• Astrocyte volume regulation during aging 

   Defence status: DEFENDED
   Eliášová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 1. 6. 2015
   Astrocyty, ako jeden z druhov gliových buniek, hrajú dôležitú úlohu v zdravo fungujúcej centrálnej nervovej sústave, ale takisto aj v jej patológii. Keďže jedna z ich funkcií je udržiavanie iónovej, neurotransmiterovej a ...
  • Astrocytes in neurodegenerative disorders 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Jaščurová, Juliana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
  • Astrocytes in neurodegenerative disorders 

   Defence status: DEFENDED
   Jaščurová, Juliana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 29. 1. 2020
  • Calcium signaling of oligodendroglial lineage cells in the animal model of schizophrenia 

   Defence status: DEFENDED
   Kročianová, Daniela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 7. 9. 2021
   Schizofrenie je neurologická porucha s komplexní psychopatologií, která ještě není plně objasněna. U pacientů s touto poruchou byly popsány změny na úrovni anatomické, buněčné, i na úrovni neuropřenašečů. Cílem této práce ...
  • Calcium signalling in glial cells in progress of Alzheimer disease 

   Defence status: DEFENDED
   Waloschková, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 6. 2015
   Alzheimerova choroba je neudegenerativní onemocněmí postihující celou centrální nervovou soustavu včetně gliových buněk. Mechanismy tohoto onemocnění stále nejsou zcela objasněny, přesto současný výzkum naznačuje, že spolu ...
  • Diferenciační potenciál polydendrocytů po fokální cerebrální ischemii 

   Defence status: DEFENDED
   Filipová, Marcela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 29. 5. 2012
   Po ischemickém poranění dochází k sérii patofyziologických změn, které se projevují výlevem růstových faktorů a morfogenů, které ovlivňují buněčnou proliferaci, migraci a také diferenciaci. Ischemické poškození indukuje ...
  • Diferenciační potenciál polydendrocytů v patologických stavech centrálního nervového systému 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlištová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 6. 2015
   NG2 buňky jinak nazývané polydendrocyty nebo prekurzory oligodendrocytů tvoří čtvrtý typ gliových buněk nacházejících se v centrální nervové soustavě (CNS). Na svém povrchu exprimují různé markery, podle kterých je lze ...
  • The effect of the canonical Wnt singalling pathway on the differentiation of polydendrocytes after ischemic brain injury 

   Defence status: DEFENDED
   Knotek, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 29. 5. 2018
   Polydendrocyty, také nazývané NG2 glie, jsou čtvrtým typem gliových buněk v savčím centrálním nervovém systému. V dospělém mozku představují NG2 glie důležitý buněčný typ vzhledem k jejich roli v gliogenezi a regeneraci ...
  • Expression and functional characteriz ation of transient receptor potential vanilloid - related channel 4 (TRPV4) in hippocampal astrocytes after ischemia /reperfusion 

   Defence status: DEFENDED
   Butenko, Olena (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 7. 4. 2014
   Vaniloidní receptor podtypu 4 (TRPV4 - z anglického transient receptor potential), který patří do skupiny TRP kanálů, je pro vápník propustný kationtový kanál. TRPV4 je aktivován osmoticky, teplotně, nízkým pH i řadou ...
  • Fyziologické a patologické vlastnosti NMDA receptorů astrocytů 

   Defence status: DEFENDED
   Džamba, Dávid (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   Kortikální gliové buňky obsahují jak ionotropní, tak i metabotropní glutamátové receptory. Přes veškeré úsilí komplexní analýza celé rodiny glutamátových receptorů a jejich podjednotek přítomných v gliových buňkách stále ...
  • Glial cells and their role in Alzheimer disease 

   Defence status: DEFENDED
   Eliášová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   Alzheimerova choroba je neurodegeneratívne ochorenie, postihujúce hlavne starších ľudí. Postihuje ich pamäť, schopnosť rozprávať, učiť sa či rozhodovať sa. Tie sa postupne zhoršujú až ich pacient úplne stráca. Alzheimer ...
  • Glial cells and their role in amyotrophic lateral sclerosis 

   Defence status: DEFENDED
   Vaňátko, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 1. 6. 2018
   Amyotrophic lateral sclerosis (ALS, also known as Lou Gehrig's disease) is a progressive neurodegenerative disorder. It affects upper and lower motor neurons in the brain motor cortex, the brain stem and the spinal cord, ...
  • Glutamate receptors in NG2-glial cells: gene profiling and functional changes after ischemic brain injury 

   Defence status: DEFENDED
   Waloschková, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 1. 6. 2017
   Glutamát je hlavním excitačním neuropřenašečem v mozku savců a jeho přenos je zodpovědný za vyšší mozkové funkce, jako jsou učení, pamět či kognice. Účinek glutamátu je zprostředkován různými typy glutamátových receptorů, ...
  • Indukce neurogeneze a gliogeneze po ischemickém poškození CNS 

   Defence status: DEFENDED
   Filipová, Marcela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 6. 2010
   Ischemické poškození mozku (iktus) patří mezi nejčastější příčiny úmrtí a invalidity u lidí. Objev neurogeneze a možnosti její indukce cytokiny v dospělém centrálním nervovém systému (CNS) poskytl naději na možnou léčbu ...
  • Indukcia neurogenézy a gliogenézy po ischemickom poškodení CNS - úloha Wnt signálnej dráhy 

   Defence status: DEFENDED
   Koleničová, Denisa (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 6. 2014
   Bakalárska práca sa zaoberá ischemickým poškodením centrálneho nervového systému (CNS), ktoré je jednou z najčastejších príčin úmrtia a invalidity na svete, a jeho možným liečením prostredníctvom indukcie neurogenézy. ...
  • Membránové vlastnosti embryonálních kmenových buněk v průběhu in vitro diferenciace a po transplantaci do nervové tkáně. 

   Defence status: DEFENDED
   Honsa, Pavel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 5. 2006
  • Membránové vlastnosti gliových buněk po ischemii in vivo 

   Defence status: DEFENDED
   Pivoňková, Helena (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 5. 12. 2011
   V rámci své dizertační práce jsem měla za cíl charakterizovat membránové vlastnosti astrocytů a NG2 glií během akutní a chronické fáze ischemického poškození centrální nervové soustavy se zaměřením na expresi a aktivitu ...
  • Membránové vlastnosti NG2 gliových buněk v CNS 

   Defence status: DEFENDED
   Knotek, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 6. 2016
   NG2 glie jsou typ gliových buněk v centrální nervové soustavě, jenž nepatří mezi astrocyty, oligodendrocyty ani mikroglie a k jejich identifikaci se nejčastěji používá chondroitin sulfát proteoglykan NG2. Tyto buňky si v ...
  • Neurogeneze a gliogeneze po ischemickém poškození mozku 

   Defence status: DEFENDED
   Dlouhá, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 6. 2009
  • Neurogeneze a gliogeneze po ischemickém poškození mozku u EGFP/GFAP myší 

   Defence status: DEFENDED
   Dlouhá, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   Fokální ischemické poškození mozku zvyšuje neurogenezi/gliogenezi v subventrikulární zóně (SVZ) postranních komor a také vede k tvorbě gliální jizvy v blízkosti ischemické léze. Na tvorbě gliální jizvy se podílejí zejména ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV