)
   Date of defense: 26. 1. 2022
   The master thesis deals with public policies in the area of Roma minority inclusion in the modern history of the Czech Republic after 1989. The main objective of the thesis is to identify, by applying the theory of social ...
  • Aspects of Europeanization through Implementation of Policies on Child Poverty Eradication - In the Case of the Republic of Serbia 

   Defence status: DEFENDED
   Milinkovic, Lidija (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 20. 6. 2018
   Magisterská práce se zabývá možnostmi rodinné politiky, ale také ostatních politik, ovlivnit snížení dětské chudoby. Problematiku zkoumá z pohledu evropeizace a zjišťuje, zda je možné ji identifikovat v oblasti implementace ...
  • Aspekty života homoparentálních rodin v České republice z pohledu rovného zacházení 

   Defence status: DEFENDED
   Slunéčková, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 29. 1. 2018
   My thesis should provide a comprehensive sum up of the life of homoparental families in the Czech Republic. I would like to closely see and monitor functioning of those LGBTI families and to research obstacles that these ...
  • Bezdomovectví a reálné možnosti návratu na trh práce 

   Defence status: DEFENDED
   Boučková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Cílem této bakalářské práce je zjistit současné a potenciální budoucí možnosti návratu cílové skupiny lidí bez domova na trh práce, jakožto prostředku k jejich sociálnímu začlenění do společnosti, se zaměřením na území Hl. ...
  • Děti v pěstounské péči prarodičů 

   Defence status: DEFENDED
   Lorenzová, Magdaléna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 15. 6. 2021
  • Dětská chudoba 

   Defence status: DEFENDED
   Kosinová, Kamila (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Bakalářská práce "Dětská chudoba" pojednává o chudobě dětí v České republice v porovnání s Evropskou unií. V teoretické části vychází z konceptu chudoby, sociálního vyloučení a bludného kruhu chudoby. Věnuje se typům měření, ...
  • Dětská prostituce v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Skružná, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 21. 6. 2013
   Diploma thesis "Children Prostitution In The Czech Republic" concerns the problematics and current status in the Czech Republic. It focuses on the issue in the world-wide context, especially from the view of ...
  • Diskriminace osob s duševním onemocněním na úřadech ČSSZ 

   Defence status: DEFENDED
   Nouzová, Adéla (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 15. 6. 2021
   Tato práce se zabývá diskriminací osob s duševním onemocněním na úřadech České správy sociálního zabezpečení. Cílem práce je odpovědět na výzkumné otázky, které se ptají na to, jestli se osoby s duševní poruchou s nějakou ...
  • Dluhová past - možnosti řešení dluhové problematiky 

   Defence status: DEFENDED
   Juppová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 24. 6. 2014
   The thesis "Debt trap - the possibility of resolving the debt issue " is concerned with how the public policy of the state responds to the increasing indebtedness of Czech society and that address the causes and ...
  • Dobrovolnictví seniorů v kontextu aktivního stárnutí 

   Defence status: DEFENDED
   Červenková, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 22. 6. 2016
   V současnosti se stále aktuálnější otázkou stává problematika stárnutí populace. V rámci veřejných politik nabývá na významu koncept aktivního stárnutí, který klade důraz na rozvoj člověka a jeho společenskou participaci ...
  • Domácí porody v kontextu českého zdravotnictví 

   Defence status: DEFENDED
   Cuřínová, Veronika Mariana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   Tato práce se zabývá rámováním domácích porodů v České republice, konkrétně je zaměřena na interpretaci domácích porodů v masových a alternativních médiích. Cílem práce bylo zjistit, jaký diskurs ve veřejné debatě o domácích ...
  • Důsledky spojené se ztrátou živitele v rodině 

   Defence status: DEFENDED
   Faberová, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   This thesis is focused on consequences which are associated with the loss of a breadwinner in the family. The aim is to identify and describe the impacts on families and compare these consequences in the cases of divorce ...
  • Family or Career: Policies That Shaped the Roles of Czech Women Within the Family Structure 

   Defence status: DEFENDED
   Heinen, Rebecca Ann (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   The thesis is an analysis of the roles of Czech women within the family structure, as influenced by social and welfare policies. The primary goal of the thesis is to examine social and welfare policies implemented during ...
  • Funkčnost příspěvku na péči 

   Defence status: DEFENDED
   Hemelík, Rudolf (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 23. 6. 2020
   My work offers a view of the care allowance as one of the sources of funding for social services, which over time has become a support for people with disabilities, which greatly helps sustain the limited number of social ...
  • Gender jako faktor ovlivňující zdraví 

   Defence status: DEFENDED
   Šenková, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 20. 6. 2018
   The diploma thesis focuses on the relation of gender and health. Attitudes and behavioral manifestations associated with the male or female roles of individual personalities in society are one of the factors that affect ...
  • Imigrační politika Evropské unie 

   Defence status: DEFENDED
   Rýznarová, Ludmila (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   Tato diplomová práce se zabývá imigrační politikou Evropské unie v neklidné době 21. století. O imigrační politice v současné době nelze psát bez ohledu na migrační vlnu a uprchlickou krizi, která vyvolala debaty o fungování ...
  • Inkluzivní vzdělávání z pohledu ředitelů základních škol 

   Defence status: DEFENDED
   Beranová, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 14. 6. 2019
   This bachelor thesis deals with inclusive education from the view of primary school principals. This topic has been oftentimes discussed from the year 2016 due to settings new conditions for implementation of inclusive ...
  • Inspekce kvality sociálních služeb 

   Defence status: DEFENDED
   Marešová, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 24. 6. 2014
   Diplomová práce "Inspekce kvality sociálních služeb" pojednává o problematice nízké kvality sociálních služeb, se změřením na kontrolu kvality sociálních služeb. Jejím hlavním cílem je zhodnotit pozici aktérů (inspektorů ...
  • Integrace dětí s ADHD na základním stupni vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Richterová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   This thesis deals with an integration of children with ADHD syndrome to ordinary primary schools. Manifestations of the disorder hinder in pupil's education, therefore it's necessary to pursue to them individually. Thanks ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV