• 3D rekonstrukce krajiny na příkladu zaniklých obcí v českém pohraničí a vojenských újezdech 

   Defence status: DEFENDED
   Jelének, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   3D rekonstrukce krajiny na příkladu zaniklých obcí v českém pohraničí a vojenských újezdech Abstrakt Tato práce se zabývá teoretickými i praktickými možnostmi využití geoinformačních systémů k vytvoření trojrozměrného ...
  • 3D REKONSTRUKCE ZANIKLÉ KRAJINY STŘEDNÍHO POVLTAVÍ 

   Defence status: DEFENDED
   Oktábec, Marek (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
  • 3D rekonstrukce zaniklých částí města Dobříš 

   Defence status: DEFENDED
   Koucká, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 6. 2011
   Hlavním předmětem této práce je rekonstrukce a následná vizualizace vícerozměrného modelu pomocí geoinformačních systémů. Práce se zabývá také problematikou související s tématem. 3D rekonstrukce se týká oblasti Mírového ...
  • 3D rekonstrukce zaniklých sídel ve středním Povltaví 

   Defence status: DEFENDED
   Andrštová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   3D rekonstrukce zaniklých sídel ve středním Povltaví ABSTRAKT Tato práce se zabývá využitím geoinformačních systémů k vytvoření trojrozměrného modelu krajiny. Hlavním tématem bakalářské práce je 3D rekonstrukce zaniklých ...
  • 3D vizualizace budov kampusu Albertov 

   Defence status: DEFENDED
   Peterková, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   3D vizualizace budov kampusu Albertov Abstrakt Tato práce se zabývá teoretickými a praktickými aspekty tvorby trojrozměrného modelu krajiny a zástavby za pomoci geoinformačních technologií, konkrétně programového vybavení ...
  • 3D vizualizace rekonstruovaných sídel ve webovém prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Kryshenyk, Pavlo (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 6. 2013
   3D vizualizace rekonstruovaných sídel ve webovém prostředí Abstrakt Hlavním účelem této práce je 3D rekonstrukce a následná vizualizace historického urbanistického objektu ve webovém prostředí. Práce se také zabývá ...
  • Aktualizace dat land use katastrální evidence s využitím družicových dat Sentinel-2 

   Defence status: DEFENDED
   Šaffová, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 29. 1. 2020
   Updating of land use cadastral records using satellite data Sentinel-2 Abstract The aim of the project is to propose a methodical procedure which will classify selected land use classes with an accuracy of more than 80 %. ...
  • Analýza dostupnosti a optimalizace výjezdových stanovišť záchranné služby v ČR pomocí nástrojů GIS 

   Defence status: DEFENDED
   Paraj, Zsolt (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Bakalářská práce se zabývá modelováním aktuální situací zdravotnické záchranné služby v České republice z hlediska plošného překrytí území a dostupnosti pozemních záchranných jednotek. Předmětem je také navrhnout vylepšení ...
  • Analýza dostupnosti zastávek MHD v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Kapusta, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Tato práce se zabývá síťovou analýzou dostupnosti a spádovosti městské hromadné dopravy v Praze. Odborná část práce se věnuje tematice dostupnosti a síťovým analýzám, které byly provedeny v prostředí ArcGIS 9.3 společnosti ...
  • Analýza dostupnosti zdravotní péče v Česku 

   Defence status: DEFENDED
   Vaněk, David (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Tato bakalářská práce se zabývá aplikací síťových analýz při zkoumání prostorové dostupnosti ambulantní zdravotní péče v Česku v prostředí GIS. Jsou analyzovány sítě zdravotnických zařízení pro dvě pojišťovny, a to Všeobecné ...
  • Analýza změn dostupnosti do základních škol ČR od roku 1961 

   Defence status: DEFENDED
   Mattern, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 6. 2010
   Analýza změn dostupnosti do základních škol ČR od roku 1961 Abstrakt Hlavním cílem této práce je analyzovat vývoj dostupnosti do základních škol v ČR od roku 1961 do současnosti osobní automobilovou dopravou pomocí síťových ...
  • Aplikace GIS v hodnocení renaturací vodních toků 

   Defence status: DEFENDED
   Havránková, Ivana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Aplikace GIS v hodnocení renaturací vodních toků Abstrakt Daná práce se zabývá využitím geoinformačních systémů v problematice renaturací a revitalizací vodních toků. Konkrétně jde o aplikaci geoinformačích systému v ...
  • Aplikace GIS v precizním zemědělství 

   Defence status: DEFENDED
   Buřičová, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
  • Aplikace GIS ve vodohospodářství na příkladu regionu Dobříšsko 

   Defence status: DEFENDED
   Hladíková, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 18. 6. 2010
   Aplikace GIS ve vodohospodářství na příkladu regionu Dobříšsko Abstrakt Předkládaná bakalářská práce se zabývá využitím geoinformačních systémů (GIS) ve vodohospodářství. Je zde analyzována změna vodních zdrojů - konkrétně ...
  • Aplikace metodiky LANDEP v krajinně-ekologickém plánování na vybraném území Česka 

   Defence status: DEFENDED
   Schneiderová, Jitka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
  • Assessment of vegetation phenology using Sentinel-2 time series data 

   Defence status: DEFENDED
   Danilchyk, Tatsiana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 26. 1. 2022
   Cílem této práce je vyhodnotit detekci fenologických fází vegetace na základě fenometrických parametrů podle archivních dat Sentinel-2 ve vybraných oblastech v období 2018-2020. V první části práce je uveden literární ...
  • A correction of the local incidence angle of SAR data: a land cover specific approach for time series analysis 

   Defence status: DEFENDED
   Paluba, Daniel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 11. 9. 2020
   To ensure the highest possible temporal resolution of SAR data, it is necessary to use all the available acquisition orbits and paths of a selected area. This can be a challenge in a mountainous terrain, where the side-looking ...
  • Datové zdroje hodnocení land use v Česku 

   Defence status: DEFENDED
   Václavík, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Datové zdroje hodnocení land use v Česku Abstrakt Cílem této práce bylo navrhnout a vytvořit nástroj pro záznam chyb v mapách land use a land cover. Byla vyvinuta online interaktivní mapová aplikace, která má dva módy. ...
  • Detekce Land Cover Change se zaměřením na zemědělskou půdu 

   Defence status: DEFENDED
   Klouček, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 9. 2016
   Hlavní náplní práce je tvorba a zhodnocení modelů pro detekci změny orné půdy na travní porost založená na hybridní Change Detection metodě, která kombinuje přístupy vycházející z výpočtu vegetačních indexů, odčítání obrazu ...
  • Dlouhodobé změny krajiny Albertova 

   Defence status: DEFENDED
   Holman, Lukáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 18. 6. 2010
   Dlouhodobé změny krajiny Albertova Abstrakt Předkládaná práce se zabývá implementací geoinformačních systémů do problematiky historického land use s využitím dostupných historických i aktuálních mapových podkladů a leteckých ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV