• Automatic Alignment of Tectogrammatical Trees from Czech-English Parallel Corpus 

   Mareček, David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 8. 9. 2008
   Cílem této práce je implementovat a zhodnotit softwarový nástroj pro automatické zarovnávání (alignment) českých a anglických tektogramatických stromů. Úkolem je najít odpovídajicí si uzly stromů, které reprezentují anglickou ...
  • Combining outputs from machine translation systems 

   Salim, Fahim (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 4. 2. 2011
   Combining Outputs from Machine Translation Systems By Fahim A. Salim Supervised by: Ing. Zdenek Zabokrtsky, Ph.D Institute of Formal and Applied Linguistics, Charles University in Prague 2010. Abstract: Due to the massive ...
  • Content classification in legal documents 

   Bečvarová, Lucia (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 6. 2017
   Tato práce představuje aplikovaný výzkum pro potřeby firmy Datlowe, s.r.o. zaměřený na automatické zpracování právních dokumentů. Cílem práce je navrhnout, implementovat a vyhodnotit klasifikační modul, který je schopen ...
  • Coreference from the Cross-lingual Perspective 

   Novák, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 9. 2018
   Koreference z mezijazykové perspektivy Michal Novák Tématem této práce je studium vlastností koreference s použitím mezijazy- kových přístupů. Motivací práce je výzkum lingvistické typologie založené na koreferenci. Další ...
  • Detection and Correction of Inconsistencies in the Multilingual Treebank HamleDT 

   Mašek, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 5. 6. 2015
   Prostudovali jsme závislostní korpusy, jež jsou součástí projektu HamleDT, a částečně jsme sjednotili soubor značek užitých pro anotaci syntaktické roviny. Následně jsme použili metodu založenou na variačních n-gramech pro ...
  • Discovering the structure of natural language sentences by semi-supervised methods 

   Rosa, Rudolf (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 14. 6. 2018
   Discovering the structure of natural language sentences by semi-supervised methods Rudolf Rosa In this thesis, we focus on the problem of automatically syntactically ana- lyzing a language for which there is no syntactically ...
  • Extending the Lexical Network DeriNet 

   Vidra, Jonáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   DeriNet je databáze českých lexikálních derivátů - lexikální síť, ve které uzly odpovídají lemmatům vybraným z Českého národního korpusu a hrany derivačním vztahům mezi nimi (například práce → pracovat → vypracovat). ...
  • Filmové titulky jako zdroj paralelních textů 

   Beňa, Peter (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 2. 2009
   Student se seznámí s metodami a nástroji pro budování paralelních korpusů a zaměří se na česko-anglický paralelní korpus Czeng. Hlavním cílem práce je zvýšit kvalitu té části Czengu, která byla vytvořena z anglických a ...
  • Generování vět z tektogramatických stromů Pražského závislostního korpusu 

   Ptáček, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 6. 2. 2006
  • Improvements to Syntax-based Machine Translation using Ensemble Dependency Parsers 

   Green, Nathan David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 24. 9. 2013
   Dependency parsing is an integral part of Natural Language Processing (NLP) research for many languages. Research in dependency parsing has mainly dealt with improving accuracy for a limited number of languages. Current ...
  • Machine Learning Approach to Anaphora Resolution 

   Novák, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 6. 9. 2010
   Rozpoznávání anafory je klíčové pro některé z úloh zpracování přirozeného jazyka (NLP), jako extrakce informací nebo dialogové systémy. Tato informace může byt hodnotná taky při strojovém překladu. Všechny předešlé práce ...
  • Machine Translation Using Syntactic Analysis 

   Popel, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 9. 2018
   Strojový překlad s využitím syntaktické analýzy Martin Popel Tato práce popisuje zlepšení anglicko-českého a česko-anglického strojo- vého překladu pomocí metod, které lze použít i na další jazyky. V první části je popsáno ...
  • Morphological segmentation of Czech Words 

   Vidra, Jonáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   V lingvistice se obvykle slova považují za složená z morfémů, což jsou dále neděli- telné jazykové jednotky nesoucí význam. Zadáním této práce je nalézt automatickou metodu dělení českých slov na morfémy, které by bylo ...
  • Možnosti zlepšení strojového překladu z angličtiny do češtiny 

   Popel, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   Tato diplomová práce popisuje strojový překlad z angličtiny do češtiny implementovaný v systému TectoMT. Překlad je založen na transferu přes tektogramatickou rovinu a využívá anotační schéma Pražského závislostního ...
  • Parsing under-resourced languages: Cross-lingual transfer strategies for Indian languages 

   Ramasamy, Loganathan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 9. 2014
   Key to fast adaptation of language technologies for any language hinges on the availability of fundamental tools and resources such as monolingual/parallel corpora, annotated corpora, part-of-speech (POS) taggers, parsers ...
  • Pravděpodobnostní překladový slovník 

   Rouš, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   V této práci popisujeme poloautomatickou metodu trénování pravděpodobnostního překladového slovníku z rozssáhlých automaticky anotovaných paralelních korpusů. Na základě studia překladových chyb a funkce slovníku v rámci ...
  • Refaktorizace editoru stromů TrEd 

   Fabian, Peter (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 9. 2011
   Název práce: Refaktorizace editoru stromů TrEd Autor: Peter Fabian Katedra: Útav formální a aplikované lingvistiky Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D., Útav formální a aplikované lingvistiky Abstrakt: ...
  • Relation extraction in police records 

   Ejem, Richard (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Tato práce popisuje problém extrakce relací mezi pojmenovanými entitami na úrovni vět, za předpokladu, že pojmenované entity jsou již v textu označeny, na doméně policejních zpráv napsaných protidrogovým oddělením Policie ...
  • Unsupervised Dependency Parsing 

   Mareček, David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 9. 2012
   Unsupervised dependency parsing is an alternative approach to identifying relations between words in a sentence. It does not require any annotated treebank, it is independent of language theory and universal across languages. ...
  • Using Adversarial Examples in Natural Language Processing 

   Bělohlávek, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   Machine learning has been paid a lot of attention in recent years. One of the studied fields is employment of adversarial examples. These are artifi- cially constructed examples which evince two main features. They resemble ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV