• Autorství a aktérství na české Wikipedii 

   Sedláček, Štěpán (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Autor prováděl etnografickou studii české Wikipedie při které mapoval lidské i nelidské aktéry, kteří se podílejí na tvorbě a chodu internetové encyklopedie. V rámci tohoto procesu se sám stával jedním z wikipedistů a ...
  • Bavit se jako "tenkrát" - Co bychom měli vědět o komunismu, ale bojíme se zeptat 

   Bzenecká, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 21. 10. 2010
   Tato práce vychází z osobního pobytu na retro "Rekreaci ROH - dovolená v Tatrách jako 'tenkrát'", pořádanou jednou českou cestovní kanceláří, na níž jezdí převážně lidé důchodového věku. Práce se soustředí především na ...
  • "Bazar a zastavárna: etnografie na rozhraní formální a neformální ekonomie" 

   Rádl, Michael (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 24. 9. 2014
   Bazar a zastavárna: etnografie na rozhraní formální a neformální ekonomie Abstrakt: V této práci se zabývám otázkou, co vlastně utváří bazar-zastavárnu a co toto zařízení znamená pro různé skupiny zákazníků. Základní ...
  • Co by měl umět váš pes? Etnografie psího cvičiště. 

   Kalná, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2008)
   Date of defense: 27. 10. 2008
   Tématem diplomové práce se mělo stát dění na "cvičáku". Zda to skutečně byl vhodný terén pro hledání odpovědí na mé otázky, to uvidíme na následujících stránkách. Cvičák jako místo setkávání "pejskařů" má být takovým ...
  • Dilema "mateřské" protichůdné strategie a vnímání mateřství u současných českých matek 

   Hager, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 24. 3. 2011
   Tato práce představuje etnografii "mateřské" v České republice, která je přiblížena skrze analýzu zkušeností, postojů a reflexí 14 českých matek žijících v Praze. V českém prostředí kulturně naturalizovaný a institucionálním ...
  • Doba temna? Aneb o tom, co dnes v Praze zahraničním turistům z komunismu ukazujeme, o čem jim vyprávíme a co si necháváme pro sebe. 

   Zýková, Iva-Hedvika (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 21. 6. 2012
   Předkládaná diplomová práce se zabývá způsoby, jakými je v Praze dnes, tedy více než dvacet let po změně režimu, v rámci masového turismu zahraničním turistům prezentováno období komunismu. Je založena na terénním výzkumu, ...
  • Enterprising Faith: Ethnography of Faith-Based Development in Contemporary Thailand 

   Ryška, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 6. 11. 2012
   Based on a long-term ethnographic fieldwork in northern Thailand this dissertation scrutinizes a significant part of the contemporary efforts of the international development - the faith-based development. Despite the fact ...
  • Etnografie současného politického opozičního hnutí v Bělorusku 

   Stsezhkin, Kiryl (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   Souhrn Práce "Etnografie současného protestního hnutí v Bělorusku" vsazuje výsledky terénního výzkumu aktivistů opozice a občanské společnosti v Bělorusku do kontextu současných teoretických přístupů ke zkoumání protestních ...
  • Gastronauts of Eastern Europe: Experiencing and Digesting Luxury Gastronomy in the Czech Republic 

   Hajdáková, Iveta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   This dissertation is based on a research of luxury gastronomy conducted in two luxury restaurants in Prague. The main focus of analysis is on gastronomic experience as an affective commodity and a vehicle of social, economic ...
  • Habitus hazadrního hráče. Etnografická rekonstrukce radikální alternativy v období reálného socialismu 

   Horáček, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 23. 9. 2011
   The doctoral thesis hereby submitted is an ethnographic reconstruction of the world perpetuated in Czechoslovakia in the period of the so-called really-existing socialism by gamblers. Even though that world is now a thing ...
  • Hazardní hra jako černá díra sociálního vesmíru. 

   Horáček, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2007)
   Date of defense: 18. 6. 2007
   Jedním z témat této eseje proto musí být jak empirická kritika dosud uveřejněných případových studií hráčského prostředí (obšírněji se pokusím zhodnotit tu patrně nejčastěji citovanou, Geertzovu Záludnou hru), tak posléze ...
  • Healing Aboriginal Women - Emerging and Changing Culture of Indigenous Australians. 

   Kulhánková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2007)
   Date of defense: 18. 6. 2007
   Předmětem této studie o současné městské kultuře Austrálců je, jak komunitní organizace sociální péče, Kummara, přispívá k revitalizaci tradiční kultury Austrálců. Ve výzkumu jsem se zaměřila na centrum rodinné péče nativních ...
  • Jak se dělá paměť ve veřejnoprávním rozhlase 

   Novotná, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 8. 6. 2016
   V diplomové práci popisuji proces, ve kterém vznikají jednotlivé díly rozhlasového pořadu Příběhy 20. století, vysvětluji na něm, jaké faktory ovlivňují vzpomínání ve veřejnoprávním médiu a jak vznikají místa paměti v jeho ...
  • Jak se rodí gender v diagnostickém ústavu 

   Benešová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 18. 9. 2015
   The dissertation completes research that began in late 2007. It presents research findings concerning ways and methods of (re) construction of gender identities of Czech children placed in facilities for institutional and ...
  • "Má dáti dar" 

   Stehlíková, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 30. 1. 2018
   The thesis looks at the gift and at what kind of morality allows contemporary gift-giving. It is based on ethnographic research that focuses on a "generous social network" Hearth.net. This network was founded by the ...
  • "Mám to na háku" - fenomén suspension v kontextu tělesných modifikací 

   Šánová, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 18. 10. 2012
   Tato diplomová práce se zabývá fenoménem spadajícím do kultury tělesných modifikací, který nese název "suspension", neboli "závěs". Jde o dobrovolné a dočasné zavěšení lidského těla s pomocí háků či piercingů propíchnutých ...
  • Pentecostalism among Czech and Slovak Roma: The religiosity of Roma and the practices of inclusion of the Roma in the brotherhood in salvation. Autonomy and Conversions among Roma in Márov 

   Ripka, Štěpán (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 19. 9. 2014
   The aim of my thesis is to discuss the possible uses of the concept of autonomy in the study of conversions of Roma to Charismatic/Pentecostal Christianity. Focus on empowerment and social inclusion has been prevailing in ...
  • Po stopách kryptoměny Bitcoin 

   Zelenková, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 28. 1. 2019
   The subject of the thesis is the parallel digital economy created around the monetary innovation called Bitcoin and the interaction between this technology and its users. Bitcoin is a new kind of digital money and a payment ...
  • Případová studie: mateřská škola a dětská kultura 

   Saladygová, Magda (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 16. 6. 2010
   Tato případová studie se pokouší na základě terénního výzkumu provedeného v jedné mateřské škole popsat proces přechodu dítěte od rodiny do širší společnosti. V rámci tohoto procesu byly pozorovány a popsány specifické ...
  • Revolutionary Amoebas: Political Versatility as the Art of Resistance in Contemporary Germany 

   Kuřík, Bohuslav (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 17. 12. 2015
   This dissertation is interested in what kind of self and techniques of resistance are acquired in order to be a revolutionary in the contemporary West. While I was conducting an ethnographic research between 2008 - 2015 ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV