Now showing items 1-20 of 60

  • Adaptace organismu na tréninkové zatížení ve sportovní gymnastice 

   Defence status: DEFENDED
   Duba, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Název: Adaptace organismu na tréninkové zatížení ve sportovní gymnastice Cíle: Cílem této práce je pomocí průřezové studie zjistit, jak se liší sportovní gymnasté předškolního a mladšího školního věku od ostatních sportujících ...
  • Alternativní měření EKG s využitím flexibilních elektrod ke snímání elektrických potenciálů na těle člověka 

   Defence status: DEFENDED
   Hylský, Václav (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Bakalářská práce je zaměřena na měření EKG signálu s využitím experimentálních textilních elektrod. V teoretické části se pojednává o anatomii srdce a jeho uložení v hrudním koši, elektrické aktivitě srdce, snímání elektrické ...
  • Analýza fyziologických ukazatelů tanečníků v akrobatickém rokenrolu 

   Defence status: DEFENDED
   Škoda, Michael (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 5. 5. 2014
   Souhrn Název práce: Analýza fyziologických ukazatelů tanečníků akrobatického rokenrolu Souvislosti: Několik let sportovního tréninku by mělo významně ovlivnit vybrané fyziologické ukazatele u skupiny rokenrolových tanečníků ...
  • Diagnostika asymetrií deltových svalů pomocí tensiomyografu u stolních tenistů 

   Defence status: DEFENDED
   Šablatúra, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   Title: Diagnostics of the asymmetries of the deltoid muscles of table tennis players by using tensiomyography. Objectives: The aim of this bachelor thesis was to define the hypothesis about the impact of table tennis on ...
  • Diagnostika svalových dysbalancí pomocí tensiomyografu u běžců na lyžích 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Karel (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Název: Diagnostika svalových dysbalancí pomocí tensiomyografu u běžců na lyžích Cíle: Cílem práce bylo definovat hypotézy o dopadech běžeckého lyžování na pohybový aparát, především na vznik svalových dysbalancí, u běžců ...
  • Diagnostika svalových dysbalancí pomocí TMG u sportovních gymnastek 

   Defence status: DEFENDED
   Lipšanová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 10. 5. 2018
   Title: Diagnosis of muscle imbalances using TMG in women's artistic gymnastics. Objectives: The main goal of this bachelor thesis was to diagnose functional muscular tension measured by the tensiomyograph TMG100. We ...
  • Efekt suplementace citrulinu a citrulin malátu na vybrané fyziologické ukazatele - přehledová studie 

   Defence status: DEFENDED
   Richter, Michael (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 31. 8. 2021
   Název práce: Efekt suplementace citrulinu a citrulin malátu na vybrané fyziologické ukazatele - přehledová studie Cíl práce: Systematický přehled poznatků zabývajících se problematikou efektu citrulinu a citrulin malátu ...
  • Gymnastická cvičení jako prevence úrazů u fotbalistů žákovských kategorií 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčířová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Název: Gymnastická cvičení jako prevence úrazů u fotbalistů žákovských kategorií Cíle: Hlavním cílem této práce je vypracovat návrh struktury gymnastického pohybového programu vycházejícího z kompenzačních cvičení a ...
  • Intenzita hluku v hodinách komerčního aerobiku ve vztahu k hygienické normě 

   Defence status: DEFENDED
   Kleinová, Nikola (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2013)
   Date of defense: 26. 9. 2013
   Souvislosti: Aerobní pohybová aktivita, tak jak je nabízena v komerčních hodinách aerobiku, je vnímána jako všeobecně prospěšná pro pohybový aparát i celkové zdraví člověka. Nicméně hlasitá hudba provázející cvičení může ...
  • Izokinetická síla rotace v ramenním kloubu elitních českých volejbalistek 

   Defence status: DEFENDED
   Hoppeová, Andrea (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 2. 9. 2020
   Název: Izokinetická síla rotace v ramenním kloubu elitních českých volejbalistek Cíle: Cílem této práce je evaluovat a komparovat výsledky měření interní a externí rotace v ramenním kloubu u elitních volejbalových hráček ...
  • Komparace vybraných tělesných parametrů sportovních gymnastů a klasických kulturistů v mimosezónním období 

   Defence status: DEFENDED
   Pae, Alain (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2016)
   Date of defense: 4. 5. 2016
   Název: Komparace vybraných tělesných parametrů sportovních gymnastů a klasických kulturistů v mimosezónním období Cíle: Cílem práce bylo zjistit a porovnat základní antropometrické parametry a vybrané parametry tělesného ...
  • Kompenzace svalových asymetrií u běžců na lyžích 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Karel (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 31. 8. 2021
   Název: Kompenzace svalových asymetrií u běžců na lyžích Cíl: Cílem práce bylo sestavit metodický materiál pro kompenzaci svalových asymetrií u běžců na lyžích, a to na základě rešerše dohledané literatury a výsledků získaných ...
  • Kompenzační cvičení jako jeden z možných nástrojů prevence zranění u tenisových hráčů 

   Defence status: DEFENDED
   Kosejková, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2022)
   Date of defense: 13. 6. 2022
   Title: Compensatory exercise as one of the possible means of injury prevention for tennis players Aim: The aim of this thesis was based on professional articles and available literature to identify and describe the most ...
  • Nejčastější příčiny úrazů u atletů ve skoku o tyči a jejich prevence- přehledová studie 

   Defence status: DEFENDED
   Suchelová, Nikola (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 16. 9. 2015
   Souvislosti: Skok o tyči lze řadit z hlediska úrazovosti mezi nejčastěji zmiňované atletické disciplíny. V nedávné minulosti byla udělána preventivní opatření, která vedla ke snížení počtu úrazů u skokanů o tyči a další ...
  • Odhad množství svalové hmoty u dětí pomocí alternativních metod 

   Defence status: DEFENDED
   Halounková, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   Title: Muscle mass estimation using alternative methods in children Objectives: The aim of the work was to find out whether there were simple alternative methods for estimating the amount of muscle mass in younger school-age ...
  • Odhad normativních hodnot pro test sémantické verbální fluence u seniorů nad 50 let 

   Defence status: DEFENDED
   Papežová, Vanda (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 14. 6. 2021
   Název: Odhad normativních hodnot pro test sémantické verbální fluence u seniorů nad 50 let Cíl: Cílem diplomové práce bylo vytvořit normativní hodnoty pro test sémantické verbální fluence (kategorie zvířat) u seniorů nad ...
  • Pohybová aktivita a její vliv na depresivitu u seniorů 

   Defence status: DEFENDED
   Sojková, Eliška (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 10. 5. 2018
   Title: Physical activity and its effect on the depression in the elderly Objectives: The main aim of this work was to estimate the influence of physical activities on depression in a population over the age of 50. Methods: ...
  • Porovnání respiračních funkcí u dětí mladšího školního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Pološčuková, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 10. 5. 2017
   Název: Porovnání respiračních funkcí u dětí mladšího školního věku Cíle: Hlavním cílem práce bylo odhadnout míru závislosti usilovné vitální kapacity plic (FVC) na věku, antropometrických ukazatelích a na druhu pohybové ...
  • Porovnání tělesné zdatnosti s prospěchem u dětí na základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Sýkorová, Alžběta (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Úvod: Fyzická zdatnost a úspěch ve škole mohou tvořit vzájemně propojené proměnné. Žáci s vyšší fyzickou zdatností mohou dosahovat lepších studijních výsledků. Cíl: Cílem práce je zjistit, zda žáci s lepším studijním ...
  • Potřeby lidí s demencí a podpora jejich nezávislého života ve vlastním prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Bártová, Alžběta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2021)
   Date of defense: 24. 9. 2021
   The present thesis which focuses on the needs of people with dementia and the support of their independent living in the home environment was written within the framework of the PhD study in Longevity at the Faculty of ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV