• Česká a evropská úprava garančního fondu obchodníků s cennými papíry 

   Defence status: DEFENDED
   Hoštičková, Ivana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 1. 2014
   74 Abstrakt: Systém pro odškodnění investorů je jedním z neopominutelných prvků přispívajících ke stabilitě kapitálových trhů. Ochrana drobných investorů prostřednictvím poskytnutím minimální záruky v případě neschopnosti ...
  • Obchodní podíl ve společném jmění manželů 

   Defence status: DEFENDED
   Piklová, Eliška (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 5. 2013
   Summary: Ownership interest in the joint property of spouses A thesis target represents above all the clarification of conditions, under which an ownership interest becomes a part of the joint property of spouses, as well ...
  • Obchodní podíl ve společném majetku více osob 

   Defence status: DEFENDED
   Žalud, Václav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Závěr Účelem mé práce bylo poukázat na značné výkladové nejasnosti, které panují v souvislosti s právní úpravou obchodního podílu ve společném majetku více osob (v kontextu, v jakém jsem ho vymezil na začátku mé práce). ...
  • Odpovědnost statutárního orgánu akciové společnosti před a po rekodifikaci soukromého práva 

   Defence status: DEFENDED
   Grundman, Vojtěch (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Práce se zabývá odpovědností členů statutárního orgánu akciové společnosti v minulé a současné právní úpravě. Tyto právní úpravy srovnává a popisuje jejich odlišnosti. Popsány jsou povinnosti členů statutárního orgánů (v ...
  • Odpovědnost zhotovitele ve smlouvě o dílo v investiční výstavbě 

   Defence status: DEFENDED
   Kazdová, Hana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   70 Abstrakt Práce se, jak už z názvu vyplývá, zabývá především odpovědností zhotovitele plynoucí ze smluv o dílo uzavíraných za účelem realizace velkých investičních celků. Investiční výstavba je ekonomicky významným ...
  • Podíly se jmenovitou hodnotou a bez jmenovité hodnoty v kapitálových společnostech 

   Defence status: DEFENDED
   Komárková, Dita (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 25. 9. 2018
   Podíly se jmenovitou hodnotou a bez jmenovité hodnoty v kapitálových společnostech Rozdělování základního kapitálu do podílů o určité jmenovité hodnotě je tradičním přístupem uplatňovaným v právní úpravě kapitálových ...
  • Práva a povinnosti akcionářů 

   Defence status: DEFENDED
   Vápeníková, Andrea (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 15. 5. 2017
   A joint stock company is a typical example of a capital company whose principal element is a shareholder on whom rests the existence of a joint stock company. The shareholders enter the company as investors who want to ...
  • Práva a povinnosti akcionářů 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Vápeníková, Andrea (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 9. 1. 2017
   Resumé Akciová společnost je typickým příkladem kapitálové společnosti, jejíž základní součástí je akcionář, na němž je existence akciové společnosti závislá. Akcionáři vstupují do společnosti jako investoři, kteří chtějí ...
  • Práva a povinnosti člena společenství vlastníků jednotek. 

   Defence status: DEFENDED
   Pazderová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 1. 2014
   Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na práva a povinnosti člena společenství vlastníků bytových jednotek. Společenství vlastníků bytových jednotek a související otázky jsou upraveny v zákoně č. 72 /1994 Sb., Zákon o ...
  • Právo koncernů a finančních konglomerátů 

   Defence status: DEFENDED
   Schimková, Olga (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 6. 2013
   Práce rozebírá právo koncernů a finančních konglomerátů, přičemž je koncipována do přibližně 3 stejně velkých bloků tvořících skládanku v podobě pyramidy. Bez pochopení nosné základny tvořené instituty koncernového práva, ...
  • Problematika nedokonalé subjektivity v obchodním právu 

   Defence status: DEFENDED
   Pelikán, Robert (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   Problematika nedokonalé subjektivity v obchodním právu Robert Pelikán Abstrakt Právní subjektivita je v teorii práva obyčejně považována za jednoduchou vlastnost nabývající pouze hodnot pravda/nepravda. Dosavadní teorie ...
  • Prodlení podle nového občanského zákoníku 

   Defence status: DEFENDED
   Doležal, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 11. 2015
   The thesis which is called "Delay in the new Civil Code" analyses the general legal regulation of delay and its consequences under the current civil code and related European and Czech legislation. The thesis explains the ...
  • Provedení díla a práva a povinnosti z vad díla 

   Defence status: DEFENDED
   Kohoutová, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 19. 1. 2015
   Resumé Provedení díla a práva a povinnosti z vad díla Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu a popis vybraných aspektů smlouvy o dílo, kterými jsou provedení díla a dále práva a povinnosti z vad díla. O vybraných ...
  • Převody vlastnictví družstevních bytů na jejich členy 

   Defence status: DEFENDED
   Strouhalová Javorková, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 5. 2014
   Tato diplomová práce se zabývá tématem převodů družstevních bytů z bytových družstev na jejich členy. Práce se snaží postihnout otázky spojené s převody družstevního vlastnictví, zejména s ohledem na specifické aspekty, ...
  • Působnost valné hromady společnosti s ručením omezeným 

   Defence status: DEFENDED
   Švestka, Vít (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 5. 2016
   a klíčová slova Tato diplomová práce se zabývá působností valné hromady společností s ručením omezeným. V úvodu je proveden krátký historický exkurz zobrazující předchozí právní úpravu na českém území. Samotná práce se ...
  • Působnost valné hromady společnosti s ručením omezeným 

   Defence status: DEFENDED
   Nývlt, Štěpán (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 5. 2012
   Shrnutí: Působnost valné hromady společnosti s ručením omezeným Tato diplomová práce analyzuje současnou právní úpravu působnosti valné hromady společnosti s ručením omezeným, určuje její problematické oblasti a navrhuje ...
  • Působnost valné hromady společnosti s ručením omezeným 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Nývlt, Štěpán (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 23. 1. 2012
   Shrnutí: Působnost valné hromady společnosti s ručením omezeným Cílem této diplomové práce je popsat rozsah působnosti valné hromady společnosti s ručením omezeným a podmínky výkonu této působnosti. Práce se skládá ze tří ...
  • Působnost valné hromady společnosti s ručením omezeným 

   Defence status: DEFENDED
   Snížek, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 26. 9. 2011
   P sobnost valné hromady spole nosti s ru ením omezeným Cílem této diplomové práce je analyzovat jednotlivé otázky nále ící do p sobnosti valné hromady spole nosti s ru ením omezeným, p edstavit rozdílné názory právní teorie ...
  • Působnost valné hromady společnosti s ručením omezeným 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 1. 2011
   Diplomová práce pojednává o působnosti valné hromady společnosti s ručením omezeným v rámci českého právního řádu. Jejím cílem je v prvé řadě vymezit pojem působnost valné hromady. Dále je jím podrobná analýza jednotlivých ...
  • Působnost valné hromady společnosti s ručením omezeným 

   Defence status: DEFENDED
   Čurilla, Ondrej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 9. 2008

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV