Now showing items 1-20 of 149

  • Agenturní zaměstnávání 

   Defence status: DEFENDED
   Dohnal, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 30. 9. 2019
   Agency Employment Abstract My diploma thesis is focused on the agency employment. The institute of agency employment was integrated to our system of the legal regulations in 2004 and nowadays it is a very popular alternative ...
  • Agenturní zaměstnávání 

   Defence status: DEFENDED
   Martínková, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 29. 5. 2018
   Cílem práce je poskytnout ucelený přehled agenturního zaměstnávání. Agenturní zaměstnávání je institut, který uživatelům přináší možnost pružně reagovat na zvýšení či snížení poptávky po jejich produktech změnami v jejich ...
  • Agenturní zaměstnávání 

   Defence status: DEFENDED
   Keher, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 20. 9. 2018
   - Agency employment The title of my diploma thesis is agency employment. Agency employment was incorporated into the Czech law in 2004. It is an institute that is used in practice for its flexibility, which employers and ...
  • Agenturní zaměstnávání a jeho praktické problémy 

   Defence status: DEFENDED
   Tošovský, Adam (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
  • Agentury práce - vybrané veřejnoprávní aspekty 

   Defence status: DEFENDED
   Pastorková, Monika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 9. 2021
   Agentury práce - vybrané veřejnoprávní aspekty Abstrakt Agentury práce jsou významným subjektem v oblasti zprostředkování zaměstnání. Tématem této rigorózní práce jsou vybrané veřejnoprávní aspekty právní úpravy agentur ...
  • Agentury práce a agenturní zaměstnávání 

   Defence status: DEFENDED
   Chmelíková, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 28. 1. 2014
   Zuzana Chmelíková. Private Employment Agencies and Agency Employment Abstract The main topic of this thesis is the effect of private employment agencies on the Czech labor market and legal regulation of their activities, ...
  • Analýza důchodových systémů a jejich možné aplikace v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Hrdý, Milan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   The submitted thesis deals with the analysis of pension systems with possible application of acquired knowledge on the conditions of the Czech Republic. Theoretically, the work is based on analysis of pension insurance and ...
  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

   Defence status: DEFENDED
   Ševčík, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 6. 2010
   Závěr Bezpečnost a ochrany zdraví při práci je velice důležitou, stále se rozvíjející oblastí, které je v teorii i praxi nutné věnovat maximální pozornost, ať již z důvodu morálně - etického (vždyť není větší hodnoty než ...
  • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 

   Defence status: DEFENDED
   Pešák, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 31. 10. 2006
  • Dovolená na zotavenou 

   Defence status: DEFENDED
   Pazdiorová, Hana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 6. 6. 2007
  • Druhy pracovněprávních vztahů 

   Defence status: DEFENDED
   Zavoral, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 9. 2007
  • Evidence uchazečů o zaměstnání a způsoby jejího skončení 

   Defence status: DEFENDED
   Hospodářská, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 12. 1. 2015
   Cílem mé diplomové práce bylo podat výklad o institutu evidence uchazečů o zaměstnání, přiblížit jednotlivé případy, kdy tato evidence může být skončena a zhodnotit stávající právní úpravu zaměstnanosti. V první části se ...
  • Flexibilní formy pracovní doby 

   Defence status: DEFENDED
   Fejfárek, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 9. 2013
   - Flexibilní formy pracovní doby Tato diplomová práce v širších souvislostech představuje problematiku flexibilních forem pracovní doby. Flexibilita v oblasti pracovní doby je významnou součástí flexibility pracovního práva ...
  • Flexibilní formy zaměstnávání 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlovová, Adéla (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 19. 9. 2019
   Flexible forms of employment Abstract The purpose of this thesis is to map the flexible forms of employment currently offered by the Czech legislation as well as those that might possibly become part of the legal system ...
  • Flexikonto v rámci Škoda Auto a.s. 

   Defence status: DEFENDED
   Bydžovská, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 31. 5. 2011
   Resumé Cílem této práce bylo přiblížit problematiku úpravy pracovní doby, jakožto jedné z nejdůležitějších pracovních podmínek a její speciální úpravě týkající se konta pracovní doby. Základ úpravy pracovní doby je obsažen ...
  • Health Care in the United States of America 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 9. 2010
   TEZE V ČESKÉM JAZYCE Téma diplomové práce: Zdravotní péče ve Spojených státech amerických Spojené státy americké, federativní prezidentská republika složená z padesáti států, jsou třetí nejlidnatější (přes 309 milionů ...
  • Historický vývoj a současná úprava přídavků na dítě 

   Defence status: DEFENDED
   Boldys, Zbyněk (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 2. 6. 2011
   Historický vývoj a současná úprava přídavků na dítě Účelem této práce je popsat vývoj peněžité dávky sociální péče společnosti (prostřednictvím státu) o nezaopatřené děti. Z předkládaného textu vyplývá, že přídavek na dítě ...
  • Hlavní zásady vývoje důchodového pojištění na území dnešní ČR od konce 19. století po současnost 

   Defence status: DEFENDED
   Hrdý, Milan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 6. 4. 2022
   The doctoral dissertation "The main principles of the development of pension insurance in the territory of today's Czech Republic from the end of the 19th century to the present" deals with the issue of the historical ...
  • Hromadné propouštění 

   Defence status: DEFENDED
   Spejchal, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 9. 2014
   název: Hromadné propouštění klíčová slova: pracovní právo hromadné propouštění projednávání Tato diplomová práce se zaměřuje na téma hromadného propouštění. Téma je v první části analyzováno na příkladu úpravy přijaté v ...
  • Komparace antidiskriminačního zákonodárství v USA a zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (antidiskriminační zákon) 198/2009 Sb. 

   Defence status: DEFENDED
   Budka, Karel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 9. 2010
   Závěr Tato práce se pokusila podat možný pohled na komparaci antidiskriminační normotvorby ve Spojených státech Amerických a normotvorby upravující tuto oblast na poli národního zákonodárství České republiky s přihlédnutím ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV