• Deportace na Sibiř v lotyšské memoárové literatuře 

   Defence status: DEFENDED
   Kočnarová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Předmětem bakalářské práce "Deportace Lotyšů na Sibiř v lotyšské memoárové literatuře" je komparace zpracování historické zkušenosti ve třech lotyšských memoárech na základě několika různých kritérií a zasazení této ...
  • Dievturība - lotyšské náboženské hnutí 

   Defence status: DEFENDED
   Vacíková, Michala (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 8. 4. 2013
   The aim of this thesis is to describe origins, history, activity and influence of a Latvian religious movement called Dievturība, established in Latvia in the interwar period, interruption of their activities as a consequence ...
  • Jednoduché a složené časy v lotyštině a jejich ekvivalence v češtině 

   Defence status: DEFENDED
   Verostová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   This bachelor thesis deals with the verb tenses in Czech language and simple and complex tenses in Latvian language. In the theoretical part is described, how tenses are constructed, when they are used and also what relation ...
  • Lotyšsko mezi Německem a Ruskem v románu M. Zariņše Kalendář kapelníka Kociňše 

   Defence status: DEFENDED
   Chlupáčová, Edita (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
   Předmětem práce je analýza románu M. Zariņše Kalendář kapelníka Kociņše jakožto dynamické struktury, kde neustále probíhá proces značení a význam se konstituuje pohybem. Sledovaný pohyb se odehrává na ose román - kalendář ...
  • Lotyšský svátek "Jáni" 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Bahenská, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   This diploma work is the result of the analytical comparison of mostly written and partly also sourced documents in the meaning of diachronic knowledge and at the same time synchronic even though not really terrain research ...
  • Postava Velnse v lotyšském folkloru 

   Defence status: DEFENDED
   Vaverová, Naďa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Práce se zaměřuje na Velnse jakožto postavu lotyšského folkloru, neopomíjí však ani Velnsovy kořeny v souvztažnosti k příbuzným mytologickým rámcům stejně jako nastínění jeho aktivní působnosti na poli literatury. Za pomoci ...
  • Přínos Fricise Brīvzemniekse k lotyšsko-ruským kulturním vztahům 

   Defence status: DEFENDED
   Skorvid, Alexandra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   This bachelor's thesis deals with an issue of the dialogue of the Latvian and Russian cultures in a situation, when Latvian territory was the part of the Russian empire. The purpose of this work is to analyze materials ...
  • Ruská menšina v Lotyšsku a její kultura 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Černá, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   (česky): Tématem bakalářské práce "Ruská menšina v Lotyšsku a její kultura" je proces formování tradiční ruské menšiny na lotyšském území. Hlavní část práce je věnována dvěma obdobím, která znamenala rozkvět ruské kultury ...
  • Ženská božstva v lotyšské mytologii a folkloru 

   Defence status: DEFENDED
   Obuszáková, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Bakalářská práce je zaměřena na analýzu zobrazení ženských božstev v lotyšském folkloru a mytologii. Hlavní pozornost je věnována ústřední bohyni osudu Laimě a dalším bohyním, jež mají co do činění s lidským osudem, Dēkle ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV