• Bilingvismus v moderním světě se zvláštním zaměřením na jeho projevy v českém prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Mukhametzyanova, Kamilla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   Tato bakalářská práce se věnuje bilingvismu - tématu, které je v současném světě velmi aktuální. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Cílem teoretické části je vymezit základní pojem bilingvismus, popsat ...
  • Části těla ve slovanských frazeologiích (srovnání českých a ukrajinských frazémů) 

   Defence status: DEFENDED
   Sedláčiková, Irena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
   Tato bakalárská práce má za cíl provést srovnání somatických frazému dvou príbuzných slovanských jazyku - ceského a ukrajinského. Na základe rozsáhlé excerpce somatických frazému chce poukázat na bohatství a osobitost ...
  • Číselné výrazy ve slovanských frazeologiích (čeština versus ruština) 

   Defence status: DEFENDED
   Mikhaelyan, Diana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 9. 2011
   Číselné výrazy ve slovanských frazeologiích (čeština vs. ruština). Daná bakalářská práce je věnována porovnání českých a ruských frazémů a idiomů obsahujících číselné výrazy. Pro účely práce materiál byl vyexcerpován ze ...
  • Distribuce a význam slovotvorného sufixu -ák v českých korpusech 

   Defence status: DEFENDED
   Goroshko, Vladimir (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 31. 1. 2017
   Práce je zaměřena na teoretické zkoumání vlastností slovotvorného českého sufixu -ák a zjištění statistických zákonitostí jeho distribuce v korpusech českého jazyka. K problému se přistupuje prostřednictvím obecného popisu ...
  • Haruki Murakami v českém překladu - Problémy překladů ze vzdáleného jazyka (Haruki Murakami: Konec světa & Hard-boiled Wonderland v překladu Tomáše Jurkoviče) 

   Defence status: DEFENDED
   Wein, Akebi (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 29. 6. 2011
   Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním románu Konec světa a Hard-boiled Wonderland od japonského spisovatele Haruki Murakamiho v japonském originále s jeho českým překladem pořízeným překladatelem Tomášem Jurkovičem. ...
  • Interpretace obecných charakteristik češtiny a japonštiny na příkladech beletristických textů a jejich překladů 

   Defence status: DEFENDED
   Hagiwara, Takahiro (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 1. 2. 2013
   (česky) Bakalářská práce Interpretace obecných charakteristik češtiny a japonštiny na příkladech beletristických textů a jejich překladů se zabývá interpretací a srovnáním jazykových jevů mezi různými jazykovými kulturami. ...
  • Lokál singuláru maskulin a neuter na korpusovém materiálu (distribuce, zaměnitelnost a frekvence koncovek -u a -e) 

   Defence status: DEFENDED
   Pojmanová, Marina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
   Daná práce se věnuje tématu lokál singuláru maskulin a neuter na korpusovém materiálu (distribuce, zaměnitelnost a frekvence koncovek -u a -e). Práce se zaměřuje na polymorfii vzoru hrad a město jednotného čísla, a konkrétně ...
  • Možnosti překládání poezie - překlady básní J. Skácela do ruštiny 

   Defence status: DEFENDED
   Shubina, Nastasya (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 9. 2015
   Bakalářská práce Možnosti překládání poezie se zabývá problematikou překladatelských teorií v současnosti, překladem poetických textů a konkrétně pak Skácelových básní do ruštiny. Cílem práce je podat kompletní přehled a ...
  • O překladu literatury pro děti na příkladu japonského překladu knihy Edudant a Francimor 

   Defence status: DEFENDED
   Fujii, Mebae (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 15. 6. 2022
   Summary: This diploma thesis deals with specific problems of translation of literature for children. It aims to describe the main specifics of the translation intended for children, especially in terms of the use of the ...
  • Obecná čeština v překladu (srovnání originálu a překladu románu Noční práce Jáchyma Topola do polštiny) 

   Defence status: DEFENDED
   Slačálková Harasimowicz, Marta Maria (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 9. 2011
   SLAČÁLKOVÁ HARASIMOWICZ, MARTA MARIA. Obecná čeština v překladu (srovnání originálu a překladu románu Noční práce Jáchyma Topola do polštiny). Praha: Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta, 2011. Práce se zabývá ...
  • Otázky překladu obecné češtiny do ruštiny (na ukázkách z překladu děl Josefa Škvoreckého) 

   Defence status: DEFENDED
   Kamenchshikova, Yekaterina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 9. 2014
   Cílem práce je zkoumání problematiky přeložitelnosti prvků obecné češtiny do ruského jazyka na příkladu srovnání románů J. Škvoreckého Legenda Emöke a Prima sezóna s ruskými překlady. Teoretická část se zaměřuje na proměny ...
  • Partikule v mluvené češtině (na materiálu z Pražského mluveného korpusu) 

   Defence status: DEFENDED
   Yamamoto, Emi (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Bakalářská práce je věnována partikulím, které se objevují v mluvené češtině. Partikule jsou dodnes snad podceňovány a ještě dostatečně nevysvětleny, i když je podle Pražského mluveného korpusu (PMK) v průměru každé osmé ...
  • Problematika překladu obecné češtiny (srovnání dialogů v originálu a překladu románu Dobrý voják Švejk do ruštiny) 

   Defence status: DEFENDED
   Dmytriieva, Jevheniya (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   (česky) Bakalářská práce se zabývá problematikou přeložitelnosti obecné češtiny do ruského jazyka na příkladu srovnání dialogů románu Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války Jaroslava Haška s jejich ruským překladem. ...
  • Vlastní jména a toponyma v české a ruské verzi překladu knihy Pán prstenů 

   Defence status: DEFENDED
   Tiagusheva, Tatiana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 4. 2. 2016
   (česky) Bakalářská práce porovnává jediný český překlad s jedním z ruských překladů vlastních jmen a místních názvů v románu Pán Prstenů J. R. R. Tolkiena. Hledá původní význam jmen a názvů v jazyce originálu a snaží se ...
  • Vliv srbštiny na jazyk české menšiny v Srbsku 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Irović, Katarina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 2. 9. 2020
   The purporse of this work is to establish and describe today's usage of Czech language on the territory of Serbian Banat. The Czech Minority to this region came in the beginnig of the 19th century when this devastated ...
  • Vliv srbštiny na jazyk české menšiny v Srbsku 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Irović, Katarina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 29. 1. 2020
   Cílem práce je zachycení a popsání dnešní podoby českého jazyka na území srbského Banátu. Česká menšina na tomto území žije od druhé poloviny 19. století, kdy z důvodu vzniku nového území Rakousko-Uherské monarchie bylo ...
  • Vliv srbštiny na jazyk české menšiny v Srbsku 

   Defence status: DEFENDED
   Irović, Katarina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 9. 2. 2022
   Cílem práce je zachycení a popsání dnešní podoby českého jazyka na území srbského Banátu. Česká menšina na toto území přišla na začátku 19. století, kdy z důvodu vzniku nového území Rakousko-Uherské monarchie bylo zapotřebí ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV