• Adaptace starší látky u Akutagawy a Dazaie 

   Defence status: DEFENDED
   Talpová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 9. 2009
   V této práci se zabývám rozborem šesti povídek Rjúnosuke Akutagawy a Osamu Dazaie - V houštině (Jabu no naka), Praskavá hora (Kačikačijama), O hlavě, která upadla (Kubi ga očita hanaši), Modrý bambus (Čikusei), Smrt křesťana ...
  • Aspektuálnost v japonštině 

   Defence status: DEFENDED
   Šmídová, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
   Práce se pokouší zmapovat kategorii aspektuálnosti v japonském jazyce. Na začátku uvádí obecnou definicí aspektuálnosti a následně ji aplikuje v jazykovém kontextu japonštiny. V příslušných kapitolách popisuje jednotlivé ...
  • Charakteristika literárního díla Ibuse Masudžiho "Hondžicu kjúšin". Mistrovské užití koheze 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Šimůnek, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 30. 9. 2010
   Podrobná a rozsáhlá analýza celého díla "Hondžicu Kjúšin" ("Dnes se neordinuje") ukázala několik zásadních aspektů koheze v Ibuseho kompozici textu. Dílo jako celek i jednotlivé části (texty) lze ...
  • Drama "Jošicune mezi květy sakur". Minamoto no Jošicune jako stratég, dvořan a literární mýtus. 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Ryndová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
   In her doctoral thesis the author would like to present the play Yoshitsune and the Thousand Cherry trees (Yoshitsune senbonzakura) as a unique piece of Japanese drama which has a great complexity and an outstanding place ...
  • Drama "Jošicune mezi květy sakur". Minamoto no Jošicune jako stratég, dvořan a literární mýtus. 

   Defence status: DEFENDED
   Ryndová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 9. 2013
   In her doctoral thesis the author would like to present the play Yoshitsune and the Thousand Cherry trees (Yoshitsune senbonzakura) as a unique piece of Japanese drama which has a great complexity and an outstanding place ...
  • Dvojí reprezentace moderní japonské literatury: Kawabata Jasunari a Óe Kenzaburó 

   Defence status: DEFENDED
   Williams, Naděžda (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 25. 1. 2008
   V následující diplomové práci se budu zabývat srovnáním dvou japonských držitelů Nobelovy ceny za literaturu. Jsou jimy Kawabata Jasunari, který získal cenu v roce 1968 a óe Kenzaburó, jenž svého krajana doplnil o dvacet ...
  • Giongo, gitaigo v prozaických dílech Mijazawy Kendžiho 

   Defence status: DEFENDED
   Stachová, Pavlína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 6. 2010
   Práce pojednává o onomatopoických slovech vyskytujících se v prozaických dílech Mijazawy Kendžiho. Nejprve je uvedena základní charakteristiku japonských onomatopoických slov a to jak z pohledu morfologického, tak také ...
  • Hledání hrdiny - izanagiovský mýtus jako interpretační klíč k postavám protagonistů Haruki Murakamiho 

   Defence status: DEFENDED
   Jurkovič, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 9. 2017
   This thesis deals with a motive, very frequent in the novels of Haruki Murakami: a male protagonist trying to save his spouse, who has disappeared in a "different world". This can be of course interpreted as an orphic myth ...
  • Ihara Saikaku a jeho povídky z vojenského a měšťanského prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Lastivková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 9. 2008
   Tématem diplomové práce jsou povídky Ihary Saikakua z měšťanského a vojenského prostředí. V úvodu je nastíněn vývoj japonské společnosti období Genroku a literárního díla Ihary Saikakua, básníka a prozaika. Jádrem práce ...
  • Iruikon'intan: příběhy partnerství lidí a zvířat v japonské literatuře v minulosti a současnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 1. 6. 2007
   Vnímavý čtenář moderní japonské literatury si nemůe nevimnout hojného uití mytických motivů a odkazů na klasickou japonskou literaturu. V povídce Joimoto Banany Stín měsíčního svitu se setkáváme s tradiční japonskou ...
  • Japonská příslovce vyjadřující míru 

   Defence status: DEFENDED
   Jandejsková, Viola (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 6. 2010
   Práce pojednává japonské příslovce míry vyjadřující vysokou míru z hlediska morfologického, sémantického i syntaktického. Nejprve uvádím základní informace o japonských příslovcích obecně. U jednotlivých příslovcí pak ...
  • Japonská větná doplnění 

   Defence status: DEFENDED
   Celbová, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 9. 2008
   V úvodu této práce jsme si položili praktickou otázku, zda existují jasně vymezitelná pravidla, jimiž se řídí distribuce partikulí užívaných v konstrukcích větných frází s obsahovými propozicemi; a pakliže existují, jaká ...
  • Jazyk gest (sémiotická analýza pohybové složky divadla nó) 

   Defence status: DEFENDED
   Burešová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   Tato diplomová práce nabízí pohled na způsob zkoumání taneční složky divadla nó jako "jazyka gest", který podrobuje sémiologickému rozboru. Zabývá se jednak formální strukturou tance v nó - jejím historickým vznikem, změnami ...
  • Jazykové prostředky v japonštině odpovídající infinitivu v češtině 

   Defence status: DEFENDED
   Řezníčková, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 9. 2009
   Práce sleduje tyto cíle: 1. Podat syntaktickou charakteristiku infinitivu v češtině jako slovně druhové formy plnící primární a sekundární funkce při tvorbě výpovědí a textu. 2. Vytvořit korpus příkladů užití infinitivu v ...
  • Jazykové prostředky vyjadřující dativ 

   Defence status: DEFENDED
   Jandejsková, Viola (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 2. 2013
   Práce se zabývá problémem překladu dativních vazeb v díle Karla Čapka "Povídy z jedné a druhé kapsy" do japonštiny. Cílem práce je identifikovat a popsat výrazové prostředky dativu v japonském překladu a zjistit, zda se ...
  • Keigo - jazykové prostředky v jaonštině sloužící k vyjádření slušnosti, zdvořilosti a uctivosti 

   Defence status: DEFENDED
   Kotek, Filip (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   Tato bakalářská práce se zabývá kategorií honorifických výrazů keigo, v níž jsou shromážděny jazykové prostředky vyjadřující uctivost, skromnost a slušnost. Věnuje se způsobům klasifikace honorifik s důrazem na současný ...
  • Kniha Laozi. Překlad s filologickým komentářem 

   Defence status: DEFENDED
   Sehnal, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 2. 2012
   Tato dizertační práce je komentovaným překladem jednoho z nejdůležitějších textů staročínské filozofie, knihy Laozi. Překlad je založen na podrobné jazykové analýze textu. Autor zanalyzoval všech zhruba 5000 slov, ze kterých ...
  • Kompozice a narativní strategie v díle Kawabaty Jasunariho Sněhová země 

   Defence status: DEFENDED
   Černáková, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 21. 9. 2007
   Román Sněhová země je společně s Hlasem hory považován ze stěžejní dílo Kawabaty Jasunariho. Úvodní pasáž, při níž se čtenáři až tají dech, bývá velmi často citována v japonských učebnicích literatury a svědčí tak o tom, ...
  • Koncept upája v Japonsku raného středověku. Využití schopnosti výběru vhodných prostředků (upája) v průběhu dramatických proměn tzv. nových kamakurských škol buddhismu 

   Defence status: DEFENDED
   Vrba, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 28. 1. 2010
   Obecně se píše, že během období Kamakura (1185-1333) došlo k radikální proměně na scéně japonského buddhismu. Tato proměna však byla možná jen díky souhře mnoha faktorů, které umožnily, že doba, respektive společnost, byla ...
  • Kondžaku monogatori jako jeden z pramenů japonské literární tradice 

   Defence status: DEFENDED
   Vlček, Karel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 5. 2008
   Účelem této práce je podat byt' jen velmi kusý a dílčí pohled na středověkou sbírku povídek secuwa, Kondžaku monogatari. Je třeba upozornit, že jsem se zde zabýval pouze povídkami z japonské části sbírky, téměř úplně pomíjím ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV