• Compliance pacienta při dodržování dietního režimu při léčbě metabolických onemocnění 

   Potočková, Jana (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   SOUHRN Tématem bakalářské práce je posouzení míry compliance pacientů s vybranými metabolickými onemocněními k jejich léčbě dietou. Za sledovaná onemocnění byly vybrány nejrozšířenější civilizační choroby - ...
  • Čaj, jeho historie a vliv na zdraví 

   Pitáková, Barbora (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 1. 2010
   Čaj je hned po vodě nejčastěji požívaným nápojem na světě. Má své dějiny, kulturu a je mu připisována i jedinečná uzdravující síla. Jeho pití je rozšířeno po celém světě. V této práci jsem se pokusila podat náhled na ...
  • Diabetes mellitus a porucha barierové funkce střeva 

   Hoffmanová, Iva (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 19. 11. 2015
   Introduction: Impairment of intestinal barrier function is involved in pathogenesis of immune mediated diseases (such as type 1 diabetes mellitus or celiac disease) and metabolic diseases (such as type 2 diabetes mellitus). ...
  • Effect of selected drugs on mitochondrial metabolism in an in vitro model of human skeletal muscle 

   Krajčová, Adéla (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 13. 9. 2018
   Introduction: Increasing number of reports reflect that mitochondrial dysfunction can be induced by some of the commonly used drugs and can play a key role in the development of their adverse effects. One of these drugs ...
  • Effect of selected nutrients on skeletal muscle mitochondrial metabolism 

   Tůmová, Jana (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 1. 2016
   Skeletal muscle plays an important role in the maintenance of whole-body metabolic homeostasis. Metabolic alterations of skeletal muscle contribute to the pathogenesis of a wide range of human diseases, such as obesity, ...
  • Energy metabolism of skeletal muscle 

   Elkalaf, Moustafa GamalEldin Mahmoud Mohamed (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 19. 11. 2015
   Skeletal muscle is the largest tissue in the body and plays a marked role in the homeostasis of the body metabolic state. Mitochondria have been proven to contribute to the pathophysiology of various metabolic diseases, ...
  • Faktory ovlivňující metabolizmus homocysteinu u vybraných nemocí s komplexní etiopatogenezí 

   Veselá, Kamila (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 26. 9. 2007
   At present, the great medicine to develop molecular genetic techniques, which significantly help to explain the causes of illnesses. In some diseases the genetic basis is well known. These are primarily contingent on ...
  • Káva, její náhražky a jejich zdravotní aspekty 

   Kyselá, Jana (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 14. 11. 2007
  • Kvantifikace inzulínové sekrece po podání syrovátkových proteinů u zdravých jedinců a u diabetiků 2. typu 

   Wildová, Elena (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 14. 6. 2018
   Souhrn ÚVOD: Mléko a mléčné bílkoviny mají vyšší inzulinogenní index než index glykemický. Tato vlastnost je přisuzována především syrovátkovým bílkovinám. Cílem práce bylo zhodnotit C-peptidovou odpověď po podání syrovátkových ...
  • Nutriční faktory rozvoje inzulínové rezistence kosterního svalu 

   Gojda, Jan (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 6. 2017
   Nutritional Factors in Skeletal Muscle Insulin Resistance Development Jan Gojda Abstract Background. Diet composition ranks among etiological factors of insulin resistance (IR) and diabetes. Vegans, people consuming ...
  • Nutriční stav pražských bezdomovců 

   Hrnčířová, Dana (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 6. 2010
   Socio-economic, health and hygienic characteristics place the homeless people at risk groups. The higher incidence of health problems may have a multi-faceted etiology, including: smoking, alcohol, drugs, poor hygiene, ...
  • Obsah trans-izomerů mastných kyselin v podkožním tuku a v tuku mateřského mléka jako ukazatel jejich příjmu výživou 

   Dlouhý, Pavel (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 9. 2008
   Trans fatty acids (TFA) are unsaturated fatty acids, which have one or more double bonds in the trans configuration. Their main dietary sources are partially hardened fats and food products containing partially hardened ...
  • Přehled diabetických diet s nižším obsahem energie a vyšším zastoupením tuku 

   Nováková, Kateřina (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 9. 2009
  • Přehled preparátů umělé kojenecké výživy 

   Farková, Blanka (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 6. 2010
   Diplomová práce předkládá podrobný přehled a srovnání dostupných preparátů umělé kojenecké výživy na trhu, včetně speciálních preparátů k řešení patologických stavů. Dále pojednává o výhodách kojení, o příčinách stravování ...
  • Soft drinks and their effects on health 

   Ramstad, Gunnar Alexander Wilson (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 4. 2010
   The consumption of soft drinks has increased manifold over the last decades. In parallel to this increase it has been noticed an increase in health problems, especially obesity. Dentists continue to urge their patients not ...
  • Vliv akutního hladovění a diabetes mellitus 2. typu na inzulínovou rezistenci a energetický metabolismus u obézních 

   Duška, František (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 15. 2. 2007
   Very-low calorie diet or even total short-term fasting is widely used in clinical practice in order to improve metabolic compensation of patients with type 2 diabetes mellitus. Although benefits of weight reduction are ...
  • Vliv centrální serotoninergní a dopaminergní aktivity na nutriční a metabolické parametry 

   Brunerová, Ludmila (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 10. 2013
   THE INFLUENCE OF CENTRAL SEROTONINERGIC AND DOPAMINERGIC ACTIVITY ON NUTRITIONAL AND METABOLIC PARAMETERS MUDr. Ludmila Brunerová SUMMARY Introduction: Neuromediators dopamine and serotonin play a significant ...
  • Výskyt specifických ostrůvkových autoprotilátek u pacientů s HNF1A-MODY a HNF4A-MODY 

   Urbanová, Jana (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 12. 2017
   Islet cell autoantibodies are associated with autoimmune insulitis and belong to the diagnostic criteria of Type 1 diabetes mellitus. However, growing evidence suggests that autoantibodies are present in other types of ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV