• Alkoholismus rodičů a jeho dopad na psychiku dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Beránková, Monika (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Tato diplomová práce se v teoretické části věnuje souhrnnému podání informací o alkoholismu, psychice dětí a jejich vývoji, rodině. Dále i strategiím, které používají děti k vyrovnávání se se skutečností, že jejich rodiče ...
  • Alternativní postupy při řešení rozvodové problematiky 

   Defence status: DEFENDED
   Štefanová, Nikola (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 6. 2020
  • Asistovaný kontakt s dětmi 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Jana Evelína (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Asistovaný kontakt s dětmi Cílem této práce je popsat nový fenomén sociální práce a tj. asistovaný kontakt s dětmi. V teoretické části práce jsem se věnovala oblastem, které s asistovaným kontaktem rodiče s dítětem souvisejí ...
  • Bipolární afektivní porucha v kontextu sociální práce se zaměřením na studii AKTIBIPO 400 

   Defence status: DEFENDED
   Kolářová, Kristýna (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 23. 9. 2019
  • Canisterapie a její využití v praxi 

   Defence status: DEFENDED
   Kovaříková, Lenka (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
  • Deprese u seniorů z pohledu sociální práce 

   Defence status: DEFENDED
   Hudcová, Josefina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 6. 2017
  • Dopady rodinných konfliktů na dítě z hlediska sociální práce 

   Defence status: DEFENDED
   Březinová, Michaela (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 23. 9. 2019
   Diplomová práce pojednává o dopadech rodinných konfliktů na dítě z hlediska sociální práce. Práce je rozdělena do dvou částí, tj. teoretické a praktické části. V rámci teoretické části jsou tři hlavní kapitoly. První ...
  • Drogy a mládež 

   Defence status: DEFENDED
   Drážďanská, Kornélie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 25. 9. 2017
  • Efektivita práce v doprovázející organizaci Dobrá rodina, o.p.s 

   Defence status: DEFENDED
   Bayerová, Tereza (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 6. 2019
  • Evaluace efektivity denního stacionáře Rosa 

   Defence status: DEFENDED
   Fialová, Lucie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 6. 2019
   Denní stacionář Rosa poskytuje službu pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením. Stacionář podporuje rozvoj samostatnosti a sociální začlenění postiženého do společnosti. Cílovou skupinou jsou osoby od 6 do 60 ...
  • Faktory ovlivňující psychický stav závažně nemocného pacienta 

   Defence status: DEFENDED
   Zapletalová, Lenka (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 6. 2016
   Bakalářská práce Faktory ovlivňující psychický stav závažně nemocného pacienta, pojednává o psychickém vyrovnávání se pacienta/jedince se závažným onemocněním a jeho boji s faktory, které působí na jeho psychiku. Přináší ...
  • Faktory vedoucí k umístění dítěte do ústavní péče 

   Defence status: DEFENDED
   Hlaváčová, Barbora (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 25. 9. 2017
   This bachelor's thesis is based on factors leading to the placement of a child into institutional care and gives a general look at the solutions for a non-functional family and the risks of the child's removal for the ...
  • Fenomén alkoholismu a možnosti sociální práce 

   Defence status: DEFENDED
   Maternová, Marcela (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   This diploma thesis explores the phenomenon of formation and development of alcohol dependence. In the first series focuses on the historical description, which demonstrates considerable anchored in the life of our ancestors ...
  • Hodnota přání dítěte v současné praxi opatrovnických řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Böhmová, Tereza (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 23. 9. 2019
   Diplomová práce se zabývá problematikou hodnoty přání dítěte v rámci soudní úpravy poměrů. V teoretické části je představeno postavení dítěte v rámci soudního řízení o úpravě poměrů, jeho právo účasti na tomto řízení a ...
  • Introvertní senioři a jejich život v pečovatelských institucích 

   Defence status: DEFENDED
   Volenová, Nikola (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 6. 2019
  • Jóga a její vliv na psychiku dětí a mládeže v rámci charitativního projektu 

   Defence status: DEFENDED
   Pulda Nagy, Sophia Jaroslava (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 6. 2020
   The diploma thesis "Yoga and its impact on the psyche of children and youth in the scope of a charity project" dealt with a current and socially important topic. The introduction explained the importance of this topic and ...
  • Klady a zápory povinného vzdělávání pěstounů na Praze 12 

   Defence status: DEFENDED
   Šotolová, Michaela (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 6. 2019
  • Klady a zápory různých forem náhradní rodinné péče 

   Defence status: DEFENDED
   Čermáková, Kristýna (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 6. 2016
  • Klady a zápory sociálních sítí 

   Defence status: DEFENDED
   Justová, Martina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Cílem mé práce bylo zjistit, jak se lidé chovají na sociálních sítích. Zároveň jsem chtěla upozornit na výhody a nevýhody, které souvisí s trávením času v kyberprostoru. Jak jsem zjistila při psaní své práce, sociální sítě ...
  • Klinická rodina s členem závislým na počítači a počítačových hrách 

   Defence status: DEFENDED
   Šustová, Adéla (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 9. 2012

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV