Now showing items 1-20 of 25

  • Automatic Alignment of Tectogrammatical Trees from Czech-English Parallel Corpus 

   Defence status: DEFENDED
   Mareček, David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 8. 9. 2008
   Cílem této práce je implementovat a zhodnotit softwarový nástroj pro automatické zarovnávání (alignment) českých a anglických tektogramatických stromů. Úkolem je najít odpovídajicí si uzly stromů, které reprezentují anglickou ...
  • Automatic Chord Recognition in Audio Recording 

   Defence status: DEFENDED
   Lanz, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 7. 2021
   Převedení notového záznamu na zvuk je přímočarý úkol, ve kterém stačí následovat dané noty, které jasně popisují, co, kde, jak a čím se má hrát. Inverzní proces je mnohem komplikovanější. Harmonie písně je pro tento úkol ...
  • Combining outputs from machine translation systems 

   Defence status: DEFENDED
   Salim, Fahim (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 4. 2. 2011
   Combining Outputs from Machine Translation Systems By Fahim A. Salim Supervised by: Ing. Zdenek Zabokrtsky, Ph.D Institute of Formal and Applied Linguistics, Charles University in Prague 2010. Abstract: Due to the massive ...
  • Content classification in legal documents 

   Defence status: DEFENDED
   Bečvarová, Lucia (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 6. 2017
   Tato práce představuje aplikovaný výzkum pro potřeby firmy Datlowe, s.r.o. zaměřený na automatické zpracování právních dokumentů. Cílem práce je navrhnout, implementovat a vyhodnotit klasifikační modul, který je schopen ...
  • Coreference from the Cross-lingual Perspective 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 9. 2018
   Koreference z mezijazykové perspektivy Michal Novák Tématem této práce je studium vlastností koreference s použitím mezijazy- kových přístupů. Motivací práce je výzkum lingvistické typologie založené na koreferenci. Další ...
  • Detection and Correction of Inconsistencies in the Multilingual Treebank HamleDT 

   Defence status: DEFENDED
   Mašek, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 5. 6. 2015
   Prostudovali jsme závislostní korpusy, jež jsou součástí projektu HamleDT, a částečně jsme sjednotili soubor značek užitých pro anotaci syntaktické roviny. Následně jsme použili metodu založenou na variačních n-gramech pro ...
  • Discovering the structure of natural language sentences by semi-supervised methods 

   Defence status: DEFENDED
   Rosa, Rudolf (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 14. 6. 2018
   Discovering the structure of natural language sentences by semi-supervised methods Rudolf Rosa In this thesis, we focus on the problem of automatically syntactically ana- lyzing a language for which there is no syntactically ...
  • Empirical Models for an Indic Language Continuum 

   Defence status: DEFENDED
   Bafna, Niyati (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 2. 9. 2022
   Empirical Models for an Indic Language Continuum Niyati Bafna July 20, 2022 Many Indic languages and dialects of the so-called "Hindi Belt" and surrounding re- gions in the Indian subcontinent, spoken by more than 100 ...
  • Extending the Lexical Network DeriNet 

   Defence status: DEFENDED
   Vidra, Jonáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   DeriNet je databáze českých lexikálních derivátů - lexikální síť, ve které uzly odpovídají lemmatům vybraným z Českého národního korpusu a hrany derivačním vztahům mezi nimi (například práce → pracovat → vypracovat). ...
  • Filmové titulky jako zdroj paralelních textů 

   Defence status: DEFENDED
   Beňa, Peter (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 2. 2009
   Student se seznámí s metodami a nástroji pro budování paralelních korpusů a zaměří se na česko-anglický paralelní korpus Czeng. Hlavním cílem práce je zvýšit kvalitu té části Czengu, která byla vytvořena z anglických a ...
  • Generování vět z tektogramatických stromů Pražského závislostního korpusu 

   Defence status: DEFENDED
   Ptáček, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 6. 2. 2006
  • Improvements to Syntax-based Machine Translation using Ensemble Dependency Parsers 

   Defence status: DEFENDED
   Green, Nathan David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 24. 9. 2013
   Dependency parsing is an integral part of Natural Language Processing (NLP) research for many languages. Research in dependency parsing has mainly dealt with improving accuracy for a limited number of languages. Current ...
  • Machine Learning Approach to Anaphora Resolution 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 6. 9. 2010
   Rozpoznávání anafory je klíčové pro některé z úloh zpracování přirozeného jazyka (NLP), jako extrakce informací nebo dialogové systémy. Tato informace může byt hodnotná taky při strojovém překladu. Všechny předešlé práce ...
  • Machine Translation Using Syntactic Analysis 

   Defence status: DEFENDED
   Popel, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 9. 2018
   Strojový překlad s využitím syntaktické analýzy Martin Popel Tato práce popisuje zlepšení anglicko-českého a česko-anglického strojo- vého překladu pomocí metod, které lze použít i na další jazyky. V první části je popsáno ...
  • Morphological Segmentation in Czech using Word-Formation Network 

   Defence status: DEFENDED
   Bodnár, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 9. 2020
   Morfologická segmentace se zabývá dělením slov na morfémy - nejmenší jednotky nesoucí význam. Jedná se o nízkoúrovňový problém z oblasti zpracování přirozeného jazyka. Jelikož se morfologická segmentace někdy používá jako ...
  • Morphological segmentation of Czech Words 

   Defence status: DEFENDED
   Vidra, Jonáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   V lingvistice se obvykle slova považují za složená z morfémů, což jsou dále neděli- telné jazykové jednotky nesoucí význam. Zadáním této práce je nalézt automatickou metodu dělení českých slov na morfémy, které by bylo ...
  • Možnosti zlepšení strojového překladu z angličtiny do češtiny 

   Defence status: DEFENDED
   Popel, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   Tato diplomová práce popisuje strojový překlad z angličtiny do češtiny implementovaný v systému TectoMT. Překlad je založen na transferu přes tektogramatickou rovinu a využívá anotační schéma Pražského závislostního ...
  • Parsing under-resourced languages: Cross-lingual transfer strategies for Indian languages 

   Defence status: DEFENDED
   Ramasamy, Loganathan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 9. 2014
   Key to fast adaptation of language technologies for any language hinges on the availability of fundamental tools and resources such as monolingual/parallel corpora, annotated corpora, part-of-speech (POS) taggers, parsers ...
  • Pravděpodobnostní překladový slovník 

   Defence status: DEFENDED
   Rouš, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   V této práci popisujeme poloautomatickou metodu trénování pravděpodobnostního překladového slovníku z rozssáhlých automaticky anotovaných paralelních korpusů. Na základě studia překladových chyb a funkce slovníku v rámci ...
  • Refaktorizace editoru stromů TrEd 

   Defence status: DEFENDED
   Fabian, Peter (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 9. 2011
   Název práce: Refaktorizace editoru stromů TrEd Autor: Peter Fabian Katedra: Útav formální a aplikované lingvistiky Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D., Útav formální a aplikované lingvistiky Abstrakt: ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV