• Analýza neoosmanismu a jeho působení v oblasti Západního Balkánu: Komparace Srbska a Bosny a Hercegoviny 

   Prestaš, Ivan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 11. 6. 2018
   Bachelor Thesis under the title: "Neo-Ottomanism and Its Effects in the Western Balkans: The Comparison of Serbia and Bosnia and Herzegovina" analyses the attitude of Turkish foreign policy towards Western Balkan states. ...
  • Bosenská diaspora v Lublani 

   Hanušová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 11. 6. 2018
   This thesis aims at the Bosnian diaspora in Ljubljana. The thesis considers three research questions: How do members of the Bosnian diaspora in Ljubljana evaluate their life of the ethnic minority in Slovenia, how do they ...
  • Etnická struktura obyvatelstva Kosova a Metohije ve druhé polovině 20. století 

   Nemeškal, Jiří (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Tématem práce je změna etnické struktury Kosova v druhé polovině dvacátého století. Cílem práce je snaha o komplexní přiblížení kosovského národnostního problému v období 1945 až 1990. Práce se snaží odpovědět na tři ...
  • Integrace a transnacionální praktiky bosenských imigrantek ve Švédsku 

   Navrátilová, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 12. 6. 2018
   This thesis focuses on female immigrants from Bosnia and Herzegovina who have resided in Sweden since the 1990s. The aim of the thesis is to analyze their integration in Sweden and the influence of transnational practices ...
  • Mediální obraz Kosova ve vybraném českém tisku mezi lety 2000 až 2008 

   Nápravník, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Tato bakalářská práce analyzuje mediální Obraz Kosova ve vybraných českých denících (Hospodářské noviny, Deník Právo a Mladá Fronta DNES) mezi lety 2000 až 2008. Celkem je analyzováno 116 zpravodajských článků v časovém ...
  • Percepce Bosny a Hercegoviny očima současných fotbalových příznivců 

   Dolejš, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 24. 6. 2015
   (česky): Cílem této práce je popsat bosenské fotbalové prostředí, které je jedním ze zrcadel procesů probíhajících ve společnosti. Pomocí rozhovorů, jež byly v období mezi březnem a červnem 2014 provedeny, se práce pokusí ...
  • Percepce zahraniční politiky USA za vlády Billa Clintona v Bosně a Hercegovině prostřednictvím amerického tisku 

   Matela, Matěj (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Cílem práce je popsat a analyzovat stanoviska několika vybraných novinářů The New York Times vůči participaci tehdejší oficiální politiky Spojených států ve válce v Bosně a Hercegovině (1992-1995). Na základě dobových textů ...
  • Privatizace státních podniků v Bosně a Hercegovině 1995 - 2015 

   Šantrůček, Štěpán (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   Privatizace státních podniků v Bosně a Hercegovině 1995 - 2015 Štěpán Šantrůček Abstrakt Diplomová práce "Privatizace státních podniků v Bosně a Hercegovině 1995 - 2015", analyzuje privatizaci po ukončení války v Bosně a ...
  • Problematika pozemních min v Bosně a Hercegovině: současná situace a dopady na místní obyvatele 

   Zelba, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   Bakalářská práce se zabývá problematikou pozemních min v Bosně a Hercegovině. Důraz je kladen na ilustrování současné situace a hrozeb, které pozemní miny v zemi představují. Jako metoda výzkumu byla zvolena analýza. Cílem ...
  • Přístup Islámského společenství Bosny a Hercegoviny k wahhábismu mezi lety 1992 a 2016 

   Lalić, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 16. 9. 2016
   Wahhábitská interpretace islámu, která se do Bosny a Hercegoviny dostala s příchodem zahraničních bojovníků a humanitárních organizací z islámských zemí během války v letech 1992 - 1995, se od počátku dostala do konfliktního ...
  • Působení mise EULEX v Kosovu oblasti soudnictví a policie v letech 2008-2014 

   Ondráčková, Natálie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   Bakalářská práce "Působení mise EULEX v Kosovu v oblasti soudnictví a policie v letech 2008- 2014" se zabývá rozborem operováním civilní mise Evropské unie v Kosovu na prosazování práva z pohledu EULEX samotné. Cílem práce ...
  • Reflexe problematiky toulavých psů v Bukurešti 

   Ludvík, Filip (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Tato práce si klade za cíl ozřejmit problematiku toulavých psů žijících v Bukurešti. Jev v českém prostředí neznámý, determinuje statisíce lidských životů v hlavním rumunském městě již po staletí. V minulosti byly sice ...
  • Sexuální menšiny v Chorvatsku 

   Kolovratníková, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 30. 5. 2018
   This work aims to explain the situation of sexual minorities in Croatia and the city of Rijeka, in particular. Croatia (and the countries of the Western Balkans in general) are known for placing an emphasis on traditional ...
  • Srebrenický masakr a jeho různorodá percepce v odborné literatuře 

   Šanca, Filip (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 6. 2016
   Srebrenický masakr zůstává opředen mnoha nejasnostmi. Pohledy autorů na něj se diametrálně odlišují snad ve všech ohledech. Tragédie byla využívána jako nástroj propagandy. Nejen kvantita obětí, ale i samotná fakta byla ...
  • Srebrenický masakr jako národní trauma v Nizozemsku: Diskurzivní analýza vybraných deníků 

   Ratajová, Klára (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 4. 2. 2019
   Although more than 23 years have passed since the event known as the Srebrenica massacre, it is still a live topic in Dutch society. The Dutch troops who served on a UN peace mission in Srebrenica have been blamed for not ...
  • Turecká komunita v Sarajevu po roce 1995 

   Blinka, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 30. 5. 2018
   Ve své práci se pokusím přiblížit tureckou komunitu žijící v Sarajevu. Budu zkoumat nejen motivaci Turků k přesídlení, ale i jejich vztah k bosenskému státu, jejich sociální a ekonomické zázemí, jazykovou praxi i např. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV