• Activation and function of BH3-only proteins from the Bcl-2 family 

   Defence status: DEFENDED
   Peterka, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 6. 2011
   Proteiny z rodiny Bcl-2 (B-cell lymphoma-2) jsou klíčovými regulátory apoptózy u mnohobuněčných živočichů. U savců tyto proteiny regulují permeabilizaci vnější mitochondriální membrány (MOMP), jež vede k uvolnění ...
  • Activation and regulation of cell death in senescent cancer cells. 

   Defence status: DEFENDED
   Holíček, Peter (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 13. 9. 2018
   Cellular senescence is a distinct cell state, characteristic by cessation of cell proliferation and it is accompanied by specific morphological and biochemical alterations. Increasing and persisting incidence of senescence ...
  • Aktivace iniciačních kaspáz a regulace jejich aktivity 

   Defence status: DEFENDED
   Votavová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Kaspázy jsou jedny z klíčových proteinů podílejících se jak na aktivaci, tak i exekuci apoptózy. Vnější či vnitřní apoptotický signál vede k postupné aktivaci iniciačních a exekučních kaspáz. Aktivace iniciačních kaspáz ...
  • Analýza buněčné signalizace zprostředkované adaptérovým proteinem Daxx 

   Defence status: DEFENDED
   Švadlenka, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 12. 2016
   2 Abstract Multifunctional adapter protein and histone chaperone Daxx has been described in nu- merous cellular processes, including the regulation of apoptotic and stress signalling, antiviral response and processes ...
  • Buněčnou smrt regulující microRNA a jejich role ve vývoji a patologickych procesech. 

   Defence status: DEFENDED
   Běhounek, Matěj (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   MikroRNA jsou malé protein nekódující dsRNA dlouhé ~22 nukleotidů. Jejich hlavní úlohou je potlačovat genovou expresi pomocí odstranění/destabilizace mRNA či její degradace. Tyto malé RNA hrají významnou roli v regulaci ...
  • Canonical and non-canonical signalling triggered by activated TRAIL receptors in human cells 

   Defence status: DEFENDED
   Nahácka, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 15. 5. 2019
   TRAIL ligand spouští apoptózu interakcí se svými dvěma pro-apoptotickými receptory TRAIL- R1 (DR4) a TRAIL-R2 (DR5). Jeho schopnost indukovat apoptózu nezávisle na statusu p53 a selektivně zabíjet rakovinné buňky in vitro ...
  • Characterization and regulation of TRAIL-induced apoptosis of tumor cells 

   Defence status: DEFENDED
   Nevařil, Leonard (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 9. 2007
  • Charakterizace role vybraných anti-apoptotických proteinů z Bcl-2 rodiny v mitochondriálním metabolismu. 

   Defence status: DEFENDED
   Antoš, Šimon (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 9. 2021
   Proteiny z rodiny Bcl-2 jsou již po více než tři desetiletí předmětem intenzivního výzkumu, a to zejména pro jejich klíčovou roli v principiálním modu regulované buněčné smrti - apoptóze. V posledním desetiletí se Bcl-2 ...
  • Charakterizace TRAILem indukované, receptor-specifické signalizace v nádorových buňkách. 

   Defence status: DEFENDED
   Peterka, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 6. 2013
   TNF-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL) je protein patřící do TNF rodiny exprimovaný hlavně hematopetickými buňkami. TRAIL je zajímavý zejména svou schopností vyvolat apoptózu v mnohých nádorových buňkách. TRAIL je ...
  • Charakterizace vlivu senescence na indukci a regulaci smrti nádorových buněk 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Gita (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 6. 2014
   5 Abstrakt Senescence je stav, kdy se bu ka p estane d lit, m ní expresi n kterých gen a je trvale zastavena v ur ité fázi bun ného cyklu. Nenádorové bu ky vystupují z cyklu po ur itém po tu bun ných d lení, nebo jsou-li ...
  • Kaspáza-8 - multifunkční proteáza na pomezí apoptózy a nekrózy 

   Defence status: DEFENDED
   Davídková, Daniela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 6. 2017
   Kaspáza-8 je klasifikována jako iniciátorová kaspáza zejména pro receptory smrti indukovanou apoptózu. Exprimuje se ve všech tkáních a v závislosti na způsobu její regulace hraje důležitou roli nejen v signalizaci apoptózy, ...
  • Mechanismus, regulace a využití TRAILem indukované apoptózy nádorových buněk 

   Defence status: DEFENDED
   Horová, Vladimíra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   Tumour necrosis factor-Related Apoptosis Inducing Ligand (TRAIL), a membrane- bound ligand from the TNF family, has attracted significant attention due to its rather specific and effective ability to induce apoptotic death ...
  • Molekulární a funkční charakterizace receptoru DR 6 

   Defence status: DEFENDED
   Klíma, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   Death receptor-6 (DR6/TNFRsf21/CD358) is a receptor from the TNFR superfamily that likely participates in the regulation of proliferation and differentiation of T- and B-lymphocytes and neural cells. The 655-amino acid ...
  • Posttranslační modifikace adaptorového proteinu DAXX v buněčné odpovědi na genotoxický stres 

   Defence status: DEFENDED
   Bražina, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 22. 9. 2016
   Maintaining the chromosome continuity and complete genetic information in human cells is crucial for cell survival and the whole organism. It prevents life-threatening pathologies and preserves genetic continuity. However, ...
  • Programovaná nekróza: její aktivace, regulace a role v buněčné fyziologii. 

   Defence status: DEFENDED
   Rytířová, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 6. 2014
   Buněčná smrt jako konečné stádium existence buňky, může být indukována jak náhodně, tak i jako důsledek aktivace specifických a regulovatelných signálních drah. Regulovaná nebo-li programovaná buněčná smrt může být vyvolána ...
  • Proteiny rodiny Bcl-2 a jejich úloha ve vývoji B lymfocytů. 

   Defence status: DEFENDED
   Hradilová, Naďa (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 9. 2009
  • Receptor "smrti" 6 ( DRG ) : interagující proteiny a expresní analýza 

   Defence status: DEFENDED
   Zájedová, Jitka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 29. 5. 2006
  • Rola adapterových proteínov obsahujúcich DD a DED v apoptotickej signalizácii 

   Defence status: DEFENDED
   Čaja, Fabián (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 11. 6. 2010
   Proteíny obsahujúce zväzok šiestich antiparalelných α-helixov, tzv. doménu smrti (death domain, DD) a jej podobné domény (DED, CARD), patria k významným regulátorom apoptotickej signalizácie. Zaraďujeme medzi ne povrchové ...
  • Role adaptorového proteinu Daxx v regulaci transkripce a apoptózy 

   Defence status: DEFENDED
   Jarolímková, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 9. 2007
  • Role aktivovaných onkogenů v regulaci apoptotické signalizace 

   Defence status: DEFENDED
   Zikmund, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 11. 9. 2008

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV