• Aktuální vývoj evropské legislativy v oblasti autorských práv 

   Kocarová, Klára (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 30. 1. 2018
   Tato diplomová práce "Aktuální vývoj evropské legislativy v oblasti autorských práv" se zabývá současnými návrhy EU na modernizaci autorského práva. Pro účely této práce jsem zahrnula pod pojem "aktuální" návrhy a dokumenty ...
  • Autor hudby a jeho postavení v rámci muzikálu 

   Štechová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 31. 10. 2006
  • Autorská práva k výtvarným dílům se zřetelem na problematiku falza a plagiátu 

   Korecký, Miroslav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 9. 2007
  • Autorskoprávní aspekty rozhlasového vysílání 

   Čížek, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 29. 5. 2012
   1 ABSTRAKT Tato diplomová práce se soustředí na vybrané aspekty autorského práva a práv s autorským právem souvisejících ve vztahu k rozhlasovému vysílání. Zaměřuje se především na užití autorských děl, uměleckých výkonů ...
  • Copyright and the Internet-the European legislation and its impact on enforcement of copyright 

   Galajdová, Dominika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 9. 2016
   Resumé Tato práce je zaměřena na evropskou legislativu v oblasti autorského práva a jejím dopadu na vnitrostátní právní předpisy. Cílem je analyzovat a popsat právní předpisy EU a relevantní judikaturu Soudního dvora ...
  • Digitalizace autorských děl 

   Mackovičová, Michaela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 25. 9. 2013
   Resumé Digitalizace autorských děl Předložená diplomová práce pojednává o problematice digitalizování autorských děl. Cílem práce je podat ucelený pohled na fenomén digitalizace ve vztahu k autorským dílům z hlediska ...
  • Duševní vlastnictví a folklor 

   Müllerová, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 25. 9. 2018
   DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ A FOLKLOR Abstrakt Tato diplomová práce je zaměřena na folklor v systému práva duševního vlastnictví a zkoumá stávající i navrhované způsoby jeho ochrany. Ačkoli je pojem tradičních kulturních projevů ...
  • Institut pořízení rozmnoženiny pro osobní potřebu v informační společnosti 

   Navrátil, Vladimír Gabriel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 9. 2010
   Závěr Při posuzování, zda je konkrétní pořízení rozmnoženiny pro osobní potřebu v souladu s autorským právem, připadá klíčová úloha institutu třístupňového testu. Mezi odbornou veřejností existují různé názory, jakým ...
  • Institut pořízení rozmnoženiny pro osobní potřebu v informační společnosti a související otázky 

   Navrátil, Vladimír Gabriel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 2. 12. 2014
   in english The private copying exception, as a traditional part of Copyright in the European Continental law, has become nowadays due to the development of information technologies and especially Internet probably the most ...
  • Internet a autorské právo - rozsah odpovědnosti jednotlivých subjektů a způsob ochrany proti pirátství 

   Szpyrc, Daniel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 5. 2017
   Diplomová práce s názvem "Internet a autorské právo - rozsah odpovědnosti jednotlivých subjektů a způsob ochrany proti pirátství" se zabývá ochranou autorského práva v prostředí Internetu a odpovědnosti jednotlivých subjektů. ...
  • Internet a autorské právo - rozsah odpovědnosti jednotlivých subjektů a způsob ochrany proti pirátství 

   Kudrlička, Adam (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 25. 9. 2018
   Internet a autorské právo - rozsah odpovědnosti jednotlivých subjektů a způsob ochrany proti pirátství Abstrakt Cílem této práce bylo posoudit, jak rozšířené je internetové pirátství, a které subjekty odpovídají za protiprávní ...
  • Internet a autorské právo - rozsah odpovědnosti jednotlivých subjektů a způsob ochrany proti pirátství 

   Wild, Richard (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 31. 5. 2016
   Hlavním cílem této práce je analýza a hodnocení právní úpravy autorského práva ve vztahu k odpovědnosti jednotlivých subjektů za jeho porušení v rámci sítě Internet. Práce zároveň obsahuje přehled formálních právních pramenů ...
  • Internet a autorské právo - rozsah odpovědnosti jednotlivých subjektů a způsob ochrany proti pirátství 

   Voráčková, Klára (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 29. 1. 2019
   1 Abstract The Internet and copyright - the scope of liability of individual parties involved and modes of protection against piracy The main purpose of this diploma thesis is to evaluate the current state of the legal ...
  • Internet a autorské právo - způsoby užití a rozsah ochrany díla 

   Šimíček, Miroslav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 9. 2014
   Cílem této práce je právně definovat různé způsoby nakládání s díly na internetu a způsoby ochrany děl. K tomuto autor přidává i velmi základní technické poznatky, aby čtenář mohl lépe proniknout do předestřené problematiky. ...
  • Internet a autorské právo-rozsah odpovědnosti jednotlivých subjektů a způsoby ochrany proti pirátství 

   Ouroda, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 9. 2011
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku odpovědnosti subjektů vyskytujících se na internetu a problematika pirátství. Jedná se především o rozbor, jak jednotlivé subjekty mohou být odpovědné za porušování autorskoprávních ...
  • Internetové pirátství 

   Fiala, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 6. 2012
   Hlavním cílem při tvorbě této práce bylo popsání fenoménu internetového pirátství a vymezení odpovědnosti jednotlivých osob při porušování autorského práva na internetu z pohledu platné české právní úpravy. Vzhledem k tomu, ...
  • Internetové právo 

   Meissnerová, Anna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 21. 5. 2013
   ! 69! Internet Law - Master Thesis Abstract This study explores and describes the discipline of Internet Law as well as the problems arising from applying its jurisdiction. Furthermore, it deals with liability limitation ...
  • Licence agreement in the legal systems of the Czech Republic and England and Wales 

   Johanna, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 1. 2017
   Cílem této diplomové práce je poskytnout komplexní analýzu licenčních smluv ve dvou zemích - České republice a Anglii a Walesu. Snaha zdůraznit rozdíly mezi dvěma zkoumanými jurisdikcemi a související kritika jsou ...
  • Licenční smlouva, zaměstnanecké dílo 

   Poncová, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 6. 2012
   The rigorous thesis is focused on license agreement and employee work. The aim of the thesis is not only an analysis of the use of a copyrighted work by a person different from the author of the work, but also an analysis ...
  • Licenční smlouvy 

   Synek, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 3. 2007

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV