Now showing items 1-20 of 43

  • Analýza transkriptů vybraných genů v myokardu potkana adaptovaného na chronickou hypoxii 

   Defence status: DEFENDED
   Kašparová, Dita (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 9. 2010
   Dita Kašparová Chronická hypoxie a exprese genů 3 Abstrakt Adaptace na chronickou hypoxii je charakterizována různými změnami za účelem udržení metabolické a energetické homeostázy. Po mnoho let je již známo, že lidé a ...
  • Antioxidant system in hypoxic heart 

   Defence status: DEFENDED
   Sotáková, Dita (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 9. 2019
   Kardiovaskulární onemocnění, zejména akutní infarkt myokardu, je celosvětově nejčastější příčinou úmrtí. Je známo, že adaptace na chronickou hypoxii zvyšuje odolnost srdeční tkáně vůči ischemicko-reperfuznímu (I/R) poškození. ...
  • Cílové geny a regulace hypoxií indukovaných faktorů HIF1a a HIF2a 

   Defence status: DEFENDED
   Blahová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 6. 2011
   Pro dnešní podobu života na zemi je kyslík nezbytný, je konečným akceptorem elektronů v dýchacím řetězci a umožňuje efektivní tvorbu ATP oxidativní fosforylací. Nedostatečná dostupnost kyslíku snižuje produkci energie a ...
  • Diferenciace typů svalových vláken a exprese těžkých řetězců myosinu v kosterních svalech potkana. Vliv tyriodních hormonů v průběhu postnatálního vývoje 

   Defence status: DEFENDED
   Přenosil, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 3. 6. 2008
  • Energetický metabolismus srdce při akutní a chronické hypoxii 

   Defence status: DEFENDED
   Kolář, David (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
   Srdce je vysoce oxidativní tkáň, jejíž spotřeba kyslíku daleko přesahuje spotřebu kyslíku u neuronů. Těžiště produkce ATP tedy leží v oxidativní fosforylaci, do které přispívají různé substráty (glukóza, mastné kyseliny, ...
  • Energetický metabolismus srdce ve vysokých nadmořských výškách a při fyzické zátěži 

   Defence status: DEFENDED
   Flégrová, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 6. 2014
   1 ABSTRAKT Srdce jako orgán s vysokou oxidativní kapacitou je schopné aktivně modulovat svůj energetický metabolismus v závislosti na podmínkách organismu. Při stresových situacích jako je fyzická zátěž a pobyt ve vysokých ...
  • Fibroblastový růstový faktor 21 a jeho funkce 

   Defence status: DEFENDED
   Vrabcová, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 7. 2020
   Fibroblast growth factor (FGF21) is a hormone produced predominantly in the liver and it is essential for many biological processes in the human body. FGF21 can dramatically affect an individual's development similarly to ...
  • Funkční morfologie myokardu 

   Defence status: DEFENDED
   Vebr, Pavel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 6. 2014
   Tato bakalářská práce je literární rešerší shrnující dosavadní poznatky o ultrastruktuře myokardu, v celkovém kontextu vývoje a anatomie srdce. První část práce je shrnutím poznatků anatomie srdce a jeho embryonálního ...
  • Genová exprese enzymů zapojených v regulaci apoptózy v myokardu potkana - vliv chronické a akutní hypoxie 

   Defence status: DEFENDED
   Blahová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Adaptace na chronickou hypoxii zvyšuje odolnost srdce k ischemicko-reperfúznímu (IR) poškození. Kardioprotektivní účinky adaptace jsou závislé na intenzitě hypoxie, délce jejího trvání a denním režimu adaptace. Bylo ...
  • Genová exprese vybraných genů v srdci potkana dlouhodobě adaptovaného na chlad v mírných podmínkách. 

   Defence status: DEFENDED
   Marvanová, Aneta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   Otužování neboli adaptace na chlad má pozitivní vliv na lidský organismus, který je znám již po desetiletí. Příznivé a negativní účinky závisí na režimu a intenzitě chladové adaptace, a proto je třeba jim věnovat pozornost. ...
  • Identifikace a kvantifikace těžkých řetězců myosinu v srdci u samců a samic potkana pod vlivem tyroidních hormonů. 

   Defence status: DEFENDED
   Arnoštová, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 3. 6. 2008
  • Ischemicko-reperfúzní poškození srdce u chladově adaptovaných potkanů 

   Defence status: DEFENDED
   Vebr, Pavel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Vliv chladové adaptace na organismus savců byl studován již mnoho desítek let s použitím poměrně nízkých teplot pro adaptaci (2-6řC). Výsledky těchto prací ukázaly významnou úlohu adrenergního a tyroidního systému v průběhu ...
  • Isoformy těžkých řetězců myosinu kosterního svalu u člověka a laboratorního potkana 

   Defence status: DEFENDED
   Přenosil, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 5. 2006
  • Kardioprotektivní úloha adaptací na hypoxii a chlad: Konexin 43 a hexokináza 2 

   Defence status: DEFENDED
   Kohútová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 3. 2019
   Ventrikulárne arytmie sú hlavnou príčinou úmrtí v celosvetovom meradle. Zvýšený výskyt arytmií v srdci cicavcov je sprevádzaný remodeláciou bunkovej distribúcie gap junction kanálov tvorených hlavne konexínom 43 (Cx43). V ...
  • Localization of cytosolic isoforms of creatine kinase and hexokinase in hypertrophied heart 

   Defence status: DEFENDED
   Heleš, Mário (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   Hypertrophy of the heart is tightly bound to the metabolic adaptations and a cellular remodeling. An important and dynamic system contributing to the maintenance of energy homeostasis is the creatine kinase system (CK). ...
  • Maturace hnědé tukové tkáně 

   Defence status: DEFENDED
   Csomová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 6. 2021
   Brown adipose tissue (BAT) is activated under the influence of the adrenergic system and thyroid hormones in response to a cold stimulus. It's main task is to cover the body heat loss and maintain the stability of the ...
  • Mechanismy působení hypoxie na remodelaci koronárního oběhu 

   Defence status: DEFENDED
   Bučinská, Ivana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 8. 9. 2009
  • Mitochondriální respirace hnědé tukové tkáně v rozvoji chladové aklimace 

   Defence status: DEFENDED
   Galatík, František (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 6. 9. 2021
   Historické experimenty zabývající se vlivem nízkých teplot prostředí na organismus byly často doprovázeny vývojem nežádoucích účinků. Naše laboratoř nedávno publikovala protokol chladové aklimace (5 týdnů v 8 ± 1 řC), který ...
  • Mitochondriální respirace u chladově adaptovaných potkanů. Srovnání tkání. 

   Defence status: DEFENDED
   Flégrová, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 30. 5. 2016
   Adaptace na chlad neboli otužování je známo po mnoho desetiletí svými blahodárnými účinky na zdraví člověka. Naproti tomu náhlá expozice chladu, chladový šok, je velkým rizikem vzniku mozkových a srdečních příhod, zvláště ...
  • Působení volných radikálů dusíku na srdce potkana v hypoxii 

   Defence status: DEFENDED
   Cardová, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   Od roku 1987 kdy byla zjištěna schopnost buněk endogenní produkce NO a jeho úloha při vazodilataci cév, stal se oxid dusnatý předmětem zkoumání mnoha vědců. Nyní je NO velmi důležitou signální molekulou vyskytující se ve ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV