• Charged particles in spacetimes with an electromagnetic field 

   Defence status: DEFENDED
   Veselý, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   The subject of study of this thesis is the Kerr-Newman-(anti-)de Sitter space- time, a rotating and charged exact black-hole solution of the Einstein-Maxwell equations with a non-zero cosmological constant. In the first ...
  • Charged particles in spacetimes with an electromagnetic field 

   Defence status: RECOGNIZED
   Veselý, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 8. 4. 2022
   Předmětem studia této práce je Kerrův-Newmanův-(anti-)de Sitterův prostoro- čas, rotující a nabité přesné černoděrové řešení Einsteinových-Maxwellových rov- nic s nenulovou kosmologickou konstantou. V první části práce ...
  • Generating Methods in GR and Properties of the Resulting Solutions 

   Defence status: DEFENDED
   Hruška, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   The use of conformal transformation as a method for generating solutions of Einstein's equations has been mainly studied in the cases where the original spacetime is vacuum. The generated spacetimes then frequently belong ...
  • Geodetická struktura víceděrových prostoročasů 

   Defence status: DEFENDED
   Ryzner, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   V klasické fyzice m·že být ustavena statická rovnováha v soustavě nabitých hmotných bod·, jsou-li poměry náboje a hmotnosti každého hmotného bodu stejné. Udivujícím faktem je, že tato situace m·že nastat i pro černé díry ...
  • Motion of extended bodies in gravitational fields 

   Defence status: DEFENDED
   Veselý, Vítek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   V první kapitole se zabýváme pohybem tělesa tvaru činky pohybujícího se v homogenním a centrálním gravitačním poli. V homogenním poli se těžiště tělesa chová jako hmotný bod nezávisle na síle, kterou na sebe obě části ...
  • Newtonovská limita Schwarzschildova-de Sitterova řešení 

   Defence status: DEFENDED
   Ondič, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
  • Newtonovský úlet do nekonečna v konečném čase 

   Defence status: DEFENDED
   Přenosil, Adam (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 9. 2009
  • Paradox dvojčat v OTR 

   Defence status: DEFENDED
   Daněk, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010
  • Physical interpretation of special solutions of Einstein-Maxwell equations 

   Defence status: DEFENDED
   Ryzner, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   V klasické fyzice m·že být ustavena statická rovnováha v soustavě, která obsahuje extrémně nabité zdroje gravitačního a elektromagnetického pole. Udivujícím faktem je, že tato situace m·že nastat i pro černé díry v relativis- ...
  • Physical interpretation of special solutions of Einstein-Maxwell equations 

   Defence status: RECOGNIZED
   Ryzner, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 7. 1. 2019
   V klasické fyzice může být ustavena statická rovnováha v soustavě, která obsahuje extrémně nabité zdroje gravitačního a elektromagnetického pole. Udivujícím faktem je, že tato situace může nastat i pro černé díry v ...
  • Physics of extended objects in strong gravitational fields 

   Defence status: DEFENDED
   Veselý, Vítek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   Zabýváme se několika různými modely nebodových těles v gravitačních polích. Nejprve blíže prozkoumáme model oscilujícího tělesa tvaru činky zvaného "kluzák" či "glider." K integraci pohybových rovnic použijeme novou ...
  • Plavání prostoročasem 

   Defence status: DEFENDED
   Holka, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
  • Properties of multi black-hole spacetimes 

   Defence status: DEFENDED
   Klimešová, Eliška (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   V klasické fyzice systém extrémně nabitých částic (tj. elektrický náboj roven hmotnosti v geometrizovaných jednotkách) bez působení vnějších sil zůstává stat- ický, jelikož elektrostatické a gravitační interakce se vzájemně ...
  • Properties of near-horizon geometry of spacetimes 

   Defence status: DEFENDED
   Daněk, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 2. 9. 2013
   Oblasti poblíž horizontů černých děr se v poslední době těší velké oblibě nejen pro svou roli v AdS/CFT korespondenci, ale také díky své geometrii vhodné pro formulaci teorému o jed- noznačnosti řešení ve vyšších dimenzích. ...
  • Slupkové zdroje a interpretace extremálně nabitých prostoročasů 

   Defence status: DEFENDED
   Veselý, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 9. 2015
   Předmětem studia této práce je tzv. ECS prostoročas, který vznikl rozšířením Majumdarova- Papapetrouova řešení pro nekonečnou extremálně nabitou přímku (angl. extremally-charged string, proto ECS). První část práce je ...
  • Slupkové zdroje newtonovského gravitačního pole - srovnání s OTR 

   Defence status: DEFENDED
   Pařez, Stanislav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 26. 6. 2007
  • Slupkové zdroje v newtonovské gravitaci, klasické elektrodynamice a v OTR 

   Defence status: DEFENDED
   Turnovec, Aleš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 6. 2008
  • Struktura a dynamika slupkových zdrojů v obecné relativitě 

   Defence status: DEFENDED
   Turnovec, Aleš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 5. 2011
   Zkoumány jsou zejména cylindricky symetrické slupkové zdroje. Je nalezen obecný tvar tenzoru energie a hybnosti odpovídající hmotě indukované na kolabující slupce. Průběh kolapsu je numericky vyřešen v případě, kdy je ...
  • Variační principy v obecné relativitě 

   Defence status: DEFENDED
   Hruška, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 14. 5. 2008
  • Vybrané přesné prostoročasy v Einsteinově gravitaci 

   Defence status: DEFENDED
   Ryzner, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 10. 9. 2020
   Cílem práce je sestrojit přesná axiálně symetrická řešení Einsteinových-Maxwellových rovnic (případně i s dilatonem), která mají diskrétní translační symetrii podél osy. Zkou- máme dva možné způsoby konstrukce. Prvním z ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV