• Alterace: deminutiva a augmentativa současné italštiny 

   Neuwirth, František (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
   uzivanych sufixech, 0 jejich vyznamu a frekvenci pouziti. Nepfislusf nam hodnotit, do jake byl ten to nas pokus uspesny. Na tomto miste si vsak dovolfme shrnout poznatky, ke kterym jsme dospeli studiem odborne literatury, ...
  • Alterace: deminutiva a augmentativa současné italštiny 

   Neuwirth, František (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 2. 2. 2010
   uzivanych sufixech, 0 jejich vyznamu a frekvenci pouziti. Nepfislusf nam hodnotit, do jake byl ten to nas pokus uspesny. Na tomto miste si vsak dovolfme shrnout poznatky, ke kterym jsme dospeli studiem odborne literatury, ...
  • Alterácia ako produktívny zpôsob tvorenia slov v taliančine 

   Sehnal, Roman (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 27. 2. 2009
   Dizertačná práca analyzuje slová, ktoré majú okrem svojej denominatívnej funkcie silu vyjadriť rôzne stupne emocionálnej angažovanosti používateľa jazyka. V talianskej terminológii sa tieto slová nazývajú alterované a ...
  • Alterácia ako produktívny zpôsob tvorenia slov v taliančine 

   Sehnal, Roman (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 26. 11. 2008
   Dizertačná práca analyzuje slová, ktoré majú okrem svojej denominatívnej funkcie silu vyjadriť rôzne stupne emocionálnej angažovanosti používateľa jazyka. V talianskej terminológii sa tieto slová nazývajú alterované a ...
  • Anglicismy v italských médiích - se zřetelem na lexikum tištěných časopisů 

   Machková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
   Cílem mojí práce nazvané Anglicismy v italských médiích - se zřetelem na lexikum tištěných časopisů je na příkladech ze 14 tištěných italských médií pocházejících z posledních několika let dokázat, že současná italština ...
  • Anglický prvek v italském jazyce z pohledu současné italské lingvistiky. Teoretické a metodologické přístupy 

   Brožovský, Lukáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 13. 7. 2009
   Předkládaná práce má tři hlavní témata. Nejprve se zabývá obecným postavením angličtiny jako globálního jazyka. V dalších dvou částech práce se autor zamýšlí nad fenoménem kontaktů jazyků a jazykových interferencí z pohledu ...
  • Anglický prvek v italském jazyce z pohledu současné italské lingvistiky. Teoretické a metodologické přístupy 

   Brožovský, Lukáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 6. 5. 2009
   Předkládaná práce má tři hlavní témata. Nejprve se zabývá obecným postavením angličtiny jako globálního jazyka. V dalších dvou částech práce se autor zamýšlí nad fenoménem kontaktů jazyků a jazykových interferencí z pohledu ...
  • Benátská právní italština v novověku ve Sborníku statut a právních naučení Benátské republiky pro obce příslušné terrafermy (Dóžecí příkaz pro Alvise Bragadina, 1589) 

   Miková, Štěpánka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 21. 9. 2007
   Má diplomová práce nese název Benátská právní italština v novověku ve Sborníku statut a právních naučení Benátské republiky pro obce příslušné terrafermy (Dóžecí příkaz pro Alvise Bragadina, 1589). Ve státním okresním ...
  • Chybné užití konjunktivu ve vedlejších větách v současné italštině 

   Bucci, Anna-Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Tato práce se zabývá konjunktivem a jejím cílem je zmapovat jeho chybná užití v současné italštině. Nejprve se věnuje slovesnému způsobu ve vztahu k ostatním kategoriím slovesa a dále stručně představuje tematickou kategorii ...
  • Le collocazioni Verbo+Nome in apprendenti di italiano L2 

   Bratánková, Leontýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 27. 4. 2015
  • Derivace sloves v současné italštině 

   Papayová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 9. 2016
   Předkládaná diplomová práce se zabývá slovotvornými procesy, které se podílejí na tvorbě sloves v současné italštině. Jde především o derivační procesy jako je prefixace, sufixace, konverze, ale i parasyntéza a retroformace, ...
  • Elzeviro jako neodmyslitelná součást deníku Corriere della Sera 

   Švarcová, Magdaléna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 9. 2008
   Italský elzeviro je specifický útvar, velmi těžko zařaditelný do jakékoli kategorie, stojí na pomezí mezi žurnalistikou a krásnou literaturou. Elzeviro se již přes sto let objevuje na tzv. Terza pagina ("Třetí straně"), ...
  • Fázové perifráze v italštině a jejich české protějšky v paralelním korpusu InterCorp 

   Němec, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   Fázové perifráze v italštině a jejich české protějšky v paralelním korpusu InterCorp Jakub Němec Ústav románských studií doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. Abstrakt v češtině Tato bakalářská práce se zabývá fázovými perifrázemi ...
  • La formazione dei verbi nella Divina Commedia di Dante Alighieri 

   Langová, Renata (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 30. 1. 2007
  • Italská substantiva se sufixem -tore a jejich české protějšky v paralelním korpusu InterCorp 

   Mizeráková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   v českém jazyce Cílem této bakalářské práce je pokus o utvoření typologie českých protějšků italských činitelských jmen na -tore. Práce se zaměřuje především na odchylky od lexikálních významů jednotlivých výrazů. Před ...
  • Italské gerundium a jeho české ekvivalenty v paralelním korpusu 

   Jarkovská, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Italské gerundium a jeho české ekvivalenty v paralelním korpusu Italské gerundium je hojně využívaný nefinitní slovesný tvar. Bývá součástí slovesných opisů nebo tvoří implicitní věty. V těchto větách může mít různé funkce. ...
  • Komplexní predikát v italštině 

   Galli, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Cílem této práce je postihnout problematiku komplexních predikátů a jejich užití v italském jazyce tak, aby výsledný přehled pomohl studentům italského jazyka pochopit roli a možnosti použití těchto slovesných konstrukcí. ...
  • Kompozita v současné italštině s přihlédnutím k exocentrickým formacím 

   Langrová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 4. 6. 2007
   V této diplomové práci se zaměřím na kompozita v současné italštině. Mohou být tvořena italskými elementy (viz kap. 2-11), nebo neoklasickými elementy (viz kap.13). Mým cílem bude zpracovat kompozita tvořena italskými ...
  • Konjunktiv v italštině a jeho české ekvivalenty v paralelním korpusu InterCorp 

   Kordošová, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Cílem této bakalářské práce je přiblížit problematiku italského konjunktivu a jeho vhodného překladu do českého jazyka. Nejprve se budeme zabývat obecnou definicí tohoto slovesného způsobu jako takového, později přejdeme ...
  • Kontrastivní pohled na verbonominální predikáty s kategoriálním slovesem v angličtině a v italštině 

   Bucci, Anna-Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 20. 6. 2018
   Tato práce se zabývá predikáty s kategoriálním slovesem v anglickém a italském jazyce. Nejprve se věnuje hlavním přístupům napříč lingvistickým tradicím těchto dvou jazyků, a dále podává ucelený přehled formálních vlastností ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV