• Fonetická gramotnost českých žáků středních škol v ruském jazyce 

   Defence status: DEFENDED
   Konečný, Jakub (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   The dissertation deals with the pronunciation of Czech pupils in the Russian language. In this work, the phonetic literacy is defined and the attention is paid to its formation. The text is divided into three basic parts ...
  • Interkulturní komunikace - Sociokulturní kompetence studentů ruského a anglického jazyka na SŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Poláčková, Vladimíra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 9. 2008
   Diplomová práce se zabývá problematikou interkulturní komunikace, zvláště její úlohou ve vyučování cizímu jazyku, zejména ruskému a anglickému. Představuje termín komunikativní kompetence jako jeden ze základních cílů ...
  • Kulturologické aspekty ve výuce ruštině a němčině (na materiálu českých, ruských a německých pranostik) 

   Defence status: DEFENDED
   Havelková, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 9. 2011
   HAVELKOVÁ, L. Culturological aspects in lessons of Russian and German (based on the material regarding Czech, Russian and German lores) : Dissertation thesis. Praha : Univerzita Karlova, 2011. 254 p. Supervisor: PhDr. Hana ...
  • Leksičeskije gallicizmy v russkom jazyke 

   Defence status: RECOGNIZED
   Lednická, Xenie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   The main objectives of the work was to study the extralingvistic reasons for borrowing, extention and persistence of the French words in the Russian language, to create a dictionnary of french lexical borrowings taken on ...
  • Leksičeskije gallicizmy v russkom jazyke 

   Defence status: DEFENDED
   Lednická, Xenie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 20. 1. 2009
   Základními cíli práce bylo studovat extralingvistické příčiny přejímání, rozšíření a životnosti fracouzských slov v ruském jazyce, vytvořit slovník francouzských vypůjček přejatých do ruského jazykového systému (dostupný ...
  • Lze doporučit ruský jazyk dětem se specifickými poruchami učení ? Na základě projevů specifických poruch učení ve výuce ruského jazyka 

   Defence status: DEFENDED
   Hůlková, Taťjana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 23. 5. 2007
   Při výběru tématu specifických poruch učení pro mou diplomovou práci byl pro mne velkou a hlavní inspirací Prof. Zdeněk Matějček. Ještě mnohem dříve, než jsem se pro toto téma rozhodla, jsem četla jeho knihy a sledovala ...
  • Počítačová terminologie a počítačový slang v ruštině a češtině 

   Defence status: DEFENDED
   Mitrofanovová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 24. 5. 2006
   Avec le grand développement des technologies diverses, notamment celle des ordinateurs dans le monde entier, une nécessité de donner des noms et des termes aux nouveaux objets et réalités est apparue, touchant toutes les ...
  • Problematika osvojování internacionalismů při vyučování ruštiny jako druhého cizího jazyka 

   Defence status: DEFENDED
   Stárková, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 30. 1. 2007
   Kvalitativní analýza slovní zásoby učebnic anglického jazyka - Cutting Edge (elementary, pre-intermediate,intermediate) a ruského jazyka Raduga I, II., III. ukázala, že v mnoha případech lze internacionalismy osvojovat v ...
  • Problematika písemného projevu ve výuce cizích jazyků na českých středních školách se zaměřením na jazyk ruský 

   Defence status: DEFENDED
   Malá, Alena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   The dissertation analyses how to approach teaching of writing skills in Russian language at Czech secondary schools. In the theoretical part I define what a "writing skill" is. I focus on the linguistic, psycholinguistic ...
  • Projekt jako součást vzdělávací strategie ve výuce ruštiny na obchodních akademiích 

   Defence status: DEFENDED
   Marádová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 23. 1. 2006
   Práce zahrnuje tři části - teoretickou, výzkumnou a praktickou. Teoretická část je obsažena v prvních dvou kapitolách práce. Je zpracována metodou literární rešerše, která má zprostředkovat komplexní obraz možností využití ...
  • Přejímání německých slov do ruského a českého jazyka 

   Defence status: DEFENDED
   Andrlová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 5. 2012
   Resumé Tato bakalářská práce se zabývá Přejímáním německých slov do ruského a českého jazyka. Jejím hlavním cílem bylo vytvoření slovníku, který na základě porovnání ruských a českých obdobně znějících slov přejatých z ...
  • Ruština jako druhý cizí jazyk na základě francouzštiny 

   Defence status: DEFENDED
   Burešová, Bohumila (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 9. 2012
   Russian as a Second Foreign Language on the Basis of French The didactics of the FL2 (second foreign language) is a new part of the didactics which is issued from the didactics of foreign languages. It is predominantly ...
  • Slovní zásoba tématu ošetrovatelství v rusko-českém porovnávacím plánu 

   Defence status: DEFENDED
   Nešporová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Bakalářská práce se zabývá slovní zásobou ošetřovatelství v rusko - českém porovnávacím plánu. Cílem je porovnat vybrané ruské a české výrazy z hlediska jejich tvoření a určit jaké způsoby v těchto dvou jazycích převládají. ...
  • Současná mluva mládeže v ruštině a češtině 

   Defence status: DEFENDED
   Havrlíková, Zdeňka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 24. 5. 2006
   Předmětem výzkumu předložené diplomové práce se stala současná mluva mládeže v ruštině a češtině, jazykový útvar značně nestandardní, jehož statut, pojetí a charakter nejsou dosud jednoznačně vymezeny a jednomyslně přijaty. ...
  • Současná mluva mládeže v ruštině a češtině 

   Defence status: DEFENDED
   Havrlíková, Zdeňka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 5. 2. 2008
   Mluvu mládeže jsme začlenili do širšího sociolingvistického kontextu, který poukázal na bezprostřední spojitosti mezi jazykem a jeho nositelem jako členem společnosti. Dále jsme mluvu mládeže analyzovali z hlediska ...
  • Využití internetu k rozvoji komunikativních dovedností při výuce ruštiny 

   Defence status: DEFENDED
   Vaníková, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 21. 5. 2008
   The diploma thesis is concerned with the use of the internet in russian language classroom. In the theoretical part the use of the internet at school and in the process of language teaching, including specificity of russian ...
  • Využití názornosti ve výuce ruštiny 

   Defence status: DEFENDED
   Matulíková, Iveta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   NÁZEV: Využití názornosti ve výuce ruštiny. ABSTRAKT: Cílem diplomové práce je názornost, využití principu názornosti ve výuce cizích jazyků a analýza interaktivní učebnice ruštiny Raduga po-novomu 1 v porovnání s její ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV