• Antiagregační léčba ve stáří 

   Defence status: DEFENDED
   Paluch, Zoltán (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 10. 6. 2008
   Cílem práce bylo zjistit účinnost antiagregační léčby u starých a polymorbidních pacientů. Zajímalo nás, zda vybrané laboratorní parametry, komorbidity a současně užívaná léčba mohou mít vliv na účinnost antiagregačního ...
  • Antiagregační účinky citalopramu 

   Defence status: DEFENDED
   Richter, Tomáš (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Úvod Citalopram je preferovaným lékem v léčbě deprese, který patří do skupiny léků se zpětným vychytáváním serotoninu (SSRI). Při dlouhodobém užívání vede k výraznému poklesu serotoninu v trombocytech. U léčených se popisují ...
  • Aspirin v sekundární prevenci ischemické cévní mozkové příhody. 

   Defence status: DEFENDED
   Adámek, Tomáš (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 30. 9. 2015
   Úvod: Rekurence cévní mozkové příhody po prodělané TIA či CMP je 3-4% ročně. Jedním ze způsobů, jak riziko opakovaní CMP snížit, je užití antiagregační terapie. V naší studii jsme zkoumali účinek aspirinu. Ten má v sekundární ...
  • Vliv menopauzy na rizikové faktory aterosklerózy 

   Defence status: DEFENDED
   Lejsková, Magdalena (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 2. 6. 2010
   Úvod: Kardiovaskulární riziko žen je nízké v reprodukčním věku, ale rychle stoupá po menoapuze. Je známo, že při výpadku sekrece ovariálních estrogenů stoupá cholesterolemie, a řada studií prokázala rostoucí výskyt ...
  • Vztah protrombogenních faktorů k poruchám sluchu s tinnitem. 

   Defence status: DEFENDED
   Chrbolka, Pavel (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   (CZ) Tinnitus, neboli ušní šelest, není chápán jako samostatná choroba, nýbrž jde o symptom provázející různá onemocnění. Na vzniku tinnitu se podílí různé rizikové faktory. Vztah tinnitu k prokrvení ucha je popisován ve ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV