Now showing items 1-20 of 145

  • Akademie hraběte Straky 

   Defence status: DEFENDED
   Egrová, Miroslava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   Cílem této práce je přiblížit historii nadace hraběte Jana Petra Straky z Nedabylic a Libčan. Práce se věnuje založení nadace, výstavbě budovy, jejímu provozu a následnému zrušení instituce v době první Československé ...
  • Arcivévoda Leopold Ferdinand Toskánský 

   Defence status: DEFENDED
   Žáková, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Bakalářská práce "Arcivévoda Leopold Ferdinand Toskánský" pojednává o životních osudech arcivévody Leopolda Ferdinanda (1868-1935) z toskánské větve habsbursko-lotrinského rodu, od roku 1903 žijícího pod občanským jménem ...
  • Arcivévodkyně Eleonora a Alfons von Kloss 

   Defence status: DEFENDED
   Režová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 9. 2014
   Předkládaná diplomová práce pojednává o morganatickém sňatku arcivévodkyně Eleonory a námořního důstojníka Alfonse von Kloss roku 1913, jenž byl vůbec prvním sňatkem habsburské arcivévodkyně s příslušníkem druhé společnosti. ...
  • Armádna otázka v rakúsko-uhorskej politike na prelome storočí 

   Defence status: DEFENDED
   Benda, Peter (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Práca sa zaoberá politickou krízou Uhorska (a podunajskej monarchie ako celku) na prelome storočí. V reakcii na snahy o rozšírenie a modernizáciu ozbrojených síl došlo, predovšetkým na uhorskej politickej scéne, k rozsiahlej ...
  • Arnošt Schwarzenberg - život šlechtice ve 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Juhaňáková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   5 Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá životními osudy Arnošta prince ze Schwarzenbergu (1892-1979). Dvacáté století bylo stoletím zvratů a změn. Všechny události bouřlivého 20. století se výrazně promítly i do Arnoštova ...
  • "Ať Titanie k lidem nechodívá…" - Císařovna Alžběta Bavorská a její útěky 

   Defence status: DEFENDED
   Zapotilová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 6. 2020
   The subject of these works deals with the personal characteristics of the second to last Austrian Empress Elizabeth (1837 - 1898), the wife of Emperor Franz Josef I. The main focus of these works are the problematics of ...
  • Barokní přestavba děčínského zámku za rodu Thun-Hohensteinů 

   Defence status: DEFENDED
   Pilátová, Denisa (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 5. 2010
   Práce nás seznamuje s přestavbou děčínského zámku v období baroka. Ta proběhla na základě iniciativy hraběte Maxmiliána Thuna, jednoho z významných členů rodu Thun-Hohenstein. Popisuje také nově vzniklé nebo barokně upravené ...
  • Baťovský Zlín z pohledu edukace tehdejšího pracovního dorostu a jejího uplatnění v současné praxi 

   Defence status: DEFENDED
   Maňasová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 9. 2021
  • Berlínský kongres v rakouském tisku 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínek, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   The Great Eastern Crisis was started by a peasant uprising in Bosnia and Herzegovina, further on the following months and years riots spread to other parts of the Ottoman empire and in the spring 1877 the crisis escalated ...
  • Brutalismus v architektuře 20. století a jeho didaktické využití 

   Defence status: DEFENDED
   Křížová, Eliška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   The thesis focuses on the icons of the czech brutalism who are nowadays often a subject of discussion. It aims to provide coherent outlook to the reader, not just a technical description of the building but more so the ...
  • Cesta kněžny Eleonory ze Schwarzenbergu do Británie roku 1838 a její syn Walter Prosper 

   Defence status: DEFENDED
   Bouška, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 2. 2017
   Cílem předkládané bakalářské práce je snaha zrekonstruovat cestu knížete Jana Adolfa II. ze Schwarzenbergu do Velké Británie roku 1838 z pohledu jeho manželky, kněžny Eleonory rozené z Liechtensteinu, jež se cesty rovněž ...
  • Chotkové a Žofie Chotková 

   Defence status: DEFENDED
   Tyrnerová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 1. 6. 2011
   Diplomová práce "Chotkové a Žofie Chotková" pojednává o vývoji starobylé české šlechtické rodiny od prvního historického záznamu po poslední členy rodu, kteří zemřeli v 70. letech 20. století. Ústřední postavou práce je ...
  • Cizojazyčná mediální aktivita v koncentračním táboře Buchenwald 

   Defence status: DEFENDED
   Vácha, Áron (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 17. 1. 2022
  • Císař Karel I. a Brandýs nad Labem 

   Defence status: DEFENDED
   Režová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 6. 2012
   Předkládaná práce pojednává o Habsbursko-Lotrinském arcivévodovi Karlu Františku Josefovi v souvislosti s městem Brandýs nad Labem a zaměřuje se na stěžejní okamžiky Karlova zdejšího působení. Cílem je blíže pojednat o ...
  • Colloredo-Mannsfeldové ve 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Ehlenová, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
  • Colloredo-Mansfeldové ve 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Karalová, Ivana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Diplomová práce "Colloredo-Mansfeldové ve 20. století" se věnuje osudům bývalé rakouské aristokracie, zejména od rozpadu Rakouska-Uherska. Vykresluje zde také její vývoj při vzniku nově utvářející se Československé republiky, ...
  • Čechizace Českých Budějovic 

   Defence status: DEFENDED
   Andršová, Justýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 9. 2021
   Bakalářská práce se zaměřuje na vybrané aspekty procesu čechizace Českých Budějovic od poloviny 19. století do počátku 20. století, které sleduje především v těchto oblastech: hospodářský rozvoj, vývoj struktury obyvatelstva ...
  • Česko-německé vztahy v Chebu v období mezi lety 1918-1938 

   Defence status: DEFENDED
   Rybařová, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 12. 9. 2022
   This bachelor's thesis is focused on the relations between Czech and German residents in Cheb during the period between the world wars. The investigated issue is placed in a deeper historical context of the position of ...
  • Československá námořní plavba 

   Defence status: DEFENDED
   Mičková, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Resumé Diplomová práce Československá námořní plavba se snaží čtenáři přiblížit základní informace o existenci tohoto podniku. Její důraz není kladen jen na historickou stránku Československé námořní plavby, ale na komplexní ...
  • Dagmar Šimková 

   Defence status: DEFENDED
   Kajtmanová, Alžběta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 1. 6. 2020

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV