• Analýza diskuze o úpravě pravomocí prezidenta ČR ve světle ústavních změn a zavedení přímé volby 

   Defence status: DEFENDED
   Koudelová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Cílem této práce je analyzovat debatu o úpravách pravomocí prezidenta v České republice mezi lety 1992 až 2015. Analýza je provedena na základě legislativních návrhů, které se přímo či nepřímo týkaly vymezení role prezidenta. ...
  • Aplikace teorie koalic na proces utváření krajských rad v České republice po volbách v roce 2008 a 2012 

   Defence status: DEFENDED
   Vymyslický, Jaromír (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 27. 1. 2014
   This diploma thesis "Application of the theory of the process of forming coalitions of regional councils in the Czech Republic after the elections in 2008 and 2012" discusses the process of establishing regional coalitions ...
  • Diskurzivní analýza politických postojů prezidenta České republiky Miloše Zemana a krajně pravicových politických stran 

   Defence status: DEFENDED
   Vocel, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   Klíčová výzkumná otázka mé diplomové práce se zabývá problémem, zda prezident České republiky Miloš Zeman vytváří stejný diskurz jako krajně pravicové politické strany v České republice. Výzkum se týká společenského diskurzu ...
  • Hnutí ANO před parlamentními volbami 2017 

   Defence status: DEFENDED
   Měska, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 25. 9. 2018
   Cílem diplomové práce je za přispění metodologických východisek analyzovat postavení hnutí ANO v českém stranickém systému. Diplomová práce se zaměřuje na posouzení voličských přesunů a volebních programů českých politických ...
  • Ideologická profilace hnutí ANO 2011 a jeho vztah k pravicovým politickým stranám 

   Defence status: DEFENDED
   Rysová, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 12. 6. 2017
   This thesis analyzes how a new political party ANO 2011 operates in the Czech party system. The main objective is to find out if ANO 2011 is profiling as another right-wing party - in the context of the decrease of electoral ...
  • Koaliční politika malých stran v České republice po volbách 2017 

   Defence status: DEFENDED
   Sobotková, Dominika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 25. 9. 2019
   Tato práce se zabývá postavením malých stran v českém parlamentním systému po volbách do Poslanecké sněmovny na podzim roku 2017 se zaměřením na období od oficiálního zahájení předvolební kampaně 2. května 2017 do vydání ...
  • Komparace politických stran ODS a TOP09: program versus realita 

   Defence status: DEFENDED
   Batko, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
   The bachelor thesis "Comparison of the Political Parties ODS and TOP 09: Programe versus Reality" analyses how successful were the mentioned political parties in the implementation of their election programmes in actual ...
  • Krajské volby v ČR 2016 z pohledu volební kampaně 

   Defence status: DEFENDED
   Huňady, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 21. 6. 2018
   Tato práce analyzuje volební kampaně šesti stran a hnutí (ANO 2011, ČSSD, TOP 09, ODS, KSČM, KDU-ČSL) a jedné koalici (SPD-SPO). Cílem diplomové práce je analýza volebních kampaní před volbami do krajských zastupitelstev, ...
  • Kvantitativní analýza parlamentní činnosti poslanců Parlamentu České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Hájek, Lukáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
   Bachelor thesis A Quantitative Analysis of the Parliamentary Activities of Members of the Parliament of the Czech Republic is divided into two parts - the theoretical and the practical. The first part describes the theoretical ...
  • Kvantitativní analýza preferenčního hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Cvejn, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 22. 1. 2014
   The thesis deals with preferential voting in regional elections in the Czech Republic. The preferential vote has had little effect until recent adjustment of electoral system, which lowered the eligibility threshold from ...
  • Miloš Zeman premiér a prezident: názorová proměna či kontinuita? 

   Defence status: DEFENDED
   Hnízdil, Ivo (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 14. 6. 2016
   The aim of this thesis is to analyse opinions of Milos Zeman as the prime minister and as the president in similar political situations in three circuits, while selected issues closely touched the offices of the Prime ...
  • Míra korupce v ČR: Politická řešení vlád v období let 2010-2017 

   Defence status: DEFENDED
   Uchytilová, Gabriela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 14. 6. 2018
   The bachelor thesis "The corruption rate in the Czech Republic: Government's political solutions in 2010-2017" deals with anti-corruption policy at the governmental level. The first part pays attention to corruption from ...
  • Občanská hnutí mezi roky 1977-1989 v Československu 

   Defence status: DEFENDED
   Hoznour, Šimon (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 19. 1. 2015
   The thesis deals with selected civic movement in Czechoslovakia. Main goal is if the dissent had any impact on the end of the totalitarian regime in Czechoslovakia. I examine the gradual development of selected civic ...
  • Parlamentní volby v Lotyšsku 2018 

   Defence status: DEFENDED
   Hvězda, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 25. 1. 2021
   Tato bakalářská práce je případovou studií třináctých parlamentních voleb v Lotyšsku, které se konaly 6. října 2018. V první kapitole představuje politický a stranický systém Lotyšska a jeho vývoj po pádu Sovětského svazu; ...
  • Parlamentní volby v Lotyšsku 2018 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Hvězda, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 10. 6. 2019
   This bachelor thesis is a case study of the thirteenth parliamentary election in Latvia that took place on October 6, 2018. The first chapter introduces political and party system of Latvia and its development after the ...
  • Parlamentní volby v SR v roce 2016: analýza příčin volebních výsledků a povolebních vyjednávání 

   Defence status: DEFENDED
   Trojanová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 12. 6. 2017
   Cílem práce je analyzovat příčiny výsledků parlamentních voleb na Slovensku konaných v teoretické části práce je na základě Ústavy SR nejprve popsán průběh sestavování vlády. Dále je prostor věnován důrazem na koaliční ...
  • Politická participace národnostních menšin v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Větrovec, Lukáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 23. 1. 2020
   Předkládaná diplomová práce se zabývá politickou participací národnostních menšin v České republice. Hlavním cílem práce je zjistit, jaké mají národnostní menšiny možnosti vstupu do politického procesu za účelem artikulace ...
  • Politická participace Romů v Českých Budějovicích 

   Defence status: DEFENDED
   Větrovec, Lukáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 12. 6. 2017
   Cílem této bakalářské práce je analyzovat politickou participaci Romů v Českých Budějovicích. Teoretická část seznamuje čtenáře s problémy, které nejvíce postihují život romské menšiny a nezanedbatelně ovlivňují i jejich ...
  • Proces schvalování zákonů v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Jabůrek, Lukáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 14. 6. 2018
   Výzkum se zabývá otázkou, jak v praxi funguje proces schvalování zákonů v České republice, od jejich navrhování, přes schvalování, až po samotnou implementaci. Veřejnost zastává názor, že schvalování zákonů a jednání ...
  • Proměna exekutivních koalic na Magistrátu Hlavního města Prahy ve volebním období 2010-2014 

   Defence status: DEFENDED
   Horký, Miroslav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 6. 2. 2017
   (abstrakt) Cílem předkládané diplomové práce Proměna exekutivních koalic na Magistrátu Hlavního města Prahy ve volebním období 2010 - 2014 je co nejdetailnější analýza vlivů, které se projevují v procesu ustavování ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV