• Abelovsky regulární okruhy 

   Vejnar, Benjamin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
   Na/ev praco: Abelovsky regularni okruhy Autor: Benjamin Vejnar Katedra (listav): Katedra algebry VcdoLici bakalafske prace: Mgr. Jan 2emlicka, Ph.D. E-mail vedouctho: Jan.Zcmlicka&mJJ. cuni.cz Abstrakt: V pfcdloxene ...
  • Algebraická entropie 

   Šebek, Marcel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 25. 6. 2010
  • Algorithms for the computation of Galois groups 

   Kubát, David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 9. 2018
   This thesis covers the topic of the computation of Galois groups over the rationals. Beginning with the classic algorithm by R. Stauduhar, we then review the theory necessary to explain the modular algorithm by K. Yokoyama. ...
  • Analýza algoritmu SQUFOF 

   Langer, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Tato práce se zabývá sesbíráním faktů a vypracováním celistvé analýzy al- goritmu SQUFOF. Po krátkém historickém úvodu popisuje, jak spolu souvisí binární kvadratické formy reprezentující číslo N, rozvoj čísla √ N řetězovými ...
  • Binární kódy založené na (2,3)-reprezentaci 

   Sternwaldová, Anetta (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 28. 6. 2016
   V této práci je představena nová třída prefixových kódů, které jsou založeny na reprezentaci čísel v soustavě se smíšenou bází o základech 2 a 3. Cílem je popsat (2,3)-reprezentaci a její vlastnosti s ohledem na její využití ...
  • Faktorizace polynomů nad konečnými tělesy 

   Straka, Milan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 6. 2006
   Nazcv prace: Faktorizace polynoinu nad konccnynii telesy Autor: Milan Straka Katcdra (ustav): Katcdra algebry Vedouci bakalarske prace: Mgr. Jan Zcmlicka, Ph.D. E-mail vedouciho: Jan.Zemlicka((hnff. cuni.cz Abstrakt: Cilem ...
  • Gröbnerovy báze 

   Petržilková, Lenka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   V této práci si nejprve připomeneme základní Buchbergerův algoritmus pro výpočet Gröbnerovy báze nad komutativními polynomiálními okruhy. Zabýváme se také jednoznačností Gröbnerovy báze pro daný ideál. Dále zkoumáme méně ...
  • Grupové okruhy v teorii kódů 

   Horáček, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Tato práce se zabývá lineárními samoopravnými kódy v grupovém okruhu. Je podán základní úvod do grupových okruhů a do kódování v grupových okruzích. Kód chápeme jako R-podmodul, což je zobecnění definice kódu jako ideálu. ...
  • Hledání nerozložitelných polynomů nad konečnými tělesy 

   Havlíčková, Olga (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 10. 9. 2010
  • Kompaktní objekty v kategoriích modulů 

   Kálnai, Peter (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 1. 6. 2012
   Název práce: Kompaktní objekty v kategoriích modulů Autor: Peter Kálnai Katedra: Katedra algebry Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jan Žemlička, Ph.D., Katedra algebry Abstrakt: V práci uvedeme základní přehled vlastností ...
  • Kódy, okruhy a moduly 

   Horáček, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 9. 2014
   Tato práce se zabývá lineárními samoopravnými kódy nad řetězcovým okruhem. Lineárním kódem nad řetězcovým okruhem R délky n myslíme nějaký R-podmodul modulu Rn . Představíme základní úvod do teorie konečných komu- tativních ...
  • Krátké invertibilní prvky v cyklotomických okruzích 

   Kroutil, Jaroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Tato bakalářská práce vychází z odborného článku, který pojednává o kritériu invertibility prvků ve speciálně volených cyklotomických okruzích. V této práci nejprve zopakujeme důležité pojmy a tvrzení z algebry, jež budeme ...
  • Kryptografické využití multilineárních forem 

   Rabas, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   We describe the theoretical concept of multilinear maps and its practical real- ization using new construction - Garg-Gentry-Halevi (GGH) Graded Encoding Scheme. In this construction, which is based on ideal lattices, we ...
  • Kvazimonoidové kódy 

   Snítilá, Jitka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 9. 2014
   Práce se zaměřuje na problém velikosti klíčů McElieceova kryptosystému a na jeho řešení pomocí kvazimonoidových kódů, zejména kvazimonoidových Goppa kódů. Zavádí potřebnou teorii Goppa kódů a Cauchyho monoidických matic. ...
  • Max okruhy 

   Beneš, Daniel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 21. 6. 2019
   V této práci se zabýváme max okruhy, což jsou okruhy, u kterých každý mo- dul má maximální podmodul. Nejprve dokazujeme charakterizaci komutativních okruhů jako okruhů s T-nilpotentním Jacobsonovým radikálem a von Neuman- ...
  • MQ problém 

   Středa, Adolf (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 28. 6. 2016
   Cílem této bakalářské práce je popsat obecný MQ problém, především jeho variantu zvanou HFE, nastínit některé útoky na základní schéma založené na HFE a následně popsat nový útok na HFEz, systém vzniklý modifikací HFE, kdy ...
  • Multilineární zobrazení nad celými čísly 

   Havránek, František (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   The thesis aims to describe the [CLT15] scheme, which is based on the Diffie- Hellman scheme and uses multilinear maps over integers. This scheme enables an exchange of a key among several participants. The level κ scheme ...
  • Multivariační kryptografie 

   Jančaříková, Irena (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Tato práce se zabývá multivariační kryptografii. Konkrétně obsahuje popis MQ problému a důkaz jeho NP-úplnosti. V části o MQ problému je i popis obecného schématu pro tvorbu veřejné části asymetrických kryptosystémů založeným ...
  • Nekomutativní tělesa v teorii kódů 

   Svatoňová, Petra (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 21. 1. 2014
   Bezdrátová komunikace využívající více odesílacích a přijímacích antén je při použití vhodných časoprostorových kódů velmi efektivní. Spolehlivost kódů pro komunikaci lze posuzovat pomocí různých kritérií. Jedním ze ...
  • Okruhy zlomků 

   Trunkát, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 10. 9. 2010

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV