• Aktivita blesků v Česku v oblastech MSC 

   Defence status: DEFENDED
   Arnoštová, Michaela (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 7. 2020
   Title: Lightning activity in the regions of MCS over Czechia Author: Michaela Arnoštová Department: Department of Atmospheric Physics Supervisor: Mgr. Michal Žák, Ph.D., Department of Atmospheric Physics Abstract: This ...
  • Atmosférické blokovanie a jeho klimatológia v závislosti na použitých kritériách detekcie 

   Defence status: DEFENDED
   Dragula, Adam (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   Atmosférické blokování je fenomén synoptického měřítka, který může mít značné ekonomické a sociální dopady - kvůli korelaci s nebezpečnými projevy počasí, jako jsou vlny horka, dlouhé epizody sucha, nebo naopak záplavy. V ...
  • Blokování západního proudění nad střední Evropou 

   Defence status: DEFENDED
   Žáček, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 22. 6. 2016
   Tato práce se zabývá atmosférickým blokováním, což je jev, při kterém dochází k přerušení západního proudění tlakovou výší, a jeho vlivem na počasí v Evropě s důrazem na Českou republiku. Cílem bakalářské práce je poskytnout ...
  • Bouřka jako nebezpečný atmosférický jev a možnosti její předpovědi 

   Defence status: DEFENDED
   Valachová, Michaela (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 8. 9. 2009
   In the presented work we deal with the possibility of thunderstorm forecasting. Convective storms are probably the most serious consequences of severe weather in the Czech Republic. Even through the big progress in numerical ...
  • Cirkulační změny v prostoru Atlantik-Evropa v posledních letech a jejich důsledky na četnost synoptických typů na území ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Pechková, Jana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
  • Dohlednost na letišti Praha Ruzyně 

   Defence status: DEFENDED
   Kusáková, Kateřina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   Cílem práce je poukázat na významnost dohlednosti při letovém provozu. Jsou stanoveny jisté minimální hodnoty, jichž musí dohlednost při určitých operacích v rámci letového provozu na letištích nabývat. Dohlednost má svůj ...
  • Fén - nový pohled na klasický meteorologický jev 

   Defence status: DEFENDED
   Crhová, Lenka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 6. 2009
  • Klimatologie středomořských cyklón 

   Defence status: DEFENDED
   Suchan, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 15. 5. 2012
   Práce se zabývá klimatologií středomořských cyklón. V první části je uveden popis středomořské oblasti, druhá část se věnuje klimatickým poměrům ve Středomoří, tj. teplotám vzduchu, povrchu moře a srážkovým poměrům. Třetí ...
  • Možnosti využití dat dálkové detekce pro nowcasting intenzity konvektivních bouří 

   Defence status: RECOGNIZED
   Valachová, Michaela (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 23. 10. 2018
   Název práce: Možnosti využití dat dálkové detekce pro nowcasting intenzity konvektivních bouří Autor: Michaela Valachová Katedra: Katedra fyziky atmosféry Vedoucí disertační práce: Mgr. Michal Žák, Ph.D., Katedra fyziky ...
  • Možnosti využití dat dálkové detekce pro nowcasting intenzity konvektivních bouří 

   Defence status: DEFENDED
   Valachová, Michaela (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 3. 9. 2018
   Název práce: Možnosti využití dat dálkové detekce pro nowcasting intenzity konvektivních bouří Autor: Michaela Valachová Katedra: Katedra fyziky atmosféry Vedoucí disertační práce: Mgr. Michal Žák, Ph.D., Katedra fyziky ...
  • Multimediální přehled synoptické meteorologie 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorný, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 9. 2008
   Diplomová práce obsahuje přehled synoptické meteorologie, provázání znalostí tzv. Norské meteorologické školy s modernějšími koncepty. Zabývá se vzduchovými hmotami, atmosférickými frontami a tlakovými útvary. Mimo jiné ...
  • Multimodelové srovnání kvality předpovědi počasí 

   Defence status: DEFENDED
   Žáček, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 6. 2018
   This thesis analyses comparison and verification of three global numeric weather models, GFS, ECMWF, NEMS. The research subjects are make comparison of their 48-hour forecast with, for this thesis created, index correspondence ...
  • Předpověď indexů stability a porovnání jejich použitelnosti (úspěšnosti) při předpovědi bouřek (silných konvektivních jevů) 

   Defence status: DEFENDED
   Valachová, Michaela (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 26. 6. 2007
  • Předpověď/simulace blesků numerickým předpovědním modelem ALADIN 

   Defence status: DEFENDED
   Němec, David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 7. 2021
   Tato práce se zabývá modelováním a předpovědí bleskové aktivity numerickým mod- elem pro předpověď počasí ALADIN. Nejprve je stručně popsána fyzikální podstata vzniku blesků a principů jejich detekce. Dále jsou nastíněny ...
  • Současné možnosti detekce bleskových výbojů v atmosféře 

   Defence status: DEFENDED
   Nettl, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   Cílem této práce bylo vytvořit přehled současných možností detekce bleskových výbojů v atmosféře, uvést jejich základní principy a vlastnosti. Dále pak charakte- rizovat systémy CELDN a LINET, které pokrývají Českou ...
  • Studium městského tepelného ostrova s využitím distančních metod měření 

   Defence status: DEFENDED
   Doležalová, Anežka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 7. 2020
   Modern times bring considerable urbanization which represents the development and extension of cities. An urban environment is very different in structure from the rural one and the natural landscape. The differences are ...
  • Testování produktů generovaných ze snímků družice Meteosat (MSG) v synoptické praxi 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorný, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 27. 6. 2017
   First part of the thesis introduces possibilities of depicting of the data provided by the MSG (Meteosat Second Generation) satellite. Different color combinations (RGB - red, green, blue) description made by the basic ...
  • Testování produktů generovaných ze snímků družice Meteosat (MSG) v synoptické praxi 

   Defence status: RECOGNIZED
   Pokorný, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 27. 7. 2017
   První část práce seznamuje s možnostmi a způsoby zobrazení dat, která poskytuje družice MSG (Meteosat Second Generation). Následně jsou uvedeny různé barevné kombinace (RGB) vzniklé skládáním základních kanálů družice. ...
  • Tropické cyklóny - co o nich dnes víme a jak je umíme předpovídat 

   Defence status: DEFENDED
   Rulfová, Zuzana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
   Nazev prace: Tropicke cyklony - co o nich dnes vime a jak je unu'me pfedpovidat Autor: Zu/aua Rnlfova Katedra (ustav): Kaledva meteoiologie a oclnaiiy prostfedi Vedonci bakalafske pnice: Mgr. Michal Zak, Ph.D. e-mail ...
  • Validace předpovědního modelu atmosféry v meso-měřítku 

   Defence status: DEFENDED
   Mejstřík, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 3. 2. 2009
   In this thesis, we are aimed at various physical principles of convective parametrization. First, traditional parametrization schemes are described. This schemes are based on hypothesis of quasi-equilibrium between large-scale ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV