• Akademie hraběte Straky 

   Egrová, Miroslava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   Cílem této práce je přiblížit historii nadace hraběte Jana Petra Straky z Nedabylic a Libčan. Práce se věnuje založení nadace, výstavbě budovy, jejímu provozu a následnému zrušení instituce v době první Československé ...
  • Arcivévoda Leopold Ferdinand Toskánský 

   Žáková, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Bakalářská práce "Arcivévoda Leopold Ferdinand Toskánský" pojednává o životních osudech arcivévody Leopolda Ferdinanda (1868-1935) z toskánské větve habsbursko-lotrinského rodu, od roku 1903 žijícího pod občanským jménem ...
  • Arcivévodkyně Eleonora a Alfons von Kloss 

   Režová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 9. 2014
   Předkládaná diplomová práce pojednává o morganatickém sňatku arcivévodkyně Eleonory a námořního důstojníka Alfonse von Kloss roku 1913, jenž byl vůbec prvním sňatkem habsburské arcivévodkyně s příslušníkem druhé společnosti. ...
  • Arnošt Schwarzenberg - život šlechtice ve 20. století 

   Juhaňáková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   5 Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá životními osudy Arnošta prince ze Schwarzenbergu (1892-1979). Dvacáté století bylo stoletím zvratů a změn. Všechny události bouřlivého 20. století se výrazně promítly i do Arnoštova ...
  • Barokní přestavba děčínského zámku za rodu Thun-Hohensteinů 

   Pilátová, Denisa (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 5. 2010
   Práce nás seznamuje s přestavbou děčínského zámku v období baroka. Ta proběhla na základě iniciativy hraběte Maxmiliána Thuna, jednoho z významných členů rodu Thun-Hohenstein. Popisuje také nově vzniklé nebo barokně upravené ...
  • Berlínský kongres v rakouském tisku 

   Jelínek, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   The Great Eastern Crisis was started by a peasant uprising in Bosnia and Herzegovina, further on the following months and years riots spread to other parts of the Ottoman empire and in the spring 1877 the crisis escalated ...
  • Cesta kněžny Eleonory ze Schwarzenbergu do Británie roku 1838 a její syn Walter Prosper 

   Bouška, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 2. 2017
   Cílem předkládané bakalářské práce je snaha zrekonstruovat cestu knížete Jana Adolfa II. ze Schwarzenbergu do Velké Británie roku 1838 z pohledu jeho manželky, kněžny Eleonory rozené z Liechtensteinu, jež se cesty rovněž ...
  • Chotkové a Žofie Chotková 

   Tyrnerová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 1. 6. 2011
   Diplomová práce "Chotkové a Žofie Chotková" pojednává o vývoji starobylé české šlechtické rodiny od prvního historického záznamu po poslední členy rodu, kteří zemřeli v 70. letech 20. století. Ústřední postavou práce je ...
  • Císař Karel I. a Brandýs nad Labem 

   Režová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 6. 2012
   Předkládaná práce pojednává o Habsbursko-Lotrinském arcivévodovi Karlu Františku Josefovi v souvislosti s městem Brandýs nad Labem a zaměřuje se na stěžejní okamžiky Karlova zdejšího působení. Cílem je blíže pojednat o ...
  • Colloredo-Mannsfeldové ve 20. století 

   Ehlenová, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
  • Colloredo-Mansfeldové ve 20. století 

   Karalová, Ivana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Diplomová práce "Colloredo-Mansfeldové ve 20. století" se věnuje osudům bývalé rakouské aristokracie, zejména od rozpadu Rakouska-Uherska. Vykresluje zde také její vývoj při vzniku nově utvářející se Československé republiky, ...
  • Československá námořní plavba 

   Mičková, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Resumé Diplomová práce Československá námořní plavba se snaží čtenáři přiblížit základní informace o existenci tohoto podniku. Její důraz není kladen jen na historickou stránku Československé námořní plavby, ale na komplexní ...
  • Dějiny dominikánského kláštera v Nymburce 

   Bartošová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 5. 2010
   Tato bakalářská práce s názvem Dějiny dominikánského kláštera v Nymburce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola se týká publikací, které byly k danému tématu napsány. Některá tato díla jsou kvalitní a odborně zpracovaná, ...
  • Dějiny řeky. Dolní tok řeky Lužnice 

   Prokop, František (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 9. 2011
   Summary: Dějiny řeky. Dolní tok řeky Lužnice. Cílem této práce je zachytit dějiny řeky. Tyto dějiny chápeme jako vztah mezi vodním tokem a člověkem. Jde o vztah dvou aktivních činitelů, který se vyvíjel v čase od vzájemné ...
  • Diplomat Vlastimil Kybal 

   Strádalová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 22. 5. 2017
  • Don Guillén de San Clemente a formování "španělské strany" na dvoře Rudolfa II. 

   Kroužil, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 12. 9. 2008
   Tato bakalářská práce se zabývá česko-španělskými vztahy druhé poloviny 16. a počátku 17. století, přičemž sleduje tři základní linie jejich utváření: panovnickou, aristokratickou a diplomatickou. Zaměřuje se především na ...
  • Důležitý mezník českých dějin za vlády Lucemburků 

   Graciasová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 17. 1. 2011
  • František Ferdinand d'Este a Konopiště 

   Hrdinová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Bakalářská práce "František Ferdinand d'Este a Konopiště" pojednává o přeměně středočeského zámku Konopiště na moderní sídlo budoucího císaře rakousko-uherské říše. Práce ve zkratce popisuje život arcivévody z habsbursko-lotrinské ...
  • Friedrich Leitenberger 

   Fišer, František (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   Tato práce je pokusem o přiblížení osobnosti Friedricha Leitenbergera (1837-1899), velkopodnikatele, šlechtice, politika, mecenáše, muže dnes nepříliš známého, leč ve své době dosti významného. Nejprve je stručně představena ...
  • Friedrich Ludwig Jahn a jeho činnost mezi lety 1806-1816 

   Klement, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 12. 9. 2008
   Na základě všech dosud uvedených informací si předkládaná studie neklade žádný větší cíl než s maximální mírou objektivity představit české veřejnosti kontroverzní a nejednoznačně interpretovatelnou osobnost Friedricha ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV