• Člověk v prostoru, prostor v člověku. Procházka městem jako manifestace prostorovo-pobytového celku, chápaného za pomoci principu dějinného vědomí 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 26. 9. 2013
   This Thesis will be focused on relationship of human and space, formed by moment of their encounter. The main aim of work is to express relation between human and space in existential dimension of their mutual formation. ...
  • Detektiv, který se zmýlil ve své vlastní metodě 

   Defence status: DEFENDED
   Knorková, Marie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 23. 9. 2015
   In this thesis I analyze detective Sherlock Holmes method based on the semiotics of Ch. S. Peirce. I would like to show that although Holmes detective about his method claim that it is deductive, in-depth analysis shows ...
  • Fenomén dezinformace v českém mediálním prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Beránek, Matěj (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   Diplomová práce se zaměřuje na téma dezinformace, které analyzuje s ohledem na české mediální prostředí. Důraz je přitom kladen na obsahovou analýzu dezinformačních zpráv s ohledem na jejich persvazivní funkci - jaké jsou ...
  • Jak se byznys zelená: kritická diskurzivní analýza korporátní zelené zodpovědnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Tušková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 26. 10. 2012
   Diplomová práce představuje analýzu části veřejné korporátní komunikace, v níž nadnárodní společnosti pozitivně prezentují svou značku, technologie, činnost a především své hodnoty ve vztahu k otázkám ochrany životního ...
  • Katastrofa v Americe: kritická diskurzivní analýza hurikánu Sandy v českých médiích 

   Defence status: DEFENDED
   Bednářová, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 26. 9. 2013
   This thesis analyzes the way of presenting the catastrophe called Sandy in the Czech media. The motivation for choosing this topic was the ascertainment that the information about Sandy narrows only on the information about ...
  • Krameriovy noviny v letech 1790 - 1793 a jejich role při utváření české národní identity 

   Defence status: DEFENDED
   Boušová, Irena (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 26. 9. 2013
   This thesis deals with problematic of public space at the edge of modernity in Kramerius newspapers in Czech. The first part gatheres together the results from existing research literature, discusses the question of the ...
  • Moc, Panoptikum a Elektronický dohľad 

   Defence status: DEFENDED
   Packová, Katarína (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 26. 9. 2013
   The main aim of this diploma thesis is analysis of power, surveillance and control in today's society and their examples in new electronic analytical space that emerges within developement of information and communication ...
  • Ne/standard: moderní jazz a smrt autora 

   Defence status: DEFENDED
   Antoš, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 3. 2. 2017
  • Ne/standard: moderní jazz a smrt autora 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Antoš, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 9. 9. 2016
  • Point of view: David Lynch a intertextualita 

   Defence status: DEFENDED
   Suchnová, Silvie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 14. 9. 2012
   Diplomová práce na téma Point of view: David Lynch a intertextualita se zabývá tvorbou amerického filmového režiséra Davida Lynche, na niž pohlížíme z hlediska intertextuality. Cílem práce je ukázat, jakým způsobem manipuluje ...
  • Rétorické a argumentačné konštrukty a ich implementácia v súčasných politických programoch 

   Defence status: DEFENDED
   Ščerbak, Alexander (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 23. 9. 2016
   Diplomovú prácu tvorí popis politického programu ako základného stavebného kameňa politickej rétoriky a súvisiacich fenoménov českého a slovenského politického diskurzu, spôsob argumentácie, rétoriky a výpovede o nich a ...
  • Rétorika dobra: Vybrané problémy symbolické komunikace 

   Defence status: DEFENDED
   Abrahamyan, Marianna (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 21. 9. 2018
   Tato diplomová práce se zabývá rétorikou sociálního hnutí Ku Klux Klanu. Jedním z cílů práce je prostřednictvím obsahové analýzy analyzovat kódy, jimiž dochází ke konstrukci kategorií dobrého a zlého v diskurzu hnutí Ku ...
  • Semiotická analýza dance-popovej hudby v roku 2013 

   Defence status: DEFENDED
   Čemanová, Lucia (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 12. 2. 2015
   Anotácia V predkladanej diplomovej práci sa pokúsime analyzovať vybrané dance-popové nahrávky vydané v roku 2013, pričom využijeme semiotickú metódu. Cieľom práce je potvrdenie alebo vyvrátenie tvrdení o izomorfnosti tohto ...
  • Spin doctoring 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Vozková, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 14. 10. 2011
   Cílem tohoto textu je podat analýzu fenoménu spin doctoringu v rámci euroatlantického prostoru. Spin doctoři jsou vzdělaní lidé v oborech sémiotiky, kulturologie, public relations, politické komunikace a především znají ...
  • Spin doctoring - analýza techniky persvazivního ovlivňování veřejného mínění 

   Defence status: DEFENDED
   Vozková, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 9. 2. 2012
   Cílem tohoto textu je předložit kritickou reflexivní analýzu fenoménu spin doctoringu v rámci euroatlantického prostoru. Klademe si za cíl zjistit, zda spin doctoři k praxi krizové komunikace zužitkují poznatky sémiotiky, ...
  • Svět správného chlapa: Analýza diskursu televizních reklam na pivo 

   Defence status: DEFENDED
   Kroulík, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 12. 2. 2015
   Tato práce má za cíl kriticky popsat a použít metodu archeologie Michela Foucaulta pro deskripci diskurzu současných televizních reklam na pivo vysílaných v České republice. Teoretická část se snaží definovat pojmy jako ...
  • Teorie znaků Rogera Bacona 

   Defence status: DEFENDED
   Karľa, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 26. 10. 2012
   The subject of this thesis is Roger Bacon`s work De signis. Its goal is to consider in what sense Bacon works out the general theory of signs. In this sense the thesis` method is situated in the field of "archeology ...
  • Úloha hry v Peircově sémiotice 

   Defence status: DEFENDED
   Borč, Marek (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2020)
   Date of defense: 7. 2. 2020
   This thesis focuses on the basic delimiting of the issue of play within the framework C. S. Peirce's semiotics. Its objective is to expound and explicate the role of the phenomena of play in Peirce's philosophy ...
  • Význam rytmu v elektronické taneční hudbě 

   Defence status: DEFENDED
   Pálková, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 18. 6. 2015
   V této diplomové práci se pokusíme analyzovat význam rytmu v elektronické taneční hudbě. Cílem této práce je zjistit, jestli v tomto žánru dokáže rytmus tvořit významy a jaký má vliv na strukturu tohoto žánru. Práce se ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV