• Proteiny Bcl-2 rodiny a jejich funkce ve vnější mitochodnriální membráně během apoptózy 

   Defence status: DEFENDED
   Markupová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 6. 2010
   Apoptóza je formou programované buněčné smrti, je dějem zcela fyziologickým a je charakterizována specifickými morfologickými a biochemickými procesy. Na rozdíl od nekrózy, která postihne víceméně náhodnou buňku, je apoptóza ...
  • Stanovení exprese vybraných proteinů apoptotické kaskády v lidském endometriu 

   Defence status: DEFENDED
   Dolgovyazova, Anastassiya (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Apoptosa je programovan a bun e cn a smrt, kter a je vyvol ana nap r. z ava zn ymi mutacemi v DNA nebo bun e cn ym stresem. Hraje d ule zitou roli v udr zov an tk a nov e homeost azy pomoc eliminace star ych, nepot rebn ...
  • Stres a chování živočichů a člověka 

   Defence status: DEFENDED
   Balážová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 8. 9. 2009
  • Úloha proteinů Bcl rodiny v onkogynekologii 

   Defence status: DEFENDED
   Lidová, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 6. 2010
   Bcl-2 rodina zahrnuje asi 20 homologních proteinů, které mají stěžejní funkci při stimulaci a inhibici apoptózy. Vzájemný poměr pro- a antiapoptotických složek pak předurčuje definitivní osud buňky. Apoptóza je fyziologická ...
  • Změny v angiogenezi placenty a jejich vliv na opožděný intrauterinní růst plodu 

   Defence status: DEFENDED
   Kudějová, Alena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   Jakékoli patologické změny během normálního vaskulárního vývoje placenty mohou mít kritický dopad na růst a vývoj plodu. Důležitou roli ve formování vaskulárního systému placenty hraje proliferace a diferenciace několika ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV