• Aritmetická úplnost logiky R 

   Defence status: DEFENDED
   Holík, Lukáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 9. 2014
   Cílem práce bylo s použitím novodobé notace vystavět teorii Rosserovy logiky, vysvětlit do detailu její vztah s Peanovou aritmetikou, ukázat kripkovskou sémantiku a nakonec pomocí autoreference v množném čísle zpracovat ...
  • Aspects of the Cut-Elimination Theorem 

   Defence status: DEFENDED
   Rýdl, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 7. 9. 2021
   I give a proof of the cut-elimination theorem (Gentzen's Hauptsatz) for an intuitionistic multi-succedent calculus. The proof follows the strategy of eliminating topmost maximal-rank cuts that allows for a straightforward ...
  • Bezestrojová charakterizace polynomiálně počitatelných funkcí 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Profeld, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   Práce se zabývá bezestrojou definicí polynomiálních funkcí. Hlavním cílem je čtenáře obeznámit nejen s touto definicí, ale i s ostatními důležitými pojmy této práce. Nejdůležitějšími pojmy je myšleno: základní funkcem, ...
  • Bezestrojová charakterizace polynomiálně počitatelných funkcí 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Profeld, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Tato bakalářská práce se zabývá sestavením Matematického systému. Tento systém je pečlivě vypracovaný, tak aby byl uzavřený na funkce, které v něm figurují. Je vytvořen tak, aby pokryl funkce určitého růstu. Konkrétně ...
  • Explicitní pevné body v logice dokazatelnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Chvalovský, Karel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 26. 9. 2007
   Smyslem této diplomové práce je prozkoumat explicitní výpoty pevn ých bod v logice dokazatelnosti GL. Vta o pevných bodech zní: Pro kadou modální formuli A(p) v ní kadý výskyt atomu p je vázán modálním operátorem ¤, existuje ...
  • Gentzenov dôkaz bezespornosti aritmetiky 

   Defence status: DEFENDED
   Horská, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 6. 2011
   Práca podáva podrobne vysvetlené dva dôkazy bezespornosti Peanovej aritmetiky, ktoré v rokoch 1936 a 1938 uverejnil nemecký matematik Gerhard Gentzen. Dôkazy boli naštudované z pôvodných zdrojov, a to z článkov "Die ...
  • Implikační fragmenty intuicionistické výrokové logiky 

   Defence status: DEFENDED
   Blicha, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 9. 2010
   V predloženej práci študujeme implikačné fragmenty intuicionistickej výrokovej logiky s konečným počtom atómov. V prvej časti sa podrobnejšie venujeme fragmentu s dvomi atómami, ktorý je dostatočne jednoduchý, aby v ňom ...
  • Intuicionistická logika jako užitečný nástroj 

   Defence status: DEFENDED
   Vachková, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   V této práci se zabýváme intuicionistickou logikou a úplností gentzenovského kalkulu vůči její sémantice. V důkazu úplnosti jsou využity saturované sekventy. Jazyk, který bereme v úvahu, je nejvýše spočetný. Dále se práce ...
  • Intuitionistic logic and axiomatic theories 

   Defence status: DEFENDED
   Brablec, Vladimír (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Pr ace zkoum a vlastnosti n ekter ych element arn ch intuicionistick ych teori . Vybr any jsou n asleduj c teorie: teorie rovnosti, line arn ho uspo r ad an , hust eho line arn ho uspo r ad an , teorie n asledn ka, Robinsonova ...
  • Nerozhodnutelnost struktury racionálních čísel 

   Defence status: DEFENDED
   Jurenka, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 27. 9. 2006
   Otázka rozhodnutelnosti, tj. otázka, zda existuje algoritmus, který by byl schopen rozhodnout o platnosti každé prvořádové predikátové formule, se dostala na výsluní pozornosti matematiků ve dvacátých letech minulého ...
  • Nerozhodnutelnost struktury racionálních čísel 

   Defence status: RECOGNIZED
   Jurenka, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 3. 11. 2006
   Otázka rozhodnutelnosti, tj. otázka, zda existuje algoritmus, který by byl schopen rozhodnout o platnosti každé prvořádové predikátové formule, se dostala na výsluní pozornosti matematiků ve dvacátých letech minulého ...
  • Některé sémantické metody v intuicionistické logice 

   Defence status: RECOGNIZED
   Bergmannová, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 26. 2. 2009
   V práci se podíváme do světa intuicionistické logiky. Zjistíme že v intuicionistické logice nelze definovat logické spojky pomocí jiných logických spojek. Podíváme se, jak je to v intuicionistické logice s jednoatomovými ...
  • Probabilistické algoritmy pro prvočíselnost 

   Defence status: DEFENDED
   Tejkalová, Natálie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 9. 2013
   Ačkoli v poslední době byla pozornost upřena především na nový deterministický algoritmus pro testování prvočíselnosti AKS, pravděpodobnostní algoritmy zůstávají efektivním nástrojem pro testování prvočíselnosti. Naše práce ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV