• Autonomie vůle zůstavitele 

   Šotová, Sandra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 24. 4. 2013
   Rigorózní práce pojednává o svobodné vůli zůstavitele. Celý obsah je rozdělen do 5 kapitol, které jsou následně členěny na podkapitoly, kde jsou podrobně vysvětleny pojmy, instituty a náležitosti k dané problematice. Tato ...
  • Bezdůvodné obohacení v českém právním řádu 

   Pilík, Václav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 12. 2012
   Václav Pilík. Bezdůvodné obohacení v českém právním řádu. Disertační práce 1 Abstrakt Disertační práce "Bezdůvodné obohacení v českém právním řádu" se zabývá právním institutem bezdůvodného obohacení v českém (zejména ...
  • Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku 

   Velas, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Tato rigorózní práce popisuje dvě témata. V prvním, obsáhlejším a esenciálním tématu se autor soustřeďuje na bytové spoluvlastnictví. V komparaci s předchozím zákonem přinesl nový kodex určitý posun v chápání komplexního ...
  • Cestovní smlouva v českém a německém právu 

   Záhumenská, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 12. 2013
   1 Abstract Title of the thesis: Travel contract under Czech and German law Area of the law: Civil substantive law It is the aim of this author to provide a theoretical analysis concerning the outcomes and implementation ...
  • Deliktní odpovědnost za škodu ve fracouzském a českém právu 

   Tuhá, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 9. 2008
  • Dědické tituly v moderním soukromém právu 

   Heczková, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 29. 6. 2010
   106 Résumé INHERITANCE TITLES IN MODERN PRIVATE LAW Law of succession is an important part of proprietary law. If succession law did not exist, proprietary law would be weakened and would lose its motivating function. When ...
  • Fenomén padělatelství uměleckých děl 

   Chvojková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 5. 2014
   Předmětem bakalářské práce je teoretická analýza kulturního fenoménu padělatelství uměleckých děl. V práci je popsán vývoj padělatelství v malbě a sochařství v západní společnosti. Analýza vychází především z poznatků ...
  • Hlavní principy odpovědnosti za škodu v českém a francouzském právu 

   Horáček, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 1. 2007
  • Hlavní principy odpovědnosti za škodu v občanském právu 

   Nevláčilová, Lucia (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 26. 5. 2011
   1 Tato diplomová práce s názvem "Hlavní principy odpovědnosti za škodu v občanském právu" je věnována obecným otázkám a principům právní úpravy odpovědnosti za škodu. Účelem této práce je seznámit čtenáře se základními ...
  • Hypoteční zástavní právo 

   Jeníček, Antonín (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 29. 4. 2010
  • Imateriální újma a její peněžní náhrada ve zdravotnických sporech 

   Milatová, Michaela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 1. 2012
   Resumé Lidský život a zdraví jsou těmi nejcennějšími hodnotami každého z nás. Neoprávněné zásahy, ke kterým může dojít při poskytování zdravotní péče, jsou spojeny s civilní odpovědností. Peněžní náhrada nemajetkové újmy ...
  • Imateriální újma v občanském právu 

   Kalábová, Eliška (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 5. 2015
   Imateriální újma v občanském právu - Resumé Moje diplomová práce se zabývá imateriální újmou v občanském právu. Jedná se o téma v dnešní době velmi diskutované, neboť její vznik je nejčastěji spojován se zásahy do osobnostních ...
  • Imateriální újma v občanském právu 

   Vojáčková, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   This thesis is focused on immaterial harm in civil law. An immaterial harm is very topical issue, especially because it arises primarily through interferences with personality rights and the persons concerned feel this ...
  • Kamerové systémy a obrazové záznamy v právní ochraně soukromí 

   Chládek, Milan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 12. 2012
   DISERTAČNÍ PRÁCE JUDr. Milan Chládek Kamerové systémy a obrazové záznamy v právní ochraně soukromí Tato disertační práce s názvem Kamerové systémy a obrazové záznamy v právní ochraně soukromí si klade za cíl základní rozbor ...
  • Katastr nemovitostí a jeho úloha v soukromoprávních vztazích 

   Kliment, Václav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 25. 9. 2013
   The aim of the diploma thesis is to give readers an idea of cadastral legislation. The main attention is paid to the importance of Land registry for the area of private law. The thesis is logically structured and consists ...
  • Komparace české a španělské právní úpravy odpovědnosti za škodu 

   Pohl, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 10. 2006
  • Koupě bytu nájemníky ve sdružení 

   Růžičková, Klára (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 26. 5. 2011
   Diplomová práce se zabývá právními vztahy založenými smlouvou o sdružení, kterou uzavírají nájemníci bytového domu za účelem koupě jimi užívané nemovitosti. Účelem práce je poukázat na právní důsledky vyplývající z užití ...
  • Morální a materiální satisfakce v občanském právu 

   Čuříková, Pavla (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
   blízkým příslušníkům usmrceného nebo těžce zraněného. V případě tělesného poškození219 se výše peněžitého zadostiučinění odvíjí od utrpení oběti a poškození jejího tělesného a duševního zdraví. Zmírňovací klauzule umožňuje ...
  • Nabývání vlastnického práva 

   Koubková, Gabriela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
  • Nadace a nadační fond v českém právu 

   Voltrová, Jitka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
   NADACE A NADAČNÍ FOND V ČESKÉM PRÁVU 49 - Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů - Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů - Zákon ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV