• Abelovsky regulární okruhy 

   Defence status: DEFENDED
   Vejnar, Benjamin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
   Na/ev praco: Abelovsky regularni okruhy Autor: Benjamin Vejnar Katedra (listav): Katedra algebry VcdoLici bakalafske prace: Mgr. Jan 2emlicka, Ph.D. E-mail vedouctho: Jan.Zcmlicka&mJJ. cuni.cz Abstrakt: V pfcdloxene ...
  • Algebraická entropie 

   Defence status: DEFENDED
   Šebek, Marcel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 25. 6. 2010
  • Algorithms for the computation of Galois groups 

   Defence status: DEFENDED
   Kubát, David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 9. 2018
   This thesis covers the topic of the computation of Galois groups over the rationals. Beginning with the classic algorithm by R. Stauduhar, we then review the theory necessary to explain the modular algorithm by K. Yokoyama. ...
  • Analýza algoritmu SQUFOF 

   Defence status: DEFENDED
   Langer, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Tato práce se zabývá sesbíráním faktů a vypracováním celistvé analýzy al- goritmu SQUFOF. Po krátkém historickém úvodu popisuje, jak spolu souvisí binární kvadratické formy reprezentující číslo N, rozvoj čísla √ N řetězovými ...
  • Binární kódy založené na (2,3)-reprezentaci 

   Defence status: DEFENDED
   Sternwaldová, Anetta (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 28. 6. 2016
   V této práci je představena nová třída prefixových kódů, které jsou založeny na reprezentaci čísel v soustavě se smíšenou bází o základech 2 a 3. Cílem je popsat (2,3)-reprezentaci a její vlastnosti s ohledem na její využití ...
  • Compact modules over nonsingular rings 

   Defence status: DEFENDED
   Kálnai, Peter (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 27. 5. 2020
   Tato disertace obsahuje několik nových výsledků, ve kterých využíváme vnitřní strukturu nesingulárních, speciálně samoinjektivních von Neuman- novsky regulárních okruhů. Nejdříve popíšeme kategoriální a množinově- teoretické ...
  • CRC-kódy 

   Defence status: DEFENDED
   Lorenc, Filip (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 6. 2021
   Diplomová práce se zabývá popisem CRC kódů, což je typ polynomiálních samooprav- ných kódů, a popisem protokolů CAN a CAN FD, které se používají hlavně v automobilech pro přenos dat mezi senzory. Jedním z bezpečnostních ...
  • Faktorizace polynomů nad konečnými tělesy 

   Defence status: DEFENDED
   Straka, Milan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 6. 2006
   Nazcv prace: Faktorizace polynoinu nad konccnynii telesy Autor: Milan Straka Katcdra (ustav): Katcdra algebry Vedouci bakalarske prace: Mgr. Jan Zcmlicka, Ph.D. E-mail vedouciho: Jan.Zemlicka((hnff. cuni.cz Abstrakt: Cilem ...
  • Funkční šifrování pro kvadratické funkce 

   Defence status: DEFENDED
   Sýkora, Josef (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 16. 6. 2022
   In this thesis we will be studying functional encryption for quadratic functions. We want to encrypt a message, in form of a vector, z to a plaintext ct and create a secret key skf for a quadratic function f, which will ...
  • Gröbnerovy báze 

   Defence status: DEFENDED
   Petržilková, Lenka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   V této práci si nejprve připomeneme základní Buchbergerův algoritmus pro výpočet Gröbnerovy báze nad komutativními polynomiálními okruhy. Zabýváme se také jednoznačností Gröbnerovy báze pro daný ideál. Dále zkoumáme méně ...
  • Grupové okruhy v teorii kódů 

   Defence status: DEFENDED
   Horáček, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Tato práce se zabývá lineárními samoopravnými kódy v grupovém okruhu. Je podán základní úvod do grupových okruhů a do kódování v grupových okruzích. Kód chápeme jako R-podmodul, což je zobecnění definice kódu jako ideálu. ...
  • Hledání nerozložitelných polynomů nad konečnými tělesy 

   Defence status: DEFENDED
   Havlíčková, Olga (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 10. 9. 2010
  • Integrální útoky na blokové šifry SIMON 

   Defence status: DEFENDED
   Phamová, Kieu Trang (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 28. 6. 2021
   Tato bakalářská práce pojednává o bitové dělící vlastnosti se třemi podmnožinami. Nejprve představíme důležité pojmy jako bloková šifra, integrální útok a standardní dělící vlastnost. Potom zavedeme definici bitové dělící ...
  • Kompaktní objekty v kategoriích modulů 

   Defence status: DEFENDED
   Kálnai, Peter (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 1. 6. 2012
   Název práce: Kompaktní objekty v kategoriích modulů Autor: Peter Kálnai Katedra: Katedra algebry Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jan Žemlička, Ph.D., Katedra algebry Abstrakt: V práci uvedeme základní přehled vlastností ...
  • Konstrukce MDS matic 

   Defence status: DEFENDED
   Belza, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 2. 2021
   Tato práce se zaměřuje na takzvané Maximum Distance Separable (zkrá- ceně MDS) matice nad konečnými tělesy, především pak na cirkulantní MDS matice. Na začátku jsou představeny koncepty související s MDS kódy a jejich ...
  • Kódy, okruhy a moduly 

   Defence status: DEFENDED
   Horáček, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 9. 2014
   Tato práce se zabývá lineárními samoopravnými kódy nad řetězcovým okruhem. Lineárním kódem nad řetězcovým okruhem R délky n myslíme nějaký R-podmodul modulu Rn . Představíme základní úvod do teorie konečných komu- tativních ...
  • Krátké invertibilní prvky v cyklotomických okruzích 

   Defence status: DEFENDED
   Kroutil, Jaroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Tato bakalářská práce vychází z odborného článku, který pojednává o kritériu invertibility prvků ve speciálně volených cyklotomických okruzích. V této práci nejprve zopakujeme důležité pojmy a tvrzení z algebry, jež budeme ...
  • Kryptografické využití multilineárních forem 

   Defence status: DEFENDED
   Rabas, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   We describe the theoretical concept of multilinear maps and its practical real- ization using new construction - Garg-Gentry-Halevi (GGH) Graded Encoding Scheme. In this construction, which is based on ideal lattices, we ...
  • Kryptosystémy založené na kódoch s hodnostnou metrikou 

   Defence status: DEFENDED
   Marko, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 28. 6. 2021
   Jedním z cílů práce je čtenáři srozumitelně popsat využití hodnosti prvku a jí indu- kované metriky v lineárních kódech nad konečnými tělesy. Důležitou součástí je vysvět- lení efektivního dekódovacího algoritmu dané třídy ...
  • Kvazimonoidové kódy 

   Defence status: DEFENDED
   Snítilá, Jitka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 9. 2014
   Práce se zaměřuje na problém velikosti klíčů McElieceova kryptosystému a na jeho řešení pomocí kvazimonoidových kódů, zejména kvazimonoidových Goppa kódů. Zavádí potřebnou teorii Goppa kódů a Cauchyho monoidických matic. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV