• Asistenti v chráněném bydlení pro lidi s mentálním postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Vránová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 15. 9. 2006
   Tématem této diplomové práce Je asisten~;e v chráněném bydleni pro lidi s mentálnf retardací a zejména pak její psychologické aspekty. Inspirací mi byla pracovní zkušenost z chráněného bydlení pro lidi s mentální retardací ...
  • Diagnostika Aspergerova syndromu: ověřovací studie české verze ASSQ a ASAS 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčířová, Helena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 3. 2006
   In a theoretical part of the present study we describe history, epidemiology, ethiology, diagnostic classification, diagnostic criteria and clinical features of Asperger syndrome, comorbidity, theory of autism, differential ...
  • Diagnostika školní zralosti v souvislosti s adaptací žáků v 1.ročníku ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Hnyková, Radka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 9. 2012
   Teoretická část diplomové práce se zabývá vymezením vývojové charakteristiky období od tří do osmi let (tj. předškolního a mladšího školního věku). Více se věnuje problematice školní zralosti, možnostem její diagnostiky a ...
  • Faktory ovlivňující volbu církve u mladých konvertitů 

   Defence status: DEFENDED
   Čihánková, Ivana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   The subject of this dissertation is the course of religious conversion and the process of decision-making when converts decide which church they want to join. The theoretical part of the dissertation describes three models ...
  • Handicap dans la lumière de la résilience 

   Defence status: DEFENDED
   Iblová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 1. 11. 2006
   Resilience je neopominutelmi zivotni realita, vsudypritomna v Bibli, v pohadkach a legendach vsech kultur. Ve francouzské psychologii se jedna o velmi aktualni a diskutovanou problematiku v poslednich sedmi letech. V ...
  • Hra jako terapeutický proces s dětmi z rodin závislých 

   Defence status: DEFENDED
   Kabilka, Aleš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 5. 2010
   Tato diplomová práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické-kazuistik. Teoretická část se skládá z pěti podkapitol. V první kladu důraz na hlavní koncepty práce jako hra, závislost, gestalt, gestalt terapie. ...
  • Hyperaktivita (ADHD) - spouštěcí a protektivní faktory 

   Defence status: DEFENDED
   Náměstková, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   The bachelor thesis focuses on the phenomenon of ADHD which is in our society with ever increasing intensity and frequency. It focuses on terminology connected with this phenomenon and on the factors that trigger ADHD ...
  • Kresťanská glosolália z pohľadu psychológie (skúsenosti a osobnostné charakteristiky českých a slovenských glosolalikov) 

   Defence status: DEFENDED
   Zajacová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   The master thesis deals with the definition of christian glossolalia and psychological findings concerning the phenomenon. The research part of the thesis presents a qualitative research based on thirteen case studies of ...
  • Možnosti a meze psychologické podpory herních specialistek hospitalizovaným dětem 

   Defence status: DEFENDED
   Vitoušová, Libuše (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 9. 2007
   Ve své diplomové práci jsem se pokusila představit herní práci a profesi herních specialistek. V kvalitativním zkoumání prostřednictvím polostrukturovaného rozhovoru jsem u třinácti respondentek zjišťovala jejich postoje, ...
  • Náhradní rodinná péče - vývoj v nově vymezeném pravním prostředí 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Palusková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Bakalářská práce se zabývá tématem náhradní rodinné péče a jejím vývojem v nově vymezeném právním prostředí. Na začátku ukazuje důležitost citového přilnutí, které vychází ze základních potřeb dítěte. Je zmapován vývoj a ...
  • Neuropsychologický vývojový screening NES - pilotní ověření jeho použitelnosti v českých podmínkách 

   Defence status: DEFENDED
   Klapetek, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   Neuropsychologický vývojový screening NES byl vytvoren pro potreby nemecké pediatrické praxe a slouží k rychlému posouzení vývojového stavu detí ve veku 2 až 24 mesícu. V 3.-4. a 6.-7. mesíci se hodnotí posturální a pohybové ...
  • Neuropsychologický vývojový screening NES:Prohloubení ověření české verze 

   Defence status: DEFENDED
   Jantová, Alžběta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 21. 5. 2013
   Neuropsychological developmental screening (NES) is a German tool (published in 2005) for assessing eight fields of development of children aged 3 to 24 months. It is designed for pediatritians, early intervention specialists ...
  • Neverbální prvky v psychoterapii adolescentů 

   Defence status: DEFENDED
   Vraná, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 9. 2008
   Téma diplomové práce se zabývá jednou z oblastí dětské klinické psychologie - psychoterapií dospívajících. Zaměřeno je především na rozličné nonverbální momenty, neboli prvky, v psychoterapeutických setkáních s adolescentními ...
  • Některé psychologické charakteristiky kandidátů katolického kněžství 

   Defence status: DEFENDED
   Hálková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 1. 2007
   This Diploma Thesis is dealing with Roman Catholic divinity students in the Czech Republic. This research is divided into theoretical and practical part. The theoretical part includes four chapters. The first chapter ...
  • Odpuštění a smíření z psychologického hlediska 

   Defence status: DEFENDED
   Zábranská, Denisa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 21. 6. 2019
   Bakalářská práce si klade za cíl uvést čtenáře do problematiky odpuštění, smíření a jejich společných aspektů a poskytnout tak základní poznatky. V literárně přehledové části textu jsou v prvních dvou kapitolách odděleně ...
  • Otcovství 

   Defence status: DEFENDED
   Zábelková, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 15. 5. 2006
   Otcovství je velké téma, které se týká doslova každého člověka. Každý z nás otce má, každý muž se jím může stát, mnoho mužů jím je. Rozdíl je "pouze" v tom, jaké kvality je otcovství, které jsme zažili. Do jaké ...
  • Pěstounská péče dlouhodobá a na přechodnou dobu - psychologické aspekty z pohledu pěstouna a z pohledu dítěte. 

   Defence status: DEFENDED
   Župová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   Tato práce primárně pojednává o pěstounské péči. Seznamuje čtenáře se základními informacemi z dané tématiky. Dále se zabývá problematikou vytváření vazeb k náhradním pečovatelům. Poukazuje na rozdíly a trvalost vztahů ...
  • Práce s dětmi z rodin alkoholiků. Přístup Gestalt terapie 

   Defence status: DEFENDED
   Plassová, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 15. 5. 2006
   This thesis focuses on the topic of children from families of alcoholics and ways to work with them using components of the gestalt therapy. Alcoholism is a disease that negatively influences the healthy psychosocial ...
  • Prožívání pěstounské péče z perspektivy pěstounů 

   Defence status: DEFENDED
   Ďurechová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 5. 2010
   Diplomová práce se zabývá aspekty, které ovlivňují proces přijetí dítěte do pěstounské péče z pohledu prožívání pěstounů. Práce je členěna do dvou částí. V přehledové části představujeme teoretická východiska zkoumané ...
  • Překlad a ověření Butlerova dotazníku sebepojetí u dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Fried, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 9. 2007
   Tato práce se zabývá mezikulturním převodem a ověřením dotazníku Self Image Profile for Children od Butlera sestaveným v roce 2001 a původně validizovaným pro populaci anglických dětí. Dotazník byl přeložen do češtiny ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV