Now showing items 1-20 of 40

  • Cechy na Příbramsku v 16. až 18. století 

   Defence status: DEFENDED
   Květoňová, Jarmila (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 4. 2013
   The subject of the thesis "The guilds at Příbram at the 16th to 18th century" is the analysis of guilds that originated and were founded by craftsmen in 16th to 18th century. The first part of thesis deals with the origins ...
  • Čarodějnické procesy na Šumpersku 

   Defence status: DEFENDED
   Křiváček, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 26. 10. 2010
   Čarodějnické procesy na Šumpersku Účelem této práce je nastínit období druhé poloviny 17. století, kdy se na Šumpersku odehrály masové čarodějnické procesy, a upozornit na nové poznatky v této problematice. Zvláštní pozornost ...
  • Čarodějnické procesy v Českém státě v době pobělohorské 

   Defence status: DEFENDED
   Židová, Andrea (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 11. 2009
   94 obyvatele všemožn motivovat, aby udávali své sousedy i to, jak poté z obvin ných pomocí mu ení vynucovali doznání i jména dalších osob. Díky t mto praktikám pak nar stala nejen ada zat ených, ale zvyšoval se i majetek ...
  • Česká konfederace: první moderní ústava v českých dějinách 

   Defence status: DEFENDED
   Lojek, Antonín (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 23. 4. 2007
  • České azylové právo od 16. do 18. století 

   Defence status: DEFENDED
   Lojek, Antonín (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 16. 11. 2011
   Tato práce se věnuje zejména českému azylovému právu od počátku 16. století do konce 18. století. Historie azylu je pro chápání dnešní azylové problematiky velmi významná, přičemž zájem historiků zabývajících se otázkami ...
  • České snahy o integraci do Evropy v 15. a 17.. století 

   Defence status: DEFENDED
   Mošna, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 3. 12. 2007
  • České soudnictví v 17. - 19. století 

   Defence status: DEFENDED
   Pašta, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 6. 2009
  • Dva české pokusy o evropskou integraci v 15. až 17. století 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Milan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 28. 6. 2007
  • Evidence nemovitostí v Čechách a na Moravě 

   Defence status: DEFENDED
   Kejzlar, Pavel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 23. 4. 2007
  • Evidence nemovitostí v Čechách a na Moravě (vývoj katastru nemovitostí) 

   Defence status: DEFENDED
   Aschenbrennerová, Šárka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 10. 2006
  • Legitimita zástupnictví po vymření Přemyslovců 

   Defence status: DEFENDED
   Balousová, Michaela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 6. 2009
  • Nejvyšší správní soud ČSR v letech 1918 - 1952 

   Defence status: DEFENDED
   Humeni, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 12. 2010
  • Občanská práva v Ústavě z 29. února 1920 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 6. 2009
   99 12. Resumé This rigorous work includes the development of civil rights under the Constitutional Charters, which were related to the Czech nation. Were thus the Constitutions from the time when the Czech and Slovak nations ...
  • Počátky ústavnosti a parlamentarismu v Černé Hoře 

   Defence status: DEFENDED
   Zajíc, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 31. 3. 2009
  • Podgorická skupština 1918, její příčiny a následky 

   Defence status: DEFENDED
   Zajíc, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 25. 3. 2013
   1 Abstrakt Podgorická skupština 1918, její příčiny a následky Tato disertační práce věnující se problematice Podgorické skupštiny 1918, jejím příčinám a následkům, je přirozeným pokračováním mé práce rigorózní s názvem ...
  • Pokusy o federalizaci rakouské monarchie 

   Defence status: DEFENDED
   Čermák, Zdeněk (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 11. 2015
   The topic of this doctoral thesis is an analysis of the attempts to federalize the Austrian monarchy occurring between 1848 and 1918. Special focus is given to the political program and concept of a state in the works of ...
  • Politické a právní aspekty ve vybraných ustanoveních ústavní listiny z roku 1920 

   Defence status: DEFENDED
   Váchová, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 13. 1. 2015
   The subject of this rigorous work is to investigate the political and legal aspects that influenced and lead to the formulation of the particular provisions in the Constitutional Charter of 1920. The work also offers ...
  • Poměr českého státu k Svaté říši římské na základě Zlaté buly sicilské a Zlaté buly Karla IV. 

   Defence status: DEFENDED
   Krajčír, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 12. 2015
   The subject of the rigorous work "The Relationship of the Czech State towards the Holy Roman Empire based on the Golden Bull of Sicily and the Golden Bull of Charles IV" is a juristic analysis of the Golden Bull of Sicily ...
  • Poměr českého státu k Svaté říši římské na základě Zlaté buly sicilské a Zlaté buly Karla IV. 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Krajčír, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 25. 6. 2014
   The subject of the rigorous work "The Relationship of the Czech State towards the Holy Roman Empire based on the Golden Bull of Sicily and the Golden Bull of Charles IV" is a juristic analysis of the Golden Bull of Sicily ...
  • Pozemková reforma v období první ČSR 

   Defence status: DEFENDED
   Zikmund, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 2. 2015
   Tato diplomová práce je výsledkem mé snahy o kompilaci nejdůležitějších faktů o první československé pozemkové reformě odehrávající se v období první republiky. Pozemková reforma byla gigantickým projektem, jehož realizace ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV