• Adaptace starší látky u Akutagawy a Dazaie 

   Talpová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 9. 2009
   V této práci se zabývám rozborem šesti povídek Rjúnosuke Akutagawy a Osamu Dazaie - V houštině (Jabu no naka), Praskavá hora (Kačikačijama), O hlavě, která upadla (Kubi ga očita hanaši), Modrý bambus (Čikusei), Smrt křesťana ...
  • Aspektuálnost v japonštině 

   Šmídová, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
   Práce se pokouší zmapovat kategorii aspektuálnosti v japonském jazyce. Na začátku uvádí obecnou definicí aspektuálnosti a následně ji aplikuje v jazykovém kontextu japonštiny. V příslušných kapitolách popisuje jednotlivé ...
  • Charakteristika literárního díla Ibuse Masudžiho "Hondžicu kjúšin". Mistrovské užití koheze 

   Šimůnek, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 30. 9. 2010
   Podrobná a rozsáhlá analýza celého díla "Hondžicu Kjúšin" ("Dnes se neordinuje") ukázala několik zásadních aspektů koheze v Ibuseho kompozici textu. Dílo jako celek i jednotlivé části (texty) lze ...
  • Drama "Jošicune mezi květy sakur". Minamoto no Jošicune jako stratég, dvořan a literární mýtus. 

   Ryndová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
   Autorka si v rámci disertační práce klade za cíl představit hru Jošicune mezi květy sakur (Jošicune senbon zakura) jakožto unikátní součást japonského dramatu, která se vyznačuje značnou komplexností a zaujímá výjimečné ...
  • Drama "Jošicune mezi květy sakur". Minamoto no Jošicune jako stratég, dvořan a literární mýtus. 

   Ryndová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 9. 2013
   Autorka si v rámci disertační práce klade za cíl představit hru Jošicune mezi květy sakur (Jošicune senbon zakura) jakožto unikátní dílo japonského dramatu, které se vyznačuje značnou komplexností a zaujímá výjimečné místo ...
  • Dvojí reprezentace moderní japonské literatury: Kawabata Jasunari a Óe Kenzaburó 

   Williams, Naděžda (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 25. 1. 2008
   V následující diplomové práci se budu zabývat srovnáním dvou japonských držitelů Nobelovy ceny za literaturu. Jsou jimy Kawabata Jasunari, který získal cenu v roce 1968 a óe Kenzaburó, jenž svého krajana doplnil o dvacet ...
  • Giongo, gitaigo v prozaických dílech Mijazawy Kendžiho 

   Stachová, Pavlína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 6. 2010
   Práce pojednává o onomatopoických slovech vyskytujících se v prozaických dílech Mijazawy Kendžiho. Nejprve je uvedena základní charakteristiku japonských onomatopoických slov a to jak z pohledu morfologického, tak také ...
  • Hledání hrdiny - izanagiovský mýtus jako interpretační klíč k postavám protagonistů Haruki Murakamiho 

   Jurkovič, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 9. 2017
   Tématem práce je v díle Haruki Murakamiho velmi frekventovaný motiv protagonisty, zachraňujícího svou ženu z jiného světa. Jde o variantu orfického mýtu, již na základě nápadné podobnosti s mýtem o bohu Izanagim a bohyni ...
  • Ihara Saikaku a jeho povídky z vojenského a měšťanského prostředí 

   Lastivková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 9. 2008
   Tématem diplomové práce jsou povídky Ihary Saikakua z měšťanského a vojenského prostředí. V úvodu je nastíněn vývoj japonské společnosti období Genroku a literárního díla Ihary Saikakua, básníka a prozaika. Jádrem práce ...
  • Iruikon'intan: příběhy partnerství lidí a zvířat v japonské literatuře v minulosti a současnosti 

   Procházková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 1. 6. 2007
   Vnímavý čtenář moderní japonské literatury si nemůe nevimnout hojného uití mytických motivů a odkazů na klasickou japonskou literaturu. V povídce Joimoto Banany Stín měsíčního svitu se setkáváme s tradiční japonskou ...
  • Japonská příslovce vyjadřující míru 

   Jandejsková, Viola (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 6. 2010
   Práce pojednává japonské příslovce míry vyjadřující vysokou míru z hlediska morfologického, sémantického i syntaktického. Nejprve uvádím základní informace o japonských příslovcích obecně. U jednotlivých příslovcí pak ...
  • Japonská větná doplnění 

   Celbová, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 9. 2008
   V úvodu této práce jsme si položili praktickou otázku, zda existují jasně vymezitelná pravidla, jimiž se řídí distribuce partikulí užívaných v konstrukcích větných frází s obsahovými propozicemi; a pakliže existují, jaká ...
  • Jazyk gest (sémiotická analýza pohybové složky divadla nó) 

   Burešová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   Tato diplomová práce nabízí pohled na způsob zkoumání taneční složky divadla nó jako "jazyka gest", který podrobuje sémiologickému rozboru. Zabývá se jednak formální strukturou tance v nó - jejím historickým vznikem, změnami ...
  • Jazykové prostředky v japonštině odpovídající infinitivu v češtině 

   Řezníčková, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 9. 2009
   Práce sleduje tyto cíle: 1. Podat syntaktickou charakteristiku infinitivu v češtině jako slovně druhové formy plnící primární a sekundární funkce při tvorbě výpovědí a textu. 2. Vytvořit korpus příkladů užití infinitivu v ...
  • Jazykové prostředky vyjadřující dativ 

   Jandejsková, Viola (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 2. 2013
   This thesis disserts on problem of translation of dative relations in Karel Čapek's "Tales from two pockets" into Japanese. Goal of the thesis is to identify and describe means of expression of dative in Japanese translation ...
  • Keigo - jazykové prostředky v jaonštině sloužící k vyjádření slušnosti, zdvořilosti a uctivosti 

   Kotek, Filip (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   Tato bakalářská práce se zabývá kategorií honorifických výrazů keigo, v níž jsou shromážděny jazykové prostředky vyjadřující uctivost, skromnost a slušnost. Věnuje se způsobům klasifikace honorifik s důrazem na současný ...
  • Kniha Laozi. Překlad s filologickým komentářem 

   Sehnal, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 2. 2012
   Tato dizertační práce je komentovaným překladem jednoho z nejdůležitějších textů staročínské filozofie, knihy Laozi. Překlad je založen na podrobné jazykové analýze textu. Autor zanalyzoval všech zhruba 5000 slov, ze kterých ...
  • Kompozice a narativní strategie v díle Kawabaty Jasunariho Sněhová země 

   Černáková, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 21. 9. 2007
   Román Sněhová země je společně s Hlasem hory považován ze stěžejní dílo Kawabaty Jasunariho. Úvodní pasáž, při níž se čtenáři až tají dech, bývá velmi často citována v japonských učebnicích literatury a svědčí tak o tom, ...
  • Koncept upája v Japonsku raného středověku. Využití schopnosti výběru vhodných prostředků (upája) v průběhu dramatických proměn tzv. nových kamakurských škol buddhismu 

   Vrba, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 28. 1. 2010
   Obecně se píše, že během období Kamakura (1185-1333) došlo k radikální proměně na scéně japonského buddhismu. Tato proměna však byla možná jen díky souhře mnoha faktorů, které umožnily, že doba, respektive společnost, byla ...
  • Kondžaku monogatori jako jeden z pramenů japonské literární tradice 

   Vlček, Karel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 5. 2008
   Účelem této práce je podat byt' jen velmi kusý a dílčí pohled na středověkou sbírku povídek secuwa, Kondžaku monogatari. Je třeba upozornit, že jsem se zde zabýval pouze povídkami z japonské části sbírky, téměř úplně pomíjím ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV