Now showing items 1-12 of 12

  • Intersubjektivita v díle Jana Patočky 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínková, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 9. 2021
   (česky): Práce analyzuje Patočkovu koncepci intersubjektivity na rozhraní nauky o trojím pohybu lidské existence a nárysu asubjektivní fenomenologie. Jejím východiskem je výklad lidské existence jakožto pohybu, jehož ...
  • Láska není švédský stůl 

   Defence status: DEFENDED
   Martinovská, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 7. 9. 2022
   One of the speakers of Plato's dialogue Symposium is a comic playwright Aristophanes, who joins the other speakers in praising Eros and tells a myth about the origin of love. He says that originally four-legged and four-armed ...
  • Living without a Ground: Praxis of Being-in-the-World 

   Defence status: DEFENDED
   Koloskov, Daniil (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 8. 9. 2023
   1 Abstract. The basic goal of the dissertation is to formulate a pragmatic phenomenology, which would rely on the notion of praxis while dealing with the traditional for existential phenomenology goal of arriving at "an ...
  • Merleau-Ponty: Návrat k "přirozenému světu" prostřednictvím moderního umění 

   Defence status: DEFENDED
   Roček, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Práce pojednává téma přirozeného světa u Edmunda Husserla a Maurice Merleau-Pontyho. První část přibližuje kontext vzniku pojmu přirozeného světa u E. Husserla. Ten se zrodil jako reakce na Husserlem pociťovanou krizi věd, ...
  • Meze svobody 

   Defence status: DEFENDED
   Trojan, Radim (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 5. 2. 2021
   The thesis deals with the establishiment of limits on the usage of the concept of freedom in philosophical systems. By the analysis of chosen passages of Sartre's early existentialism in which freedom is equivalent to human ...
  • Naslouchat pohledu: Sartre, Lévinas a druhý 

   Defence status: DEFENDED
   Schubert, Alfréd (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Chceme-li srovnávat Sartrovu a Levinasovu koncepci intersubjektivity, musíme vyjít z konstatování rozdílu mezi dvěma situacemi, jež tito myslitelé pokládají za modelový příklad vztahu k druhému: autor Bytí a nicoty dramatizuje ...
  • Otázka svobody a osobnosti v raném díle N. A. Berďajeva 

   Defence status: DEFENDED
   Múčka, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 31. 1. 2017
   Anotace: I přesto, že téma svobody a osobnosti je pro filosofii N. A. Berďajeva klíčové, v raném díle autora ještě není přímo tematizováno. Stojí však na pozadí jeho vývoje. V následující práci bude otázka svobody a osobnosti ...
  • Pohled božího oka: epistemický ideál nebo konformita s normami opodstatňování? 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 30. 1. 2018
   (česky) V osvícenském osvobození od náboženského mýtu lze spatřovat paradoxní rekurz, který se vyznačuje tím, že vědec v novém typu sekularizované kultury přejímá roli, jež dříve náležela knězi. Zastává pozici prostředníka ...
  • Prostor znovu zabydlený: Pojetí prostoru světa u Martina Heideggera a jeho vliv na teorii architektury v 2. polovině 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Holeček, Josef (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 6. 2018
   5 Abstract This bachelor's thesis attempts to compare and explain the different concepts of spatiality in Martin Heidegger's work. Following Heidegger's 1969 seminar in Le Thor, this thesis builds on his retrospective ...
  • Režimy pravdy a produkcia subjektivity v genealógii moderného subjektu 

   Defence status: DEFENDED
   Raševová, Simona (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   Bakalárska práca sa zameriava na problém komplementárnosti dvoch prístupov k subjektu, ktoré rozvíja Michel Foucault v rámci genealógie moderného indivídua. Zatiaľ čo v 70-tych rokoch obracia pozornosť na analýzu spôsobov, ...
  • Režimy racionality / Objektivita mezi historickou epistemologií a pragmatismem 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   (česky) Cílem práce je představit vybrané přístupy ke genealogii a proměnám pojmu "objektivita". Zatímco historická epistemologie tento pojem zasazuje do kontextu konkrétního dějinného úseku, v němž se zrodil a etabloval, ...
  • Vztah iluzorního a skutečného u Henri Bergsona 

   Defence status: DEFENDED
   Hollmannová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   Bergson ve svých spisech kritizuje vědecké pojetí času jako diskontinuální a homogenní následnosti. Vědecké metody tak podle Bergsona nevedou k autentickému poznání skutečnosti, která je ve své podstatě kontinuální a ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV