• Adaptace organismu na tréninkové zatížení ve sportovní gymnastice 

   Duba, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Název: Adaptace organismu na tréninkové zatížení ve sportovní gymnastice Cíle: Cílem této práce je pomocí průřezové studie zjistit, jak se liší sportovní gymnasté předškolního a mladšího školního věku od ostatních sportujících ...
  • Alternativní měření EKG s využitím flexibilních elektrod ke snímání elektrických potenciálů na těle člověka 

   Hylský, Václav (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Bakalářská práce je zaměřena na měření EKG signálu s využitím experimentálních textilních elektrod. V teoretické části se pojednává o anatomii srdce a jeho uložení v hrudním koši, elektrické aktivitě srdce, snímání elektrické ...
  • Analýza fyziologických ukazatelů tanečníků v akrobatickém rokenrolu 

   Škoda, Michael (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 5. 5. 2014
   Souhrn Název práce: Analýza fyziologických ukazatelů tanečníků akrobatického rokenrolu Souvislosti: Několik let sportovního tréninku by mělo významně ovlivnit vybrané fyziologické ukazatele u skupiny rokenrolových tanečníků ...
  • Diagnostika asymetrií deltových svalů pomocí tensiomyografu u stolních tenistů 

   Šablatúra, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   Title: Diagnostics of the asymmetries of the deltoid muscles of table tennis players by using tensiomyography. Objectives: The aim of this bachelor thesis was to define the hypothesis about the impact of table tennis on ...
  • Diagnostika svalových dysbalancí pomocí TMG u sportovních gymnastek 

   Lipšanová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 10. 5. 2018
   Title: Diagnosis of muscle imbalances using TMG in women's artistic gymnastics. Objectives: The main goal of this bachelor thesis was to diagnose functional muscular tension measured by the tensiomyograph TMG100. We ...
  • Intenzita hluku v hodinách komerčního aerobiku ve vztahu k hygienické normě 

   Kleinová, Nikola (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2013)
   Date of defense: 26. 9. 2013
   Souvislosti: Aerobní pohybová aktivita, tak jak je nabízena v komerčních hodinách aerobiku, je vnímána jako všeobecně prospěšná pro pohybový aparát i celkové zdraví člověka. Nicméně hlasitá hudba provázející cvičení může ...
  • Komparace vybraných tělesných parametrů sportovních gymnastů a klasických kulturistů v mimosezónním období 

   Pae, Alain (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2016)
   Date of defense: 4. 5. 2016
   Název: Komparace vybraných tělesných parametrů sportovních gymnastů a klasických kulturistů v mimosezónním období Cíle: Cílem práce bylo zjistit a porovnat základní antropometrické parametry a vybrané parametry tělesného ...
  • Nejčastější příčiny úrazů u atletů ve skoku o tyči a jejich prevence- přehledová studie 

   Suchelová, Nikola (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 16. 9. 2015
   Souvislosti: Skok o tyči lze řadit z hlediska úrazovosti mezi nejčastěji zmiňované atletické disciplíny. V nedávné minulosti byla udělána preventivní opatření, která vedla ke snížení počtu úrazů u skokanů o tyči a další ...
  • Odhad množství svalové hmoty u dětí pomocí alternativních metod 

   Halounková, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   Title: Muscle mass estimation using alternative methods in children Objectives: The aim of the work was to find out whether there were simple alternative methods for estimating the amount of muscle mass in younger school-age ...
  • Pohybová aktivita a její vliv na depresivitu u seniorů 

   Sojková, Eliška (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 10. 5. 2018
   Title: Physical activity and its effect on the depression in the elderly Objectives: The main aim of this work was to estimate the influence of physical activities on depression in a population over the age of 50. Methods: ...
  • Porovnání respiračních funkcí u dětí mladšího školního věku 

   Pološčuková, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 10. 5. 2017
   Název: Porovnání respiračních funkcí u dětí mladšího školního věku Cíle: Hlavním cílem práce bylo odhadnout míru závislosti usilovné vitální kapacity plic (FVC) na věku, antropometrických ukazatelích a na druhu pohybové ...
  • Porovnání tělesné zdatnosti s prospěchem u dětí na základní škole 

   Sýkorová, Alžběta (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Úvod: Fyzická zdatnost a úspěch ve škole mohou tvořit vzájemně propojené proměnné. Žáci s vyšší fyzickou zdatností mohou dosahovat lepších studijních výsledků. Cíl: Cílem práce je zjistit, zda žáci s lepším studijním ...
  • Redukce hmotnosti v přípravě na závody ve fitness - přehledová studie 

   Nosková, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 10. 5. 2017
   Název: Redukce hmotnosti v přípravě na závody ve fitness - přehledová studie Cíle: Cílem bakalářské práce bylo analyzovat specifika a zásady výživy v kulturistice, charakterizovat typy diet a zjistit, jaký způsob stravování ...
  • Referenční hodnoty indexu svalové hmoty a síly stisku ruky korigované BMI pro děti od 4-12 let v závislosti na pohlaví v České republice. 

   Vrba, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2016)
   Date of defense: 4. 5. 2016
   Název práce: Referenční hodnoty indexu svalové hmoty a síly stisku ruky korigované BMI pro děti od 4-12 let v závislosti na pohlaví v České republice. Cíle práce: Cílem této práce bylo vytvoření referenčních hodnot síly ...
  • Referenční hodnoty síly stisku ruky u seniorů v České republice 

   Hájek, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 10. 5. 2017
   Název: Referenční hodnoty síly stisku ruky u seniorů v České republice Cíle: Cílem práce bylo vytvořit referenční hodnoty pro sílu stisku ruky a pro sílu stisku korigovanou BMI u seniorů na 50 let v České republice. Metody: ...
  • Současný pohled na příjem bílkovin u silových sportovců - přehledová studie 

   Malý, Matěj (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   Title: The current view of protein intake in power athletes - a review study. Objectives: Based on literary sources and professional studies, the aim of my work is to work out, systematically organize and compare acquired ...
  • Svalové dysbalance u hráčů golfu 

   Vlasák, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   Title: Muscular disbalance of golf players Purpose: The purpose of this bachelor thesis is to define the relationship between the movement golf swing and muscle disbalance on certain muscle groups based on six case studies ...
  • Úroveň vybraných ukazatelů tělesného složení a síly stisku ruky u sportující mládeže v České republice 

   Bednaříková, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   Title: The level of selected indicators of body composition and handgrip strength in sporting youth in the Czech Republic Objectives: The main aim of the bachelor thesis was to find out differences in selected indicators ...
  • Vitální kapacita plic ve sportovní gymnastice u staršího žactva 

   Moláčková, Marcela (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 10. 5. 2017
   Název: Vitální kapacita plic ve sportovní gymnastice u staršího žactva Cíle: Cílem této práce bylo zjistit vliv sportovního tréninku na usilovnou vitální kapacitu (FVC) u sportovních gymnastů v žákovských kategoriích v ...
  • Vliv alkoholu na kontraktilní vlastnosti kosterního svalstva 

   Vrba, Matěj (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 9. 1. 2018
   Title: Influence of alcohol on the contractile properties of skeletal muscle Objectives: To identify the impact of alcohol to contractile attribute (Tc - contraction time and Dm - maximal displacement) m. rectus femoris. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV