• Bimodální rozdělení 

   Defence status: DEFENDED
   Došlá, Šárka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 5. 2006
   We study the bimodality of the mixture of two unimodal distributions. In the special cases we give necessary and su±cient conditions ensuring the bimodality of such mixtures. We study the probability of the event that the ...
  • Citlivost testů dobré shody na volbu tříd 

   Defence status: DEFENDED
   Kubelka, Vít (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 6. 2014
   Cílem této práce je zkoumat p-hodnotu v závislosti na volbě tříd v chí kvadrát testu dobré shody Poissonova rozdělení. Jsou zde simulovány náhodné výběry z Poissonova rozdělení různých rozsahů. Pomocí vytvořeného programu ...
  • Čebyševova nerovnost a její modifikace 

   Defence status: DEFENDED
   Drabinová, Adéla (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   V předložené práci se zabýváme zlepšeními Čebyševovy nerovnosti. V první kapitole uvedeme nerovnosti pro náhodné veličiny s unimodálním rozdělením. Dokážeme Gaussovu a Camp-Meidellovu nerovnost a odvodíme Vysochanskii- ...
  • Intervaly spolehlivosti pro parametr binomického rozdělení 

   Defence status: DEFENDED
   Bieliková, Ema (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 5. 2006
  • Intervaly spolehlivosti pro parametry multinomického rozdělení 

   Defence status: DEFENDED
   Bárnetová, Kamila (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Název práce: Intervaly spolehlivosti pro parametry multinomického rozdělení Autor: Kamila Bárnetová Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: prof. RNDr. Jiří Anděl, DrSc., katedra ...
  • Iterace úspěchů v posloupnosti Bernoulliových pokusů 

   Defence status: DEFENDED
   Mach, Tibor (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   Tato práce se zabývá vybranými pravděpodobnostními charakteristikami iterací v posloupnosti Bernoulliových pokusů a některými na nich založenými testy nezávislosti náhodných veličin. Na základě Markovových řetězců je zde ...
  • Náhodné trojúhelníky 

   Defence status: DEFENDED
   Matula, Dominik (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 6. 2013
   Autor nejprve shrnuje některé známé vlastnosti různě definovaných náhodných trojúhelníků. Popisuje tzv. gaussovský trojúhelník a náhodné trojúhelníky s vrcholy v jednotkové n-rozměrné kouli, v obdélníku a obecně v omezené ...
  • Nelinearita v modelech časových řad 

   Defence status: DEFENDED
   Kalibán, František (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 30. 1. 2014
   Práce pojednává o vlastnosti linearity v modelech časových řad, možnostech jejího definování a testování. Jsou zde představeny především testy v časové doméně založené na různých statistických teoriích, jako jsou regrese, ...
  • Nezáporné časové řady 

   Defence status: DEFENDED
   Ročková, Veronika (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Časové řady sestávající z nezáporných pozorování se hojně vyskytují v praxi napříč vědními disciplínami. Nezápornost daných pozorování lze využít k odvození speciálních metod odhadu, které mohou konvergovat rychleji než ...
  • Některé funkce ARMA procesů 

   Defence status: DEFENDED
   Štufka, Miroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   Práce poskytuje ucelený přehled změn modelů lineárních časových řad ARMA vlivem některých funkcí. Nejprve je uvedena a v časové doméně dokázána nutná a postačující podmínka, aby se slabě stacionární čistě nedeterministický ...
  • Odhady parametrů založené na zaokrouhlených datech 

   Defence status: DEFENDED
   Dortová, Zuzana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 6. 2016
   Tato práce pojednává o odhadech založených na zaokrouhlených datech. Práce popisuje odhady parametrů v~časových řadách AR a MA a lineární regresi, uvádí různé metody odhadů na základě zaokrouhlených dat. Zaměřuje se zejména ...
  • Odhady parametrů založené na zaokrouhlených datech 

   Defence status: FAILED
   Dortová, Zuzana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 9. 2015
   Tato práce pojednává o odhadech založených na zaokrouhlených datech. Práce popisuje odhady parametrů v časových řadách AR a MA a lineární regresi, uvádí různé metody odhadů na základě zaokrouhlených dat. Zaměřuje se zejména ...
  • Odhady řádu modelu časové řady 

   Defence status: DEFENDED
   Poláková, Veronika (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 15. 5. 2007
  • Poissonovo rozdělení a příbuzné modely 

   Defence status: DEFENDED
   Djordjilović, Vera (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 29. 6. 2009
  • Prediction of transformed time series 

   Defence status: DEFENDED
   Polák, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 5. 2008
   The aim of this thesis is to find prediction for non-linear transformation of time series. First, under certain assumptions regarding the original time series, the autocovariance function and spectral density of the ...
  • Problém shody narozenin 

   Defence status: DEFENDED
   Drápal, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 5. 9. 2011
   V bakalářské práci popisujeme problém shody narozenin za situace, kdy pravděpodobnosti narození nejsou stejné. Nejprve seznamujeme čtenáře s koncepty majorizace vektorů, schurovské konvexity funkcí a Bellových polynomů. ...
  • Stationary Distribution of Time Series 

   Defence status: DEFENDED
   Ranocha, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 10. 11. 2006
  • Stationary Processes with Negatively Correlated Random Variables 

   Defence status: DEFENDED
   Došlá, Šárka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 25. 6. 2010
  • Testování exponenciality 

   Defence status: DEFENDED
   Dvoranová, Romana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Táto bakalárska práca sa venuje podrobnému popisu a porovnaniu rady testov exponenciality. Zahŕňa klasické metódy testovania dobrej zhody pre exponenciálne rozdelenie, ako aj najnovšie testy exponenciality publikované v ...
  • Testy normality 

   Defence status: DEFENDED
   Kotlorz, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 6. 2012
   Cílem práce zaměřené na testování normality je popsání nejen statistických testů, ale i grafických metod. V první kapitole práce jsou popsány grafické metody, které se používají při testování normality zejména histogram, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV