• Autorství a aktérství na české Wikipedii 

   Defence status: DEFENDED
   Sedláček, Štěpán (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   The author carried out an ethnographic study of Czech Wikipedia in which he mapped human and non-human actors involved in the creation of an internet encyclopedia. As part of this process, he himself became one of the users ...
  • Bavit se jako "tenkrát" - Co bychom měli vědět o komunismu, ale bojíme se zeptat 

   Defence status: DEFENDED
   Bzenecká, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 21. 10. 2010
   This thesis is based on my stay at a retro "ROH recreation - holidays in Tatras as 'then'" organized and provided by one Czech travel agency whose major customers are elderly people. The thesis focuses especially on the ...
  • Co by měl umět váš pes? Etnografie psího cvičiště. 

   Defence status: DEFENDED
   Kalná, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2008)
   Date of defense: 27. 10. 2008
   Through research carried out at a dog training school this master's thesis aims to study what compulsion, motives, reasons and intentions both conscious and unconscious are related to the phenomenon of the "dog ...
  • Dilema "mateřské" protichůdné strategie a vnímání mateřství u současných českých matek 

   Defence status: DEFENDED
   Hager, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 24. 3. 2011
   Tato práce představuje etnografii "mateřské" v České republice, která je přiblížena skrze analýzu zkušeností, postojů a reflexí 14 českých matek žijících v Praze. V českém prostředí kulturně naturalizovaný a ...
  • Doba temna? Aneb o tom, co dnes v Praze zahraničním turistům z komunismu ukazujeme, o čem jim vyprávíme a co si necháváme pro sebe. 

   Defence status: DEFENDED
   Zýková, Iva-Hedvika (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 21. 6. 2012
   Předkládaná diplomová práce se zabývá způsoby, jakými je v Praze dnes, tedy více než dvacet let po změně režimu, v rámci masového turismu zahraničním turistům prezentováno období komunismu. Je založena na terénním výzkumu, ...
  • Enterprising Faith: Ethnography of Faith-Based Development in Contemporary Thailand 

   Defence status: DEFENDED
   Ryška, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 6. 11. 2012
   Na základě dlouhodobého etnografického výzkumu v severním Thajsku tato dizertační práce zkoumá významnou část soudobých snah mezinárodního rozvoje - rozvoj založený na náboženské víře. Přestože vkládají dárci a vlády do ...
  • Etnografie současného politického opozičního hnutí v Bělorusku 

   Defence status: DEFENDED
   Stsezhkin, Kiryl (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   Souhrn Práce "Etnografie současného protestního hnutí v Bělorusku" vsazuje výsledky terénního výzkumu aktivistů opozice a občanské společnosti v Bělorusku do kontextu současných teoretických přístupů ke zkoumání ...
  • Gastronauts of Eastern Europe: Experiencing and Digesting Luxury Gastronomy in the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Hajdáková, Iveta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Tato disertační práce je založena na výzkumu luxusní gastronomie, který byl uskutečněn ve dvou luxusních restaurací v Praze. Analýza se zaměřuje na gastronomický zážitek jakožto afektivní komoditu a prostředek sociální, ...
  • Habitus hazadrního hráče. Etnografická rekonstrukce radikální alternativy v období reálného socialismu 

   Defence status: DEFENDED
   Horáček, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 23. 9. 2011
   The doctoral thesis hereby submitted is an ethnographic reconstruction of the world perpetuated in Czechoslovakia in the period of the so-called really-existing socialism by gamblers. Even though that world is now a thing ...
  • Hazardní hra jako černá díra sociálního vesmíru. 

   Defence status: DEFENDED
   Horáček, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2007)
   Date of defense: 18. 6. 2007
   This master's thesis aims both to present empirical criticism of the published case studies of gambling, in particular the Deep Play by Clifford Geertz, which is the most cited one, and to propose such a methodology ...
  • Healing Aboriginal Women - Emerging and Changing Culture of Indigenous Australians. 

   Defence status: DEFENDED
   Kulhánková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2007)
   Date of defense: 18. 6. 2007
   Předmětem této studie o současné městské kultuře Austrálců je, jak komunitní organizace sociální péče, Kummara, přispívá k revitalizaci tradiční kultury Austrálců. Ve výzkumu jsem se zaměřila na centrum rodinné péče nativních ...
  • Jak se dělá paměť ve veřejnoprávním rozhlase 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 8. 6. 2016
   V diplomové práci popisuji proces, ve kterém vznikají jednotlivé díly rozhlasového pořadu Příběhy 20. století, vysvětluji na něm, jaké faktory ovlivňují vzpomínání ve veřejnoprávním médiu a jak vznikají místa paměti v jeho ...
  • Jak se rodí gender v diagnostickém ústavu 

   Defence status: DEFENDED
   Benešová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 18. 9. 2015
   The dissertation completes research that began in late 2007. It presents research findings concerning ways and methods of (re) construction of gender identities of Czech children placed in facilities for institutional and ...
  • "Má dáti dar" 

   Defence status: DEFENDED
   Stehlíková, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 30. 1. 2018
   The thesis looks at the gift and at what kind of morality allows contemporary gift-giving. It is based on ethnographic research that focuses on a "generous social network" Hearth.net. This network was founded by the ...
  • Pentecostalism among Czech and Slovak Roma: The religiosity of Roma and the practices of inclusion of the Roma in the brotherhood in salvation. Autonomy and Conversions among Roma in Márov 

   Defence status: DEFENDED
   Ripka, Štěpán (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 19. 9. 2014
   Cílem mé práce je diskutovat možnosti užití konceptu autonomie při studiu konverzí Romů k charismatickému/letničnímu křesťanství. V tomto poli se v poslední době prosazovaly koncepty empowermentu (zplnomocňování) či sociální ...
  • Po stopách kryptoměny Bitcoin 

   Defence status: DEFENDED
   Zelenková, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 28. 1. 2019
   The subject of the thesis is the parallel digital economy created around the monetary innovation called Bitcoin and the interaction between this technology and its users. Bitcoin is a new kind of digital money and a payment ...
  • Případová studie: mateřská škola a dětská kultura 

   Defence status: DEFENDED
   Saladygová, Magda (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 16. 6. 2010
   Tato případová studie se pokouší na základě terénního výzkumu provedeného v jedné mateřské škole popsat proces přechodu dítěte od rodiny do širší společnosti. V rámci tohoto procesu byly pozorovány a popsány specifické ...
  • "Bazar a zastavárna: etnografie na rozhraní formální a neformální ekonomie" 

   Defence status: DEFENDED
   Rádl, Michael (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 24. 9. 2014
   Bazar a zastavárna: etnografie na rozhraní formální a neformální ekonomie Abstrakt: V této práci se zabývám otázkou, co vlastně utváří bazar-zastavárnu a co toto zařízení znamená pro různé skupiny zákazníků. Základní ...
  • "Mám to na háku" - fenomén suspension v kontextu tělesných modifikací 

   Defence status: DEFENDED
   Šánová, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 18. 10. 2012
   Tato diplomová práce se zabývá fenoménem spadajícím do kultury tělesných modifikací, který nese název "suspension", neboli "závěs". Jde o dobrovolné a dočasné zavěšení lidského těla s pomocí háků či ...
  • Revolutionary Amoebas: Political Versatility as the Art of Resistance in Contemporary Germany 

   Defence status: DEFENDED
   Kuřík, Bohuslav (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 17. 12. 2015
   This dissertation is interested in what kind of self and techniques of resistance are acquired in order to be a revolutionary in the contemporary West. While I was conducting an ethnographic research between 2008 - 2015 ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV