Now showing items 1-17 of 17

  • Alankáry v Kálidásově skladbě Méghadútam 

   Defence status: DEFENDED
   Tůma, Dominik (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 9. 2021
   Lyrická báseň beze sporu představuje jedno ze stěžejních děl sanskrtské kávjové literatury a vždy se těšila značné obliby jak v kruzích indických kávjových znalců, tak mezi západními badateli. Od svého vzniku byla opatřena ...
  • Bengálsko v době mughalské vlády 

   Defence status: DEFENDED
   Kapinus, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Shrnutí: Práce si klade za cíl podat stručný přehled historie Bengálska v době, kdy bylo součástí muslimské říše Mughalů. Práce je rozdělena na tři části. První část je zaměřená na dobu, ve které se obyvatelé Bengálska ...
  • Formovania sikhskej diaspóry vo Veľkej Británii 

   Defence status: DEFENDED
   Ivanková, Bianka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je zhrnúť a analyzovať históriu migrácií sikhov do Veľkej Británie v období od polovice 19. storočia do konca 20. storočia. Sleduje formovanie jednej z najväčších a najvplyvnejších ...
  • Hladovka ako politická zbraň v súčasnej Indii 

   Defence status: DEFENDED
   Biľová, Oľga (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Bakalářská práce se bude zabývat problematikou protestních hladovek, které ve světě, hlavně na Indickém subkontinentu, slouží jako druh politické zbraně. Práce je rozdělená na čtyři části, jež na sebe navzájem navazují. ...
  • Indická zahraniční politika ve vztahu k USA za Indiry Gándhíové 

   Defence status: DEFENDED
   Gilánik, Vít (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 9. 2014
   V bakalářské práci zkoumám zahraniční politiku mezi Indií a Spojenými státy americkými za vlády premiérky Indiry Gándhíové. Těžiště práce obsahuje čtyři hlavní zkoumané oblasti mezinárodní politiky Indie: vývoj indo-amerických ...
  • Koncept ideálního syna v pohřebních rituálech klasického hinduismu 

   Defence status: DEFENDED
   Faixová, Jaqueline (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 24. 6. 2022
   The role of the son is one of the key components in the society of classical Hinduism. It is the firstborn son who determines the fate of the whole family not only during their life, but also after it. The transition to ...
  • Křesťanství v Indii 

   Defence status: DEFENDED
   Valnerová, Dita (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 27. 6. 2011
   Bakalářská práce se zabývá fenoménem křesťanství v Indii, přičemž hlavním úkolem je poskytnout čtenáři základní exkurz do této problematiky. Skládá se z historického nástinu, který se snaží uchopit základní dějinný vývoj ...
  • Kumbh Méla - česká mediální reflexe největší náboženské pouti světa 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Čechová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 1. 9. 2016
   Má bakalářská práce se zabývá indickou slavností Kumbh mela, největší náboženskou poutí světa. Nejdříve se zabývá historií a mytologií tohoto svátku. Hlavní část práce je věnována českému mediálnímu obrazu této události. ...
  • Madhva, zakladatel Dvaita-védánty: jeho život, vliv a odkaz 

   Defence status: DEFENDED
   Havránek, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   Madhvacharya certainly assumes an important place in Indian history. Some 700 years ago he founded the philosophical and religious tradition of Dvaita-vedanta, which in the course of subsequent centuries played an active ...
  • Obraz Indie v české literatuře 

   Defence status: DEFENDED
   Špicová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 6. 2014
   (česky) Bakalářská práce se zabývá obrazem Indie v české literatuře. V první části jsou definovány základní pojmy imagologie, autoimaga a heteroimaga a jsou načrtnuty způsoby, jakými evropská literatura a kultura vytvářela ...
  • Obraz Indie v slovenskej literatúre 

   Defence status: DEFENDED
   Džunková, Katarína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 27. 6. 2012
  • Outsourcing v Indii 

   Defence status: DEFENDED
   Pelčíková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   Tato práce pojednává o rozvoji outsourcingového průmyslu v Indii, jeho příčinách a důsledcích. Věnuje se také outsourcingu v jiných zemích a popisuje spolupráci těchto zemí s Indií. Cílem práce je zjistit, zda je outsourcing ...
  • Pojetí pohřbu v hinduismu 

   Defence status: DEFENDED
   Beranová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   Tato bakalářská práce se zabývá způsoby, jakými lze podle Jonathana Parryho interpretovat hinduistický pohřeb. Zejména zde bude přiblíženo Parryho pojetí hinduistického pohřbu jako poslední oběti zesnulého a obnovy života ...
  • Politická emancipace dalitů 

   Defence status: DEFENDED
   Kocábková, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 14. 2. 2013
   Hlavním cílem této práce je shrnout a analyzovat vývoj politické emancipace dalitů, tvořících nejnižší vrstvy indické společnosti, od 19. století do současnosti. Práce se zabývá významnými událostmi a osobnostmi v boji za ...
  • Politické strany Indie 

   Defence status: DEFENDED
   Hudousková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Tato bakalářská práce se věnuje popisu nejvýznamnějších indických politických stran z hlediska jejich historie, charakteru a vlivu na vývoj politické situace v zemi. Důležitou složku práce tvoří kapitola o vývoji politické ...
  • Politický profil Indiry Gándhíové 

   Defence status: DEFENDED
   Davidová, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Motivem této práce bylo získat ucelenou představu o životě, především pak o politické kariéře Indiry Gándhíové. Práce je strukturována chronologicky, první část se zabývá výhradně osobním životem, další kapitoly se pak ...
  • Vývoj indického nacionalismu 

   Defence status: DEFENDED
   Křesťanová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Bachelor thesis deals with the problematics of hindu nationalism in India. Its' goal is to describe the historical development of nationalistic organizations and to provide a brief overview of their structure and activities. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV