• Architekt Antonín Tenzer 

   Pučerová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Dílo Antonína Tenzera zahrnuje tvorbu z období šesti desítek let v bouřlivých etapách vývoje československé architektury. Architekt je znám jako jeden z představitelů avantgardy a vrcholného funkcionalismu, autor fakultní ...
  • Architekt Antonín Tenzer: projekty a realizace 1930-1945 

   Pučerová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 9. 2007
   Cílem diplomové práce JC zmapování a analýza prvních prací Antonína Tenzera od doby studia (absolvoval roku 1933 na Uměleckoprůmyslové škole v Praze) až po založení atelieru společně s Richardem Podzemným ( 1939). Kromě ...
  • Architektura a feminismus v Československu 1. poloviny 20. století 

   Guzik, Hubert Kamil (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   Tato práce zkoumá vztahy architektury a feminismu v Československu první poloviny 20. století. Na jejím počátku definujeme dynamiku československého feminismu a architektury na základě teorie společenských hnutí. Důraz je ...
  • Auguste Perret a česká architektura 

   Veselá, Radmila (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   Auguste Perret vstoupil do d jin architektury jako první architekt, který využil železobetonu jako výrazového materiálu. D m v ulici Franklin, garáže Ponthieu, kostel v Le Raincy p edstavují milníky ve vývoji sv tové ...
  • Česká bytová výstavba 1958-1970 

   Novotná, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 9. 2018
   1 ABSTRAKT Předkládaná disertační práce se věnuje vybraným tématům bytové výstavby v šedesátých letech - experimentálním domům a panelovým sídlištím - a zkoumá je ve čtyřech samostatných vrstvách: politické, ideologické, ...
  • Česká urbanistická tvorba 1938-1948: regionalismus a činnost Zemského studijního a plánovacího ústavu v Brně. 

   Pražanová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Předmětem předkládané práce je poznání činnosti Zemského studijního a plánovacího ústavu v Brně a vykreslení regionalistických tendencí v českém urbanismu v čtyřicátých let. Časový rámec textu vytyčuje doba aktivní existence ...
  • Československá skupina CIAM po druhé světové válce 

   Hanáčková, Marcela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 9. 2007
   Mezinárodní kongresy moderní architektury (CIAM) měly velký vliv na vývoj moderní architektury jak v meziválečném, tak i v poválečném období. Československá skupina CIAM zaujímala v dějinách organizace poměrně významné ...
  • Japan Modern Architecture 1945-1970. Discourse in the mid-20th-century Europe 

   Hojda, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 17. 9. 2018
   Tato disertační práce se zabývá myšlením a představami o japonské architektuře v západním, hlavně evropském diskurzu mezi lety 1945 a 1970. Někteří architekti zaznamenali překvapivé podobnosti mezi principy moderní ...
  • Kavárenská architektura - kavárenský prostor v studiích a realizacích architektury první poloviny 20. století 

   Bendová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 24. 9. 2013
   Disertační práce pod titulem Kavárenská architektura. Kavárenský prostor ve studiích a realizacích architektury 1. poloviny 20. století se zabývá otázkou významu a podoby instituce kavárny v moderní době, od 18. století, ...
  • Ladislav Žák (1900-1973) 

   Dvořáková, Dita (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 30. 6. 2009
   Předmětem předkládané práce je monografické zpracování díla Ladislava Žáka (1900- 1973), všestranného tvůrce, který kromě architektury zasáhl do oboru malířství, designu nábytku a krajinářství. Praktickou činnost podložil ...
  • Ladislav Žák (1900-1973) 

   Dvořáková, Dita (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 1. 6. 2009
   Předmětem předkládané práce je monografické zpracování díla Ladislava Žáka (1900- 1973), všestranného tvůrce, který kromě architektury zasáhl do oboru malířství, designu nábytku a krajinářství. Praktickou činnost podložil ...
  • Mezi místem, reprezentací a možnostmi: Hledání urbanistického umístění a architektury československé parlamentní budovy 

   Kober, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Klíčová slova Reprezentace - parlamentní budova - soutěže - veřejná debata - centrum Prahy - Československo - Střední Evropa Anotace Jan Kober: Mezi místem, reprezentací a možnostmi: Hledání urbanistického umístění a ...
  • Německá sociálně demokratická architektura komunálního bydlení v Ústí nad Labem v letech 1918-1938. 

   Prouza, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 24. 9. 2013
   4 Německá sociálně demokratická architektura komunálního bydlení v Ústí nad Labem v letech 1918-1938 Ing. arch. Pavel Prouza Školitel: Prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc. Abstrakt Disertační práce se zabývá tématem architektury ...
  • Vladimír Fultner ve spleti české architektury do roku 1914 

   Pencák, Marcel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 28. 11. 2011
   Práce se zaměřuje na monografické zachycení života a díla Vladimíra Fultnera (1887-1918), jehož jméno bývá v historii české architektury opomíjeno či ponecháváno na okraji. Při podrobném výzkumu se však ukazuje, že jeho ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV