• Aspects of Europeanization through Implementation of Policies on Child Poverty Eradication - In the Case of the Republic of Serbia 

   Milinkovic, Lidija (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 20. 6. 2018
   The following thesis deals with the possibilities of family policy, but also other policies' influence in diminishing child poverty. The possibility is tested through the perspective of Europeanization aspects and if they ...
  • Aspekty života homoparentálních rodin v České republice z pohledu rovného zacházení 

   Slunéčková, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 29. 1. 2018
   My thesis should provide a comprehensive sum up of the life of homoparental families in the Czech Republic. I would like to closely see and monitor functioning of those LGBTI families and to research obstacles that these ...
  • Bezdomovectví a reálné možnosti návratu na trh práce 

   Boučková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Cílem této bakalářské práce je zjistit současné a potenciální budoucí možnosti návratu cílové skupiny lidí bez domova na trh práce, jakožto prostředku k jejich sociálnímu začlenění do společnosti, se zaměřením na území Hl. ...
  • Dětská chudoba 

   Kosinová, Kamila (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Bakalářská práce "Dětská chudoba" pojednává o chudobě dětí v České republice v porovnání s Evropskou unií. V teoretické části vychází z konceptu chudoby, sociálního vyloučení a bludného kruhu chudoby. Věnuje se typům měření, ...
  • Dětská prostituce v České republice 

   Skružná, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 21. 6. 2013
   Diplomová práce "Dětská prostituce v České republice" pojednává o problematice a současném stavu v ČR. Zaměřuje se na problém ve světovém kontextu, především z pohledu doporučení mezinárodních organizací (OSN, EU,atd.). ...
  • Dluhová past - možnosti řešení dluhové problematiky 

   Juppová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 24. 6. 2014
   Diplomová práce "Dluhová past - možnosti řešení dluhové problematiky" se zabývá tím, jak veřejná politika státu reaguje na stále se zvyšující předlužování české společnosti a zda řeší příčiny a důsledky tohoto zadlužování. ...
  • Dobrovolnictví seniorů v kontextu aktivního stárnutí 

   Červenková, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 22. 6. 2016
   V současnosti se stále aktuálnější otázkou stává problematika stárnutí populace. V rámci veřejných politik nabývá na významu koncept aktivního stárnutí, který klade důraz na rozvoj člověka a jeho společenskou participaci ...
  • Domácí porody v kontextu českého zdravotnictví 

   Cuřínová, Veronika Mariana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   This thesis deals with framing of homebirths in the Czech Republic. It is focused on the interpretation of homebirths in the Czech mass and alternative media. The goal of this paper is find out what kind of discourse ...
  • Důsledky spojené se ztrátou živitele v rodině 

   Faberová, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   Předkládaná diplomová práce je zaměřená na důsledky, které jsou spojené se ztrátou živitele v rodině. Cílem je zjistit a popsat dopady, které ztráta živitele na rodinu má. Dílčím cílem je poté popsat dopady v případě, že ...
  • Family or Career: Policies That Shaped the Roles of Czech Women Within the Family Structure 

   Heinen, Rebecca Ann (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   Tato práce je analýza role českých žen v rámci rodinné struktury, jak je ovlivněn sociální a sociální politiky. Primárním cílem této práce je prozkoumat sociální a podpůrné politiky prováděné za komunistického režimu proti ...
  • Gender jako faktor ovlivňující zdraví 

   Šenková, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 20. 6. 2018
   The diploma thesis focuses on the relation of gender and health. Attitudes and behavioral manifestations associated with the male or female roles of individual personalities in society are one of the factors that affect ...
  • Imigrační politika Evropské unie 

   Rýznarová, Ludmila (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   Tato diplomová práce se zabývá imigrační politikou Evropské unie v neklidné době 21. století. O imigrační politice v současné době nelze psát bez ohledu na migrační vlnu a uprchlickou krizi, která vyvolala debaty o fungování ...
  • Inkluzivní vzdělávání z pohledu ředitelů základních škol 

   Beranová, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 14. 6. 2019
   Tato bakalářská práce se zabývá inkluzivním vzděláváním z pohledu ředitelů základních škol. Toto téma se stalo od roku 2016 často diskutovaným a to z důvodu zavedení nových podmínek pro implementaci inkluzivního vzdělávání, ...
  • Inspekce kvality sociálních služeb 

   Marešová, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 24. 6. 2014
   Diplomová práce "Inspekce kvality sociálních služeb" pojednává o problematice nízké kvality sociálních služeb, se změřením na kontrolu kvality sociálních služeb. Jejím hlavním cílem je zhodnotit pozici aktérů (inspektorů ...
  • Integrace dětí s ADHD na základním stupni vzdělávání 

   Richterová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Práce se zabývá tématem integrace dětí s ADHD do běžných základních škol. Projevy této poruchy ve vzdělávání často žákům vadí, je tedy potřeba, aby se jim věnovala individuálnější podpora. Díky novelizaci českého zákona v ...
  • Integrace zdravotních a sociálních služeb 

   Slavíková, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 19. 6. 2019
   Ve své diplomové práci se zabývám integrací zdravotních a sociálních služeb. Představila jsem problematiku dvou resortní správy služeb a jejich financování. Dále jsem popsala jednotlivé aktéry, kteří se na integraci služeb ...
  • Koncept kontinua péče pro osoby s mentálním postižením v oblasti chráněného bydlení 

   Mansfeldová, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Diplomová práce "Kontinuum péče pro osoby s mentálním postižením v oblasti chráněného bydlení" se zaměřuje na problematiku návaznosti a dostupnosti sociálních služeb pro uživatele služby chráněného bydlení z pohledu ...
  • Liberální kritika a reformy sociálního státu na příkladu chilské penzijní reformy 

   Žídek, Bohumír (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 25. 9. 2018
   My master thesis explores classical liberal attitudes towards the Welfare State. It deals especially with concepts developed by the so-called new classical liberals (also called neoclassical liberals) represented by scholars ...
  • Metody výběru uchazečů a jejich cílenost v rámci aktivní politiky zaměstnanosti 

   Blažek, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   1 Abstrakt Bakalářská práce "Metody výběru uchazečů a jejich cílenost v rámci aktivní politiky zaměstnanosti" se zaměřuje na metody a kritéria výběru uchazečů, využívání metod včasné identifikace, faktory ovlivňující efekt ...
  • Možnosti a bariéry v povolání sociálních pracovníků Ústeckého kraje 

   Novák, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 6. 2. 2017
   (abstrakt) Diplomová práce "Možnosti a bariéry v povolání sociálních pracovníků Ústeckého kraje" se na svých stránkách zabývá profesí sociálního pracovníka v kontextu samosprávy. Vyčleňuje pro potřeby tématu pracovníky ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV