Now showing items 1-20 of 111

  • The Accession of European Union to the European Convention on Human Rights 

   Defence status: DEFENDED
   Brtna, Dominik (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 26. 9. 2022
   1 The Accession of the European Union to the European Convention on Human Rights 1. Abstract in English This diploma thesis focuses on the relationship between the European Union (EU) and the European Convention on Human ...
  • Accountability Architecture of International Organizations of International Development Law 

   Defence status: DEFENDED
   Obračajová, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 4. 2017
   Stavba a struktura odpovědnosti mezinárodních organizací v oblasti mezinárodního rozvojového práva Diplomová práce se zabývá odpovědností ve smyslu anglického accountability mezinárodních organizací v oblasti mezinárodního ...
  • Analýza aplikovatel'nosti medzinárodného humanitárneho práva 

   Defence status: DEFENDED
   Mačák, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 29. 5. 2007
  • Aspekty mezinárodního práva veřejného v souvislosti s bojem proti terorismu 

   Defence status: DEFENDED
   Bednář, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 2. 2009
  • Azyl a uprchlictví ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva 

   Defence status: DEFENDED
   Kubátová, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 20. 1. 2015
   Resumé - Azyl a uprchlictví ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva Práce se zabývá problematikou azylu a uprchlictví v kontextu Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod z roku 1950 a judikatury ...
  • Crisis of the WTO dispute settlement system - MPIA 

   Defence status: DEFENDED
   Červinka, František (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2023)
   Date of defense: 6. 9. 2023
   The Dispute settlement system of the World Trade Organization is in a crisis. The demise of the Appellate Body signals tough times for the multilateral trading system. The Appellate Body is now devoid of its adjudicators, ...
  • Definice uprchlíka, její výklad a aplikace v současném mezinárodním právu. 

   Defence status: DEFENDED
   Honusková, Věra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 4. 2011
   Resumé Práce zkoumá definici uprchlíka a její výklad a aplikaci v současném mezinárodním právu. Vymezení zpracovávané látky je dáno smluvním instrumentem z roku 1951, kterým státy přijaly definici uprchlíka, Úmluvou o ...
  • Diplomatická ochrana 

   Defence status: DEFENDED
   Režná, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 5. 2006
  • Diplomatický azyl 

   Defence status: DEFENDED
   Vlková, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 1. 2008
  • Donucení organizovaným společenstvím států 

   Defence status: DEFENDED
   Zbořil, František (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 9. 5. 2006
  • Eurasijská Ekonomická Unie: vývoj, problémy a perspektivy 

   Defence status: DEFENDED
   Prokhorov, Svyatoslav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 19. 6. 2019
   Název práce: Eurasijská Ekonomická Unie: vývoj, problémy a perspektivy. Tématem práce je Eurasijská Ekonomická Unie (EEU) - regionální mezinárodněprávní organizace, nadělená mezinárodněprávní subjektivitou, která vznikla ...
  • Evropské instrumenty v boji proti mezinárodnímu terorismu 

   Defence status: DEFENDED
   Košulič, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 31. 10. 2006
  • Genocida v mezinárodním právu 

   Defence status: DEFENDED
   Hokr, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   1 Abstrakt Genocidium se řadí mezi tzv. zločiny podle mezinárodního práva. Zločinem podle mezinárodního práva se rozumí jednání fyzické osoby, která v úředním postavení nebo se souhlasem státu svým jednáním porušuje ...
  • Humanitárna intervencia z pohľadu medzinárodného práva 

   Defence status: DEFENDED
   Ondrovičová, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 25. 9. 2012
   Práca sa zaoberá skúmaním problematiky humanitárnej intervencie. Hoci je na túto oblasť možné nahliadať z viacerých hľadísk, v tejto práci je koncentrácia zameraná na právnu problematiku tohto konceptu. Napriek tomu, že ...
  • Implementace statutu Mezinárodního trestního soudu do národní právní úpravy 

   Defence status: DEFENDED
   Polerecká, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 10. 2010
   Závěr Na závěr bych shrnul obsah a výsledky mé práce. Do první části této práce jsem zařadil kapitolu, která pojednává o situaci, která panovala po mnichovském diktátu, o jeho následcích a která následně vyvrcholila obsazením ...
  • Imunity státních představitelů vůči cizí trestní jurisdikci 

   Defence status: DEFENDED
   Kosík, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 29. 6. 2017
   Předkládaná diplomová práce se zabývá imunitami státních představitelů, kterým ji přiznává mezinárodní právo, a to vůči cizí trestní jurisdikci. Cílem této práce je určit, zda vůbec, popřípadě v jakých případech, může ...
  • Imunity státních představitelů vůči cizí trestní jurisdikci 

   Defence status: DEFENDED
   Stachová, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 29. 5. 2018
   Tato diplomová práce se zabývá imunitami státních představitelů, od těch nejvyšších až po ty méně významné, vůči trestní jurisdikci cizího státu, tedy jestli jiný stát může vykonat svou moc nad činy, které daní představitelé ...
  • Indigenous Peoples' Land Rights in Latin America 

   Defence status: DEFENDED
   Černota, Nela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 24. 6. 2020
   Indigenous Peoples' Land Rights in Latin America Indigenous peoples' cultures are known for their collective, spiritual, intergenerational relationship to their ancestral lands. Indigenous peoples not only depend on their ...
  • Inštitút ius cogens v medzinárodnom práve 

   Defence status: DEFENDED
   Sýkorová, Michaela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 15. 9. 2017
  • Interpretace dohody TRIPS z pohledu práva na zdraví 

   Defence status: DEFENDED
   Martínková, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 30. 1. 2007

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV