• Climate Litigation and Human Rights 

   Defence status: DEFENDED
   Šefčíková, Adriana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 6. 2020
   Climate change has proven to be a real threat to human rights over the past years. The complex and layered link has been acknowledged, explored and nowadays it represents a justly feared aspect of climate change. Intentions ...
  • A comparison of legal regulation of forest protection in the Czech Republic and Sweden 

   Defence status: DEFENDED
   Norman, Michaela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 1. 2012
   Lesy se rozprostírají přibližně na 4 milardách hektarech planety Země, což se blíží jedné třetině celkového zemského povrchu a jsou jednou z nejdůležitějších složek životního prostředí na planetě. Lesy v České republice ...
  • Česká inspekce životního prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Příhodová, Romana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 26. 9. 2016
   Tato práce si klade za cíl představit Českou inspekci životního prostředí jako specializovaný orgán státní správy s celostátní působností, jenž je podřízen Ministerstvu životního prostředí. Úkolem Inspekce je především ...
  • České atomové právo 

   Defence status: DEFENDED
   Holíková, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 24. 10. 2013
   RESUMÉ Atomové právo se zabývá moderním fenoménem jaderné energie a jako takové se neustále vyvíjí. Tato diplomová práce se zabývá českou právní úpravou atomového práva. Vzhledem k závažnosti otázek v oblasti jaderné ...
  • Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Liberda, Vojtěch (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 24. 1. 2011
   Tématem této práce jsou Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí. Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí jsou souborem aktivit využívaných především podnikatelskými subjekty ke snížení jejich negativního ...
  • Ekonomické nástroje ochrany životního prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Drahošová, Michaela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 29. 5. 2012
   Diplomová práce se zabývá tématem ekonomických nástrojů ochrany životního prostředí v právních normách České republiky. Hlavní těžiště práce je obsaženo v právní úpravě poplatkové povinnosti. Dále jsou rozebrány daně, ...
  • Environmentální migrace a právní instrumenty jejího předcházení v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Chaloupková, Alena (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 27. 6. 2017
   Diplomová práce se zabývá problematikou environmentální migrace a hodnocením právních nástrojů její prevence v České republice. Na základě analýzy rozsahu problematiky identifikuje tři základní oblasti příčin environmentální ...
  • Environmentální práva domorodých národů 

   Defence status: DEFENDED
   Vančurová, Marta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 1. 6. 2017
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou mezinárodněprávních nástrojů, které jsou využitelné pro ochranu životního prostředí domorodých národů. Práce je rozdělena na čtyři kapitoly. V první kapitole je popsán zvláštní vztah, ...
  • Environmentální právní aspekty provozování horolezectví 

   Defence status: DEFENDED
   Kyloušková, Nikola (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 5. 3. 2020
   1 Předložená diplomová práce se věnuje analýze právních předpisů zajišťujících ochranu přírody a krajiny v souvislosti s provozováním horolezectví na území České republiky. Cílem diplomové práce je vytvořit ucelený přehled ...
  • Evropská právní úprava udržitelného rybolovu 

   Defence status: DEFENDED
   Zavřel, Zbyněk (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 9. 2014
   Práce analyzuje evropskou právní úpravu rybolovu. Konkrétně se zaměřuje na činnost a normy, jejichž cílem je, aby se evropský rybolov stal udržitelným a šetrným k životnímu prostředí. Práce shrnuje vývoj společné rybářské ...
  • Geneticky modifikované organismy a právní úprava nakládání s nimi 

   Defence status: DEFENDED
   Fornůsková, Michaela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 28. 3. 2011
   Geneticky modifikované organismy a právní úprava nakládání s nimi Český abstrakt V mé práci se zaměřím především na stávající právní úpravu. Jak na mezinárodní, evropské, tak i národní úrovni. Ale spíše než z procesně ...
  • Geneticky modifikované organizmy a právna úprava nakladania s nimi 

   Defence status: DEFENDED
   Kaplán, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 6. 2012
   Cieľom tejto diplomovej práce je analyzovať právnu úpravu nakladania s geneticky modifikovanými organizmami (GMO). Táto práca sa skladá zo siedmich kapitol a zameriava sa hlavne na porovnanie úprav nakladania s GMO v ...
  • Genetický modifikované organizmy a právní úprava nakládní s nimi 

   Defence status: DEFENDED
   Musilová, Kristýna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 30. 10. 2008
   Žijeme ve světě, ktery nas denně překvapuje novym pokrokem a uspěchy ve vědeckych vyzkumech, jež by si lidstvo nedokazalo před sto lety ani představit. Jednim z nich jsou geneticke modifikace. Zajimave je, že po vice než ...
  • Havárie v ochraně životního prostředí z pohledu práva 

   Defence status: DEFENDED
   Boor, Vladimír (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 12. 2012
   This thesis deals with the major accidents in terms of legal regulation in the area of prevention, control and liquidation of consequences of major accidents. The first part defines the term "accident", and gives examples ...
  • Institucionální zajištění ochrany životního prostředí v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Veselský, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 2. 2010
   94 Závěr Stát má v ochraně životního prostředí nezastupitelnou roli. Cestou právního řádu utváří závazná pravidla chování subjektů ve vztahu k životnímu prostředí a jeho složkám. Užití nástroje právní regulace s sebou nese ...
  • Institucionální zajištění ochrany životního prostředí v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Písařík, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 24. 4. 2009
  • Integrovaná prevence znečištění a ochrana životního prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Ječná, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 26. 9. 2011
   Resumé Cílem diplomové práce je analyzovat inkorporaci směrnice Rady 96/61/ES o integrované prevenci a omezování znečištění do českého právního řádu. Diplomová práce je rozdělena do sedmi kapitol; každá z kapitol pojednává ...
  • Judikatura Soudního dvora EU na úseku ochrany životního prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Kubeček, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 28. 6. 2011
   Resumé Diplomová práce na téma Judikatura Soudního dvora EU na úseku ochrany životního prostředí se zabývá třemi druhy řízení, v nichž se poskytuje soudní ochrana zájmům životního prostředí. Nejprve jsou charakterizovány ...
  • Judikatura Světové obchodní organizace v oblasti životního prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Ulík, Karel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 11. 2012
   Judikatura Světové obchodní organizace v oblasti životního prostředí Resumé Před panely a Odvolacím orgánem Světové obchodní organizace se stále častěji objevují spory z oblasti životního prostředí. Obvyklý vzorec těchto ...
  • Komparace právní úpravy ochrany lesa v Čechách a ve Francii. 

   Defence status: DEFENDED
   Čeřovský, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
   64 6 Závěr V závěru této práce se pokusíme shrnout nejvýznamnější shodné i rozdílné prvky obou právních úprav jak z hlediska formálního, tak i obsahového, materiálního. Vzhledem k tomu, že jak český, tak francouzský právní ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV