• Algoritmizace sociálních sítí a její percepce očima mládeže 

   Defence status: DEFENDED
   Hegedüš, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 25. 6. 2021
   Diplomová práce Algoritmizace sociálních sítí a její percepce očima mladistvých se zabývá problematikou algoritmů, které vedou k personalizaci sociálních sítí. Jejich vnímání dětmi a mladistvými není v současné době ...
  • Alternate reality games z pohledu hráčů 

   Defence status: DEFENDED
   Váňová, Anežka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2022)
   Date of defense: 23. 6. 2022
   The thesis examines alternate reality games and their players. These games are distinguished by a specific form of narration called transmedia storytelling. This type of storytelling divides the game plot into many smaller ...
  • Analýza žánrové skladby české YouTube scény 

   Defence status: DEFENDED
   Mlejnková, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 27. 6. 2017
   Tato diplomová práce se zabývá tématem žánrů v prostředí nových médií se specializací na největší internetovou platformu pro sdílení online videí, YouTube. Vzhledem k interaktivitě YouTube jako sociální sítě a kontaktu ...
  • Audiovizuální reprezentace loot boxů ve videohrách 

   Defence status: DEFENDED
   Torres, Christopher (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 15. 9. 2021
   The thesis deals with a visual and sound interpretation of a loot boxes opening process in selected video games from the semiotic point of view. The theoretical part deals with history of additional monetisation on the ...
  • Bilingvismus na sociálních sítích: užívání češtiny a angličtiny českými uživateli sociální sítě Facebook 

   Defence status: DEFENDED
   Pilzová, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 25. 6. 2012
   Cílem této práce je objasnění postavení bilingvismu na sociálních sítích prostřednictvím výzkumu užívání angličtiny mezi českými uživateli sociální sítě Facebook. Teoretická část se věnuje teoretickému ukotvení konceptu ...
  • Charakteristiky užití sociální sítě Facebook mezi teenagery: psychografická analýza 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorný, Daniel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 23. 6. 2015
   Diplomová práce Charakteristiky užití sociální sítě Facebook mezi teenagery: Psychografická analýza se zabývá problematikou publik na online sociálních sítí a jejich vlivem na chování a sebe-prezentaci uživatele. Budování ...
  • Chronologická historie časopisů Level a Score 

   Defence status: DEFENDED
   Möwald, Jaromír (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 20. 6. 2012
   Práce se zabývá doposud málo probádaným odvětvím historie českých herních časopisů Level a Score, které vycházely (a vychází) v průběhu let 1994 až 2010. Na školské půdě se zatím nikdo nepokusil analyzovat jejich postavení ...
  • Conování jako praxe české komunity fanů 

   Defence status: DEFENDED
   Weiszová, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 27. 6. 2016
   Tématem diplomové práce je conovaní v České republice. Conování značí dění, které se odehrává na setkáních fanů žánru fantastika, tzv. conech. Etnografická studie se věnuje dvěma okruhům. Prvním jsou samotné cony, kde je ...
  • Crowdfunding v českém prostředí a jeho využití v proměňujícím se hudebním průmyslu 

   Defence status: DEFENDED
   Kounovský, Josef (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Bibliografický záznam KOUNOVSKÝ, Josef. Crowdfunding v českém prostředí a jeho využití v proměňujícím se hudebním průmyslu. Praha, 2014. 94 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut ...
  • Čeští vývojáři a mobilní platformy: kvalitativní studie 

   Defence status: DEFENDED
   Alexandre, Berenika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 28. 1. 2015
   Tato diplomová práce se zabývá specifickou oblastí kreativního průmyslu: vývojem mobilních aplikací. Cílem je identifikace a porozumění pracovních postupů českých vývojářů mobilních aplikací pro platformu iOS s přihlédnutím ...
  • Čtenáři komiksu Rychlé šípy a čtenářské kluby Mladého hlasatele jako aktivní publikum 

   Defence status: DEFENDED
   Mamulová, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   Bakalářská práce Čtenáři komiksu Rychlé šípy a čtenářské kluby Mladého hlasatele jako aktivní publikum se zabývá konfrontací moderních teorií aktivního publika a rekonstrukcí aktivity fanoušků komiksu Rychlé šípy v Mladém ...
  • Divnolidi z Brna a okolí: Konstrukce jinakosti v prostředí internetové sociální sítě Facebook 

   Defence status: DEFENDED
   Matesová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 23. 6. 2016
   Tato diplomová práce si klade za cíl popsat a analyzovat proces konstrukce jinakosti, užití humoru a reflektování otázek vkusu v prostředí facebookové stránky Divnolidi z Brna a okolí. Teoretickým rámcem práce jsou současné ...
  • DLC jako marketingový nástroj v herním průmyslu 

   Defence status: DEFENDED
   Brádlerová, Andrea (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Tato práce se věnuje fenoménu DLC v kontextu marketingové komunikace. DLC neboli downloadable content, tedy stahovatelný obsah rozšiřující základní hry, je jedním z poměrně nových jevů v herním průmyslu a jeho role je stále ...
  • Etické aspekty interakce: kvalitativní studie recepce počítačové hry Mass Effect 2 coby systému morálních rozhodnutí 

   Defence status: DEFENDED
   Kořínek, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 30. 1. 2013
   This thesis is focused on ethical aspects of interaction between players and virtual computer game worlds, specifically on reception of situations where player faces possibility or necessity to make a moral choice that ...
  • Facebook - soukromý, nebo veřejný? 

   Defence status: DEFENDED
   Jůnová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 15. 6. 2011
   Téma této bakalářské práce má za úkol zhodnotit chování uživatelů veřejně přístupné komunikační sítě Facebook. Počet uživatelů sociálních sítí stále roste a s ním i množství fotografií, videí, a dalších dat, která jsou na ...
  • Fan art v oficiální propagaci počítačových her 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 25. 6. 2013
   S rozvojem Internetu, Webu a nových digitálních technologií publikum hraje aktivnější roli v přetváření a usměrňování toku mediálních obsahů. Fanoušek, jako odborný a zasvěcený konzument, stanul v centru pozornosti mediálního ...
  • Game Over: Smrt ve videohrách a vliv videohry Brothers: Tale of Two Sons na hráče 

   Defence status: DEFENDED
   Khan, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2022)
   Date of defense: 23. 6. 2022
   Videogames are no longer just an entertainment product for certain interest groups, they are a global mass medium for all generations that can be used for purposes other than entertainment. The subject of this thesis is ...
  • Genderová analýza ženských hrdinek v počítačových hrách 

   Defence status: DEFENDED
   Krobová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Práce se zaměřuje na genderovou analýzu ženských postav v počítačových hrách, konkrétně pak na žánr akčních počítačových her. Všímá si zcela specifické situace, ve které ženské postavy vykazují výrazně ambivalentní status ...
  • Generace Y jako publikum alternativní hudby a role nových médií při utváření komunity a vkusu 

   Defence status: DEFENDED
   Masná, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 28. 1. 2013
   The thesis examines how have the habits of music users changed after they had become internet users. The goal of the thesis is to put some light on the relation of part of the generation Y to the new media A method of ...
  • Historie a kontext produkce počítačových her žánru adventure v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Raková, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 26. 6. 2013
   Diplomová práce se věnuje historickému vývoji produkce počítačových her žánru adventure v České republice. Zaměřuje se na období od roku 1994, kdy byla vydána první česká komerční PC hra - Tajemství Oslího ostrova, do roku ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV