• Fenomén filmu - informace - společnost 

   Vodrážková, Katrin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 12. 2013
   / Abstract Disertace podává analýzu filmového a fotografického média jako dvou specifických informačních systémů. Opírá se předně o systémovou teorii Niklase Luhmanna, na jejímž základě je film chápán jako sociální systém. ...
  • Internetový magazín jako specifický informační zdroj 

   Jireš, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 21. 9. 2006
   Bakalářská práce se zabývá teorií internetových magazínů, které patří mezi důležité informační zdroje internetu. V úvodní části je představeno komunikační prostředí zvané nová média. Následuje charakterizace a typologizace ...
  • Internetový magazín jako specifický komunikační prostředek 

   Jireš, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 19. 5. 2009
   Diplomová práce se zabývá teorií internetových periodik. V úvodu je představeno komunikační prostředí nová média. Následuje charakterizace a typologizace internetových periodik a definice vlastností a funkcí těchto periodik ...
  • Kritická analýza Madonniných videoklipů z hlediska genderu, sexuality a vizuality 

   Trličíková, Michala (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2006)
   Date of defense: 15. 6. 2006
  • Kyberfeminismus a sexualita v kyberprostoru 

   Švecová, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2006)
   Date of defense: 13. 9. 2006
  • Nové výzvy teorie dohledu 

   Lacinová, Miroslava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   Předkládaná diplomová práce "Nové výzvy teorie dohledu" má za cíl popsat teorii dohledu v současné síťové společnosti za použití přístupů informační vědy a následně teorii dohledu ověřit na dvou případových studiích. První ...
  • Role knihoven a informačních institucí ve vědecké komunikaci 

   Šupová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   (česky): Diplomová práce na základě informací získaných z výzkumu analyzuje vztah mezi vědeckou komunikací a knihovnami a informačními institucemi v České republice. Zvláštní pozornost je věnována především projektům ...
  • Současné politiky e-governmentu a řešení problematiky digitálního rozdělení 

   Čechová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 26. 1. 2009
   Práce se zabývá politikami e-governmentu a problematikou digitální propasti. V úvodní části se věnuje teoretickým východiskům, podmínkám budování elektronické státní správy a překážkám v podobě digitálních propastí ve ...
  • Uživatelské rozhraní systémů řízení výuky Návrh a ověření funkčních kriterií jako podklad pro dílčí evaluaci 

   Ovesleová, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   Hlavním tématem této práce je problematika evaluace uživatelských rozhraní systémů řízení výuky (angl. LMS - Learning Management Systems). Stejně jako při návrhu uživatelských rozhraní v rámci celého oboru HCI (angl. Human ...
  • Využití témat feministických teorií reklamními tvůrci 

   Müllerová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2006)
   Date of defense: 11. 1. 2006

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV