• Fenomén YouTuberů a jejich vliv na žáky 2. stupně 

   Michálková, Gabriela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 5. 2018
   This bachelor thesis deals with the problem of idol absence in adolescence, which explains in the context of YouTuber's phenomenon. Searching for the identity is a tough process and the internet's creators are idols for ...
  • Jedinec s diagnózou Aspergerův syndrom a jeho vzdělávání 

   Matoušková, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   Základní myšlenkou práce je seznámení s projevy poruchy zvané Aspergerův syndrom, hledání pomoci jedincům s tímto postižením, jejich zapojení do společnosti, zároveň pomoci pedagogům předcházet a řešit vzniklé konflikty. ...
  • Jedinec s diagnózou Aspergerův syndrom a jeho vzdělávání 

   Matoušková, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 30. 1. 2018
   Základní myšlenkou práce je seznámení s projevy poruchy zvané Aspergerův syndrom, hledání pomoci jedincům s tímto postižením, jejich zapojení do společnosti, zároveň pomoci pedagogům předcházet a řešit již vzniklé konflikty. ...
  • Minimalizace výchovných a vzdělávacích problémů dětí z neúplných rodin 

   Krumlová, Vendula (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 24. 5. 2016
   Cílem diplomové práce je popsat vhodné a ohrožující výchovné strategie, které vznikly v důsledku rozvodu rodičů, a na základě teoretických východisek a výzkumného šetření provedeného u vybrané skupiny respondentů formulovat ...
  • Míra individuálního přístupu k dětem v různých typech předškolních zařízení 

   Slejšková, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 5. 2018
   This Bachelor Thesis describes different types of pre-school facilities and individual care provided for children in each of them. The goal of this thesis is to find out what the point of view of the parents of the children ...
  • Odlišnosti výchovných stylů rodičů s pedagogickým vzděláním a rodičů bez pedagogického vzdělání 

   Šimonová, Jindra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   (in English) The design of the research pedagogical project deals with the way of raising children in families where the mother has university degree in education and in families where the parents do not have an education ...
  • Optimální prospívání pracovníků v pomáhajících profesích s využitím modelu PERMA 

   Machová, Irena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 5. 2018
   Diplomová práce se zabývá jedním z klíčových témat pozitivní psychologie, kterým je optimální prospívání, jenž je zasazeno do kontextu modelu Perma na pozadí pomáhajících profesí. Cílem diplomové práce je prozkoumat fenomén ...
  • Problematika dětí s vývojovou dysfázií ve školním prostředí 

   Sobíšková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 22. 5. 2017
   THESIS TITLE Children with Specific Language Impairment in the School Environment ABSTRACT The thesis focuses on children with specific language impairment (also called developmental dysphasia) in the school environment ...
  • Představy dětí z dětského domova o jejich budoucnosti 

   Mičínová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 5. 2018
   Tato diplomová práce zkoumá představy o budoucnosti dětí, přesněji adolescentů ve věku okolo 15 let, vyrůstajících v dětských domovech. Vychází ze zkušeností vychovatelů v dětských domovech s velmi ambiciózními představami ...
  • ,,Připravenost dítěte na školní vzdělávání - způsoby zjišťování školní zralosti" 

   Nová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 5. 2018
   This bachelor thesis, Child Readiness for School Education - Methods and Diagnostic Determinations of School Maturity, I deal with the topic of school maturity and school readiness with focus on child readiness for school ...
  • Psychická deprivace a její vliv na školní úspěšnost 

   Libichová, Nicola (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   This bachelor thesis deals with the issue, to what extent does a negative experience in the form of deprivation influence a school-aged child. First, the attention focuses on the theoretical part related to the subject of ...
  • Psychosociální klima tříd na středních školách různého zaměření 

   Vejvodová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Diplomová práce "Psychosociální klima tříd na středních školách různého zaměření" je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části se věnuji vymezení základních pojmů spojených s tématikou třídního ...
  • RESILIENCE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU V RŮZNÝCH TYPECH MATEŘSKÝCH ŠKOL 

   Frídová, Denisa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 24. 5. 2017
   Teoretická část Teoretická část se zabývá resiliencí dětí předškolního věku. Seznamuje čtenáře s pojmem resilience, s faktory, které resilienci ovlivňují. Je zde popsán vývoj resilience v kontextu vývoje dítěte. Další část ...
  • Rodičovské postoje k výchově dětí s poruchou autistického spektra 

   Kubínová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 22. 5. 2017
   This diploma thesis provide a comprehensive list of information about the attitudes of parents towards education of children with autism spectrum disorders. The aim of this thesis is to determine how the parents receive a ...
  • Role asistenta pedagoga v inkluzivním vzdělávání na základní škole 

   Mazánková, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 22. 5. 2018
   This bachelor thesis with the topic "The role of teacher's assistant in inclusive education on primary schools" is aiming to approach the role of teacher's assistant in the context of current legislation. The target is to ...
  • Rozvoj zručností u detí predškolského veku s poruchami autistického spektra 

   Černá, Radka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 22. 5. 2017
   Porucha autistického spektra, charakterizovaná deficitom zručností primárne v oblasti komunikácie, sociálnej interakcie a predstavivosti, je vďaka neustále narastajúcemu počtu diagnostikovaných detí veľmi aktuálnou témou. ...
  • Sociální připravenost dětí pro vstup do MŠ 

   Kašparová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Cílem bakalářské práce je zmapovat oblast sociální připravenosti dítěte pro vstup do mateřské školy z pohledu vývojové psychologie a vlivů moderního světa, ve kterém předškolní dítě vyrůstá a který ho ovlivňuje. Práce je ...
  • Specifika domácí přípravy žáků na anglický jazyk 

   Smrčková, Kamila (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   (in English) This diploma thesis deals with the instruction of home preparation of the lower secondary school students for English lessons. It describes the pupils, teachers and parents attitudes to English as a second ...
  • Strategie výchovy v bilingvní rodině 

   Fraňková, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 22. 5. 2017
   (česky) Bakalářská práce se zabývá specifiky výchovy v bilingvní rodině. Zaměřuje se především na strategie využívané při výchově v rodině, jejich pozitiva, negativa a případný dopad na vývoj řeči dětí bilingvně vychovávaných. ...
  • Vliv Mindfulness terapie na psychiku dítěte s Duální vyjímečností 

   Tichavová, Denisa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 22. 5. 2018
   The bachelor thesis describes the degree to which mindfulness therapy influences the psyche of a child diagnosed with twice exceptionality. The goal of my thesis is to prove positive effect of mindfulness therapy on gifted ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV