• Alkoholismus rodičů a jeho dopad na psychiku dětí 

   Beránková, Monika (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Tato diplomová práce se v teoretické části věnuje souhrnnému podání informací o alkoholismu, psychice dětí a jejich vývoji, rodině. Dále i strategiím, které používají děti k vyrovnávání se se skutečností, že jejich rodiče ...
  • Asistovaný kontakt s dětmi 

   Nováková, Jana Evelína (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Asistovaný kontakt s dětmi Cílem této práce je popsat nový fenomén sociální práce a tj. asistovaný kontakt s dětmi. V teoretické části práce jsem se věnovala oblastem, které s asistovaným kontaktem rodiče s dítětem souvisejí ...
  • Canisterapie a její využití v praxi 

   Kovaříková, Lenka (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
  • Deprese u seniorů z pohledu sociální práce 

   Hudcová, Josefina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 6. 2017
  • Drogy a mládež 

   Drážďanská, Kornélie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 25. 9. 2017
  • Faktory ovlivňující psychický stav závažně nemocného pacienta 

   Zapletalová, Lenka (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 6. 2016
   Bakalářská práce Faktory ovlivňující psychický stav závažně nemocného pacienta, pojednává o psychickém vyrovnávání se pacienta/jedince se závažným onemocněním a jeho boji s faktory, které působí na jeho psychiku. Přináší ...
  • Faktory vedoucí k umístění dítěte do ústavní péče 

   Hlaváčová, Barbora (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 25. 9. 2017
   This bachelor's thesis is based on factors leading to the placement of a child into institutional care and gives a general look at the solutions for a non-functional family and the risks of the child's removal for the ...
  • Fenomén alkoholismu a možnosti sociální práce 

   Maternová, Marcela (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   This diploma thesis explores the phenomenon of formation and development of alcohol dependence. In the first series focuses on the historical description, which demonstrates considerable anchored in the life of our ancestors ...
  • Klady a zápory různých forem náhradní rodinné péče 

   Čermáková, Kristýna (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 6. 2016
  • Klady a zápory sociálních sítí 

   Justová, Martina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Cílem mé práce bylo zjistit, jak se lidé chovají na sociálních sítích. Zároveň jsem chtěla upozornit na výhody a nevýhody, které souvisí s trávením času v kyberprostoru. Jak jsem zjistila při psaní své práce, sociální sítě ...
  • Klinická rodina s členem závislým na počítači a počítačových hrách 

   Šustová, Adéla (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 9. 2012
  • Komunikace mezi rodinou a školou 

   Kadeřábková, Ivana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 25. 9. 2017
   This diploma thesis draws attention to the issue of communication between school and family and tries to not only teach the communication, but also to find the state of communication between family and school at a particular ...
  • Kyberšikana jako fenomén současnosti 

   Pálková, Klára (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
  • Kyberšikana u dětí a adolescentů 

   Šustová, Adéla (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Cílem této diplomové práce je nastínit problematiku kyberšikany u dětí a mladistvých. Práce v prvé řádě vymezuje pojem tradiční šikana, jeho definici a dělení. Hlavní tématem diplomové práce je kyberšikana, její definice, ...
  • Motivace rodičů předškolních dětí s ADHD k výchově 

   Trnková, Markéta (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 9. 2018
  • Motivace studentů ke studiu na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy 

   Bůžková, Sára (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 9. 2018
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku motivace studentů ke studiu na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy. Diplomová práce je rozdělena na dvě hlavní části. Cílem teoretické části práce je podat souhrnné ...
  • Možnosti dalšího životního uplatnění dětí z dětských domovů 

   Vojtová, Kateřina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 6. 2015
  • Možnosti individuálního plánování u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 

   Súkeníková, Jana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 6. 2016
   Diplomová práce je zaměřena na význam a efektivitu individuálního plánování u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. Část práce se týká nízkoprahové zařízení, následuje celkový ...
  • Možnosti porozvodové péče z hlediska OSPOD 

   Vilémová, Eva (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 6. 2015
  • Možnosti sociální pomoci týraným a zneužívaným dětem 

   Nováková, Zuzana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 6. 2014

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV