• The ability of Czech speakers to imitate the temporal structure of English words with and without Czech analogues 

   Defence status: DEFENDED
   Jakšič, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Cílem této bakalářské práce je zjistit případný vliv českých analogů na temporální strukturu anglických slov realizovaných českými mluvčími. Teoretická část práce představuje tři hlavní oblasti, na které se soustředíme: ...
  • Comprehensibility and pleasantness of different varieties of English as judged by Czech listeners 

   Defence status: DEFENDED
   Jakšič, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 6. 2018
   Tato diplomová práce zkoumá, jak čeští posluchači vnímají různé akcenty angličtiny z hlediska míry porozumění, zvukové atraktivity, vnímaného socioekonomického postavení mluvčího a vhodnosti výslovnosti pro výuku. Hlavním ...
  • Differences in vowel duration between Scottish English and Standard British English 

   Defence status: DEFENDED
   Kolísková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Cílem této práce je prozkoumat rozdíly v trvání vokálů mezi standardní Britskou angličtinou a standardní Skotskou angličtinou. Teoretická část této práce se zabývá popisem fonologických systémů obou variet a následným ...
  • The just noticeable difference for English melodic prominence elicited on Czech listeners 

   Defence status: DEFENDED
   Brabcová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Cílem bakalářské práce je určit, zda a jakým způsobem změna výšky tónu akustického signálu ovlivní to, co slyšíme. Záměrem je tedy zjistit, zdali vnímáme rozdíl mezi původním, nijak nezměněným, podnětem a zvukovým podnětem ...
  • Melodická variabilita řeči v závislosti na afektivní valenci politické debaty 

   Defence status: DEFENDED
   Šedivá, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 6. 2020
   This thesis investigates the impact of affective valence on intonation variability within the context of spontaneous speech acts in the Czech language. It is based on an examination of speech patterns by three discussants ...
  • Produkční, percepční a fonologické aspekty řeči v povědomí starověkých Egypťanů 

   Defence status: DEFENDED
   Honeš, Daniel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 6. 2020
   The topic of this master's thesis is the analyzis of a general conception of linguistics in ancient Egypt, with a narrow focus on the ancient Egyptians' knowledge of phonetics and phonology as well as language production ...
  • Tempo řeči jako prostředek odlišení jevištní postavy v rámci jednoho představení 

   Defence status: DEFENDED
   Šavrdová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 6. 2021
   This thesis focuses on problematics of on-stage speech tempo in a semi-improvised performance. The theoretical part contains field-related findings regarding on-stage speech and aspects of speech tempo. Presented here are ...
  • Variability in Rhoticity in Czech Speakers of English 

   Defence status: DEFENDED
   Fischer, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   Cílem této práce je přispět k popisu současného českého cizineckého přízvuku v angličtině zkoumáním roticity, podstatného znaku akcentů angličtiny, u českých mluvčích. Práce se věnuje roticitě z fonologického i fonetického ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV