• Argumentace v konfesijních polemikách mezi jednotou bratrskou a jezuity na začátku 17. století 

   Defence status: DEFENDED
   Boumová, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Práce se zabývá analýzou dvou textů z počátku 17. století. Jedná se o spis člena Jednoty bratrské Matouše Konečného Pravda vítězící a protibratrský spis Ctibora Kotvy z Freyfeldu Mumraj sbornické pravdy vymaškařenej. Práce ...
  • Ediční zásahy do vybraných pohádek Boženy Němcové v 19. a 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Havrlantová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 31. 1. 2011
   Tato diplomová práce se zabývá edičními úpravami ve třech vybraných pohádkách Boženy Němcové (Chytrá horákyně, Čert a Káča, O hloupém Honzovi). Podkladový materiál tvoří 40 vydání, přičemž nejstarší z nich je text prvního ...
  • Grafická a hláskoslovná analýza písní Valentina Šubara: perspektiva kvantity vokálů 

   Defence status: DEFENDED
   Böhmová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   Diplomová práce popisuje nestandardně označenou samohláskovou délku a krátkost v celém kancionálu Valentina Šubara, ve vydání vytištěném utrakvistou Jiřím Hanušem z Kronenfeldu roku 1612 (Knihopis K16012). Na základě ...
  • Jazyk a styl čechoamerických periodik 

   Defence status: DEFENDED
   Skružná, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Práce si klade za cíl představit imigraci Čechů na území Spojených států, jejich kulturní a především literární a žurnalistickou činnost, první čechoamerická periodika a jejich redaktory. V druhé části se pak práce zaměřuje ...
  • Jazyk české soukromé korespondence v období humanismu 

   Defence status: DEFENDED
   Zitová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Tato práce se zaměřuje na jazyk nebeletrizované soukromé korespondence z let 1611-1618 a jejím cílem je popsat výskyt, formu a funkci těch jazykových jevů, které nesou příznak vyššího či nižšího stylu. Analyzovaným materiálem ...
  • Jazyk českých knih historiografických zápisků "dlouhého" 18. století 

   Defence status: DEFENDED
   Timofeev, Dmitriy (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 10. 2018
   Klíčová slova "Dlouhé" 18. století; 18. století; baroko; osvícenství; české národní obrození; dějiny češtiny; vývoj češtiny; barokní čeština; obrozenecká čeština; čeština "dlouhého" 18. století; rukopis; ...
  • Jazyková a grafická analýza rukopisné příručky svatebních projevů z počátku 18. století 

   Defence status: DEFENDED
   Valentová, Gabriela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 7. 2. 2022
   Bakalářská práce analyzuje rukopisnou knížku svatebních projevů z počátku 18. století po stránce grafické a jazykové. Jejím cílem je zhodnotit jazykovou úroveň neelitního uživatele českého jazyka v lidovém prostředí v době ...
  • Jazykový rozbor Cestopisu Bedřicha z Donína 

   Defence status: DEFENDED
   Lehne, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
   Diplomová práce je věnována rozboru vybraných jevů grafiky, hláskosloví, morfologie, lexikologie a slovotvorby českého cestopisu Bedřicha z Donína, který pochází z přelomu 16. a 17. století. Částečně se věnuje také syntaxi ...
  • Komentovaná edice rukopisné povídky Černej Honza aneb V starým zbořeným zámku Radyně nad Plzencem zaklený kolomazník 

   Defence status: DEFENDED
   Matoušová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 23. 6. 2021
   Diplomová práce se z lingvistického hlediska zabývá rukopisem z přelomu 18. a 19. století Cžerneg Honza a neb. w Starim zbořenim Zámku Raďiňie. Nad Plzencem Zaklený Kolomaznjk, který povídkovou formou zpracovává pověst o ...
  • Kritická edice vybraných vánočních písní V. K. Holana Rovenského 

   Defence status: DEFENDED
   Böhmová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   The thesis proposes a commented critical edition of five songs from the Christmas part of the Capella regia musicalis hymnal (Knihopis 1458), edited by Karel Holan Rovenský and published by Jiří Laboun the elder. The attempt ...
  • Obraz Jana Husa v české raněnovověké literatuře 

   Defence status: DEFENDED
   Hejdová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 2. 2014
   Pr ce Obraz Jana Husa v esk ran novov k literatu e se sna zmapovat pohled na esk ho kazatele ve vybran ch liter rn ch textech 15. a 18. stolet , zachytit prom ny vytv en ho obrazu Mistra Jana Husa, nebo zvolen auto i poch ...
  • Poutníkův návrat do jeho srdce. Interpretace Komenského Labyrintu metodou close reading 

   Defence status: DEFENDED
   Anđelić, Goran (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   V této práce interpretuji Komenského Labyrint světa a ráj srdce metodou close reading. Práce je rozdělena na čtyři kapitoly, které jsou uspořádané chronologicky. První kapitola pojednává o vydání se Poutníka na cestu. V ...
  • Psaní velkých písmen v samostatně vydaných českých Nových zákonech 15. a 16. století 

   Defence status: DEFENDED
   Nývltová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   Tato práce se zabývá vývojem psaní velkých písmen ve starých českých tiscích samostatně vydaných Nových zákonů. Pro tento výzkum bylo vybráno sedm Nových zákonů (jeden prvotisk a šest tisků ze 16. století), ze kterých byly ...
  • Srovnání Beckovského Poselkyně starých příběhů českých s jejím pramenem, Hájkovou Kronikou českou 

   Defence status: DEFENDED
   Hanzelková, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Práce se zaměřuje na jazykové a grafické porovnání Poselkyně starých příběhův českých Jana Františka Beckovského a jejího pramene, Kroniky české Václava Hájka z Libočan. Cílem bylo potvrdit či vyvrátit stále živý názor, ...
  • Stylistický a rétorický rozbor žďárských barokních kázání se zvláštním zřetelem k tautologii 

   Defence status: DEFENDED
   Boháčová, Lydie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Tato práce si klade za cíl představit čtrnáct žďárských barokních kázání svatojanských z pohledu koordinační tautologie. V prvé řadě představuje typ žďárských promluv, tedy konceptuální kázání, a základní rozbor všech ...
  • Svatojimramská modlitba jako svědek slovansko-germánského jazykového kontaktu 

   Defence status: DEFENDED
   Špádová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Diplomová práce se zabývá tzv. Svatojimramskou modlitbou (SJM) dochovanou ve starohornoněmeckých (rkp. b 9, Clm. 14345, rkp. 184) a staroslověnských (EuchSin, ZT) rukopisných verzích. Poskytuje shrnutí dosavadního bádání ...
  • Tendence ve vývoji slovní zásoby u nejmladší generace v Českém Těšíně 

   Defence status: DEFENDED
   Hauerová, Agata (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Tato bakalářská práce se zabývá stavem běžné mluvy nejmladší generace v Českém Těšíně. Jejím cílem je rozpoznat a popsat hlavní tendence ve vývoji běžně mluveného jazyka na základě dotazníkového výzkumu. Práce zahrnuje ...
  • Vybrané aspekty jazyka rozhlasových pořadů o vaření 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínková, Blanka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Tato práce se zabývá vybranými aspekty jazyka dvou rozhlasových pořadů (Rozhlas u plotny, Pochoutky). Teoretická část se věnuje tradici výzkumu mluvených projevů, zkoumaným zdrojům a jevům. Závěr této části je věnován ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV